Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní a mateřská škola. Obě jsou zřizovány městem. Dále se na území Týnce nad Sázavou nachází soukromá montessori škola.

Žáci v ZŠ a v MŠ jsou pravidelně seznamováni s principy udržitelného rozvoje. 

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových akcí jako je Den Země, Čistá řeka Sázava a Dopravní soutěž.

SRPDŠ pravidelně pořádá přednášku pro rodiče o kyberšikaně.

Probíhají pravidelná setkání mezi vedením škol se zřizovatelem a zástupci SRPDŠ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnce nad Sázavou působí spolek Vlastivědný klub, který se soustředí mimo jiné na přednáškovou činnost v oblasti historie, rozvoje města. Město Týnec nad Sázavou poskytuje každoročně spolku příspěvek na činnost.

V minulosti proběhl společný projekt: Naučná stezka. V rámci tohoto projektu byly umístěny edukativní tabule s informacemi o přírodě, historii města. V rámci stezky byl řešen geocaching.

Dále na území města Týnec nad Sázavou působí skautský oddíl TYSAN a rybářský spolek.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou pořádá pro své obyvatele přednášky v oblasti udržitelného rozvoje (např. Klima se mění, změň se i ty). Dále město pořádá osvětovou akci Den Země a podílí se na akci Čistá řeka Sázava.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území Týnce nad Sázavou se nachází  26 volně přístupných sportovišť. 

V Týnci nad Sázavou se nenachází komunitní centrum. Avšak se plánuje vybudování spolkového domu.

Členové místních spolků se scházejí v klubovnách města.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní a mateřská škola. Obě jsou zřizovány městem. Dále se na území Týnce nad Sázavou nachází soukromá montessori škola.

Žáci v ZŠ a v MŠ jsou pravidelně seznamováni s principy udržitelného rozvoje. 

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových akcí jako je Den Země, Čistá řeka Sázava a Dopravní soutěž.

SRPDŠ pravidelně pořádá přednášku pro rodiče o kyberšikaně.

Probíhají pravidelná setkání mezi vedením škol se zřizovatelem a zástupci SRPDŠ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnce nad Sázavou působí spolek Vlastivědný klub, který se soustředí mimo jiné na přednáškovou činnost v oblasti historie, rozvoje města. Město Týnec nad Sázavou poskytuje každoročně spolku příspěvek na činnost.

V minulosti proběhl společný projekt: Naučná stezka. V rámci tohoto projektu byly umístěny edukativní tabule s informacemi o přírodě, historii města. V rámci stezky byl řešen geocaching.

Dále na území města Týnec nad Sázavou působí skautský oddíl TYSAN a rybářský spolek.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou pořádá pro své obyvatele přednášky v oblasti udržitelného rozvoje (např. Klima se mění, změň se i ty). Dále město pořádá osvětovou akci Den Země a podílí se na akci Čistá řeka Sázava.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území Týnce nad Sázavou se nachází  26 volně přístupných sportovišť. 

V Týnci nad Sázavou se nenachází komunitní centrum. Avšak se plánuje vybudování spolkového domu.

Členové místních spolků se scházejí v klubovnách města.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno