Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží k zajištění programů prevence a zmírňování chudoby přistupovat komplexně, disponuje poměrně velkým počtem městských bytů, v posledních letech realizovalo projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí, podporuje poskytování dluhového poradenství pro své občany.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město poskytuje a finančně podporuje sociální a související služby. Na území Štětí je zajištěna dostatečná kapacita ZŠ a MŠ, je zde velký výběr kroužků a volnočasových aktivit ať již v rámci ZUŠ, DDM a dalším subjektům. Je snaha o to, aby ke službám byl zajištěn rovný přístup všem občanům.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Spokojenost obyvatel města je sledována pomocí ECI indikátoru, ze kterého vyplývá celková spokojenost obyvatel s místem ve kterém žijí. Ve městě došlo ke snížení počtu sociálně vyloučených lokalit a to díky realizaci několika opatření v posledních letech. Na území města došlo k rozšíření dobrovolnictví.  

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k přijatým opatřením došlo k razantnímu snížení nápadu kriminality a dalšího protiprávního, společensky škodlivého jednání na celém území města. Přesto z hodnocení pocitu bezpečí,které bylo sledováno v roce 2015 a 2018 prostřednictvím Evropského indikátoru A1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím se míra pocitu bezpečí obyvatel snížila.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit poskytuje odpovědi na všechny položené otázky. Odpovědi jsou koncipovány velmi pečlivě a srozumitelně, využívají kvalitativní informace i statistická data založená na výzkumech či odborných analýzách.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit odpovídá na všechny položené otázky a to velmi kvalitně.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano
Audit podává odpovědi ke všem konkrétním doporučeným i povinným indikátorům.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se snaží k zajištění programů prevence a zmírňování chudoby přistupovat komplexně, disponuje poměrně velkým počtem městských bytů, v posledních letech realizovalo projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Štětí, podporuje poskytování dluhového poradenství pro své občany.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město poskytuje a finančně podporuje sociální a související služby. Na území Štětí je zajištěna dostatečná kapacita ZŠ a MŠ, je zde velký výběr kroužků a volnočasových aktivit ať již v rámci ZUŠ, DDM a dalším subjektům. Je snaha o to, aby ke službám byl zajištěn rovný přístup všem občanům.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Spokojenost obyvatel města je sledována pomocí ECI indikátoru, ze kterého vyplývá celková spokojenost obyvatel s místem ve kterém žijí. Ve městě došlo ke snížení počtu sociálně vyloučených lokalit a to díky realizaci několika opatření v posledních letech. Na území města došlo k rozšíření dobrovolnictví.  

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Vzhledem k přijatým opatřením došlo k razantnímu snížení nápadu kriminality a dalšího protiprávního, společensky škodlivého jednání na celém území města. Přesto z hodnocení pocitu bezpečí,které bylo sledováno v roce 2015 a 2018 prostřednictvím Evropského indikátoru A1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím se míra pocitu bezpečí obyvatel snížila.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Zájem o to řešit situaci  v sociální oblasti, sociálních službách i sociálního začleňování

Navýšení počtu sociálních pracovníků a odborníků na úřadě

Specifické projekty zaměřené na sociální začleňování či bydlení

Zřízené vlastní sociální služby

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Nedostatečná motivace obyvatel využívat všechny nabízené sociální služby, poradenství atd. - např. dluhové poradenství

Nezacílená propagace výše zmíněných služeb

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Finanční prostředky určené pro Ústecký region

Zájem externích subjektů spolupracovat


VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Vysoký počet sociálně vyloučených lidí a s tím spojené negativní jevy

Nízká vzdělanost v regionu

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno