Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavel Růžička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město problematiku udržitelné spotřeby aktivně řeší, a to jak v rámci úřadu (recyklovaný papír, elektrospotřebiče), tak ve městě jako celku (fair trade, osvěta směrem k občanům).

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast odpadového hospodářství město řeší velmi kvalitně a proaktivně – zejména pokud jde o třídění, včetně příslušné osvěty směrem k občanům a žákům MŠ/ZŠ. Do budoucna doporučuji se více soustředit také na aktivity a osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadu.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se průběžně zabývá oblastí hospodaření s energií a realizuje konkrétní akce na svém majetku. Postupy jsou formalizovány a systematizovány zavedením ČSN EN ISO 50001. Ačkoliv systém ze své podstaty produkuje příslušná data, město zatím nesleduje žádné indikátory.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví není zatím systémově podchycena. V rámci projektů týkajících se výstavby a rekonstrukcí je – podle vyjádření města – zvažována energetická náročnost. Jak již bylo konstatováno v rámci oblasti 3.3, nabízí se prostor pro uvažování aspektů materiálové účinnosti či adaptace na změnu klimatu.

Zároveň je však potřeba konstatovat, že tato oblast je pro města obecně těžko uchopitelná a činí problém i pokročilejším realizátorům MA21. Proto je hodnocena stupněm „0“.
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město problematiku udržitelné spotřeby aktivně řeší, a to jak v rámci úřadu (recyklovaný papír, elektrospotřebiče), tak ve městě jako celku (fair trade, osvěta směrem k občanům).

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast odpadového hospodářství město řeší velmi kvalitně a proaktivně – zejména pokud jde o třídění, včetně příslušné osvěty směrem k občanům a žákům MŠ/ZŠ. Do budoucna doporučuji se více soustředit také na aktivity a osvětu v oblasti předcházení vzniku odpadu.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se průběžně zabývá oblastí hospodaření s energií a realizuje konkrétní akce na svém majetku. Postupy jsou formalizovány a systematizovány zavedením ČSN EN ISO 50001. Ačkoliv systém ze své podstaty produkuje příslušná data, město zatím nesleduje žádné indikátory.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Oblast udržitelné výstavby/stavebnictví není zatím systémově podchycena. V rámci projektů týkajících se výstavby a rekonstrukcí je – podle vyjádření města – zvažována energetická náročnost. Jak již bylo konstatováno v rámci oblasti 3.3, nabízí se prostor pro uvažování aspektů materiálové účinnosti či adaptace na změnu klimatu.

Zároveň je však potřeba konstatovat, že tato oblast je pro města obecně těžko uchopitelná a činí problém i pokročilejším realizátorům MA21. Proto je hodnocena stupněm „0“.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno