Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem.

V současné době se vede jednání o úpravě návrhu nového ÚP a proto není dosud známa jeho finální podoba. Návrh ÚP, který je zveřejněn na webových stránkách města dozná s největší pravděpodobností úprav. Proto také není možné říci předpoklad jeho schválení a ani jiné datumy.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město již běžně projednává investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou v souladu s územním plánem. V rámci zpracovávání projektových dokumentací se město zároveň snaží zakomponovat do nich opatření, která by zmírňovala dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

Odkazy na veřejná projednávání:

https://www.steti.cz/content/blogcategory/183/398/Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní


1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město vede evidenci brownfields, přičemž v rámci možností rozpočtu se snaží o regeneraci těchto staveb a zařízení, které ztratily svou původní funkci.

Pro město Štětí byl také vypracován katalog potenciálních rozvojových záměrů ve Štětí, viz. bod 1.7.1.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Je možné seznam zveřejnit a doplnit sem odkaz na něj?

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření a problematikou ohledně globálních změn klimatu.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Snažíme se využívat přednostně zastavěné území města a minimalizovat zábory nezastavěného území okolních ZPF, okolní přírody a krajiny (zástavby proluk, brownfilds). Město se rozpíná v souladu s územním plánem.

V současné době se vede jednání o úpravě návrhu nového ÚP a proto není dosud známa jeho finální podoba. Návrh ÚP, který je zveřejněn na webových stránkách města dozná s největší pravděpodobností úprav. Proto také není možné říci předpoklad jeho schválení a ani jiné datumy.

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocenýCelkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město již běžně projednává investiční záměry s veřejností. Veškeré tyto investiční záměry jsou v souladu s územním plánem. V rámci zpracovávání projektových dokumentací se město zároveň snaží zakomponovat do nich opatření, která by zmírňovala dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.

Odkazy na veřejná projednávání:

https://www.steti.cz/content/blogcategory/183/398/Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní


Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město vede evidenci brownfields, přičemž v rámci možností rozpočtu se snaží o regeneraci těchto staveb a zařízení, které ztratily svou původní funkci.

Pro město Štětí byl také vypracován katalog potenciálních rozvojových záměrů ve Štětí, viz. bod 1.7.1.

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Je možné seznam zveřejnit a doplnit sem odkaz na něj?

Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Po dobu životnosti zajišťujeme řádnou údržbu, opravy a modernizace stávajícího bytového fondu a občanské vybavenosti v majetku města.

Provádíme řádnou údržbu, opravy a modernizace komunikací a inženýrských sítí, které jsou v majetku města po celou dobu jejich životnosti.

K obnově využíváme jak prostředky z vlastního rozpočtu, tak externí dotace. Obnova infrastruktury je prováděna ve spolupráci s veřejností.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město se dlouhodobě zabývá problematikou protipovodňových opatření a problematikou ohledně globálních změn klimatu.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno