Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Chrudim - 2022

Kategorie : A
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Jiřina Vargová
Lenka Mařincová
Koordinátor Šárka Trunečková (Chrudim)

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Nejsou připomínky, audit je přehledný a srozumitelný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní a dává odpověď na návodné otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá povinné i doporučené indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

Granty ZM a MA 21 vycházejí z cílů SDGs. 

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starostů a primátorů).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotíme o něco příznivěji, než město samo (jakou dobrou, nikoliv jen uspokojivou). Především v oblasti podpory Fair Trade má město dlouhou tradici. Je také neobvyklé, aby město o cca 25 tis. obyvatelích bylo zastoupeno v environmentálně orientované mezinárodní organizaci.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Domnívám se, že i zde je možné hodnotit situaci jako dobrou, nikoliv jen jako uspokojivou. Město dlouhodobě podporuje osvětové akce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a spolupracuje také se střediskem ekologické výchovy Paleta.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město nemá od roku 2020 zpracovanou ekologickou stopu z důvodu neexistence kalkulátoru. Postupně tento údaj nahrazujeme daty z Akčního plánu udržitelné energetiky. 

Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. V roce 2022 připravujeme certifikaci ISO 50001. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

Akční plán udržitelné energetiky máme vyhodnocen, aktualizován a propojen s Adaptační strategií města na klimatickou změnu. 

  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl se sebehodnocením města.

Nelze vytýkat chybějící výpočet ekologické stopy, když kalkulátor pro výpočet není k dispozici. Doufejme, že toto se podaří vyřešit a najít organizaci, která by byla schopna/ochotna ekologickou stopu pro Chrudim i další města a obce počítat. Protože má město energetického manažera, doporučuji prověřit možnost, resp. dostupnost výpočtu uhlíkové stopy pro město (resp. pro budovy a infrastrukturu v majetku města).

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

U všech indikátorů je trend stabilní, případně mírně pozitivní, nikde nedochází ke zhoršení.

Vedení města dlouhodobě podporuje směřování k udržitelnému rozvoji.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Riziko nedostatku finančních prostředků na realizaci plánovaných aktivit.

Riziko změny přístupu vedení města k udržitelnému rozvoji po komunálních volbách.


VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Spolupráce s obcemi a s neziskovými organizacemi, které řeší obdobné výzvy.

V případě obhájení kategorie "A" snad o něco lepší přístup ke grantům a dotacím ze strany státu.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hospodářská stagnace, případně recese ve světě i v ČR v důsledku pandemie Covid 19 a války na Ukrajině; to by mohlo omezit finanční prostředky, kterými město bude disponovat.

Tlak ve strany občanů na vedení města řešit jen akutní, krátkodobé problémy, nikoliv výzvy globální spoluodpovědnosti a dlouhodobě udržitelného rozvoje.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město Chrudim splňuje všechny podmínky pro kategorii "A" v oblastí Globální odpovědnosti. U všech indikátorů je trend stabilní, nebo mírně pozitivní.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu vůči udržitelnému rozvoji. U povinných i doplňkových indikátorů bez podmínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

Granty ZM a MA 21 vycházejí z cílů SDGs. 

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starostů a primátorů).

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotíme o něco příznivěji, než město samo (jakou dobrou, nikoliv jen uspokojivou). Především v oblasti podpory Fair Trade má město dlouhou tradici. Je také neobvyklé, aby město o cca 25 tis. obyvatelích bylo zastoupeno v environmentálně orientované mezinárodní organizaci.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Domnívám se, že i zde je možné hodnotit situaci jako dobrou, nikoliv jen jako uspokojivou. Město dlouhodobě podporuje osvětové akce v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje a spolupracuje také se střediskem ekologické výchovy Paleta.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město nemá od roku 2020 zpracovanou ekologickou stopu z důvodu neexistence kalkulátoru. Postupně tento údaj nahrazujeme daty z Akčního plánu udržitelné energetiky. 

Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. V roce 2022 připravujeme certifikaci ISO 50001. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

Akční plán udržitelné energetiky máme vyhodnocen, aktualizován a propojen s Adaptační strategií města na klimatickou změnu. 

  

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Neshledán rozdíl se sebehodnocením města.

Nelze vytýkat chybějící výpočet ekologické stopy, když kalkulátor pro výpočet není k dispozici. Doufejme, že toto se podaří vyřešit a najít organizaci, která by byla schopna/ochotna ekologickou stopu pro Chrudim i další města a obce počítat. Protože má město energetického manažera, doporučuji prověřit možnost, resp. dostupnost výpočtu uhlíkové stopy pro město (resp. pro budovy a infrastrukturu v majetku města).