Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2022

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Šárka Řechková
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Nemám připomínky, audit je srozumitelný a přehledný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá jak povinné, tak i doplňkové (dobrovolné) indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm etický obchod a udržitelný rozvoj podporuje zejéma nákupem fairtrade výrobku, které jsou prezentovány na městkých akcích, dále také podporujeme místní a regionální producenty. Myšlenku nejen fairtrade, ale také udržitelného rozvoje se snažíme také více prezentovat mezi kolegy na městském úřadě. V roce 2022 vznikla pracovní skupina "Ekotýmu", která pomocí malých změn a kroků zavádí myšlenku faritrade a udržitelného rozvoje. Globální partnerství jsou vytvářena  především ze stran základních škol či organizací, které působí na území města nebo jsou městem zřizované: adopce na dálku, kola pro Afriku, vyvěšení Tibetské vlajky, aj. Město momentálně reaguje na situaci na Ukrajině a vyjadřuje podporu a solidaritu.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a postupně se mírně zlepšuje.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má navázanou dlouholetou spolupráci s organizacemi, firmami, neziskovým sektorem a organizuje velké množství osvětových akcí nejen pro děti ale také pro širokou veřejnost.

Ve školských zařízeních je důraz kladen na ekologickou výchovu, ochranu přírody a klimatické změny (Ekoškola, Ekoškolka, Fairtradová škola).Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov prozatím nemá vypočítanou ekologickou stopu, ale pravděpodobně bude za město vypočítána stopa uhlíková. Ve městě působí jak energetik tak energetická komise. Na MěÚ vznikla pracovní skupina "Ekotýmu". V průběhu roku 2022 bude v rámci městského úřadu vytvořeno konzultační a poradenské místo v oblasti energetických úspor, ochrany ovzduší a dotačních příležitostí pro občany. Radnice na podzim roku 2019 nabídla občanům a firmám možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a plynu formou elektronické aukce.
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města. Absence výpočtu ekologické stopy není chybou města (v současné době ji nemá kdo spočítat), proto je v pořádku, že bude nahrazena výpočtem uhlíkové stopy pro budovy a zařízení ve správě města.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

U většiny indikátorů je situace pozitivní a trend se postupně zlepšuje, nebo je stabilizován.

Vedení města podporuje směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nedostatek finančních prostředků na realizaci žádoucích aktivit, zejména po pandemii Covid 19 a v souvislosti s mezinárodní situací (válka na Ukrajině a z toho pramenící vlna uprchlíků).

Nemožnost vypočítat ekologickou stopu (není, kdo by ji zpracoval a vypočítal).

Riziko změny přístupu vedení města k udržitelnému rozvoji po komunálních volbách a případné výměně politické reprezentace města.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Spolupráce s obcemi a nevládními organizacemi v ČR (a případně i v zahraničí), které řeší podobné výzvy.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hospodářská stagnace či recese po pandemii Covid 19 a válce na Ukrajině, která omezí finanční prostředky, kterými bude měst disponovat.

Tlak ze strany občanů na vedení města, aby řešilo pouze "hořící" problémy, rezignace na systematické řešení dlouhodobějších a komplexnějších problémů.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Domnívám se, že město Rožnov pod Radhoštěm splňuje všechny podmínky pro kategorii "B" v oblasti Globální odpovědnosti. U většiny indikátorů je patrný zlepšující se trend. Absence výpočtu ekologické stopy není zaviněna městem a ekologická stopa bude nahrazena výpočtem uhlíkové stopy.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu vůči udržitelnému rozvoji. U povinných i doplňkových indikátorů bez podmínek.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Rožnov pod Radhoštěm etický obchod a udržitelný rozvoj podporuje zejéma nákupem fairtrade výrobku, které jsou prezentovány na městkých akcích, dále také podporujeme místní a regionální producenty. Myšlenku nejen fairtrade, ale také udržitelného rozvoje se snažíme také více prezentovat mezi kolegy na městském úřadě. V roce 2022 vznikla pracovní skupina "Ekotýmu", která pomocí malých změn a kroků zavádí myšlenku faritrade a udržitelného rozvoje. Globální partnerství jsou vytvářena  především ze stran základních škol či organizací, které působí na území města nebo jsou městem zřizované: adopce na dálku, kola pro Afriku, vyvěšení Tibetské vlajky, aj. Město momentálně reaguje na situaci na Ukrajině a vyjadřuje podporu a solidaritu.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a postupně se mírně zlepšuje.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město má navázanou dlouholetou spolupráci s organizacemi, firmami, neziskovým sektorem a organizuje velké množství osvětových akcí nejen pro děti ale také pro širokou veřejnost.

Ve školských zařízeních je důraz kladen na ekologickou výchovu, ochranu přírody a klimatické změny (Ekoškola, Ekoškolka, Fairtradová škola).Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Rožnov prozatím nemá vypočítanou ekologickou stopu, ale pravděpodobně bude za město vypočítána stopa uhlíková. Ve městě působí jak energetik tak energetická komise. Na MěÚ vznikla pracovní skupina "Ekotýmu". V průběhu roku 2022 bude v rámci městského úřadu vytvořeno konzultační a poradenské místo v oblasti energetických úspor, ochrany ovzduší a dotačních příležitostí pro občany. Radnice na podzim roku 2019 nabídla občanům a firmám možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a plynu formou elektronické aukce.
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města. Absence výpočtu ekologické stopy není chybou města (v současné době ji nemá kdo spočítat), proto je v pořádku, že bude nahrazena výpočtem uhlíkové stopy pro budovy a zařízení ve správě města.