Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dopravní obslužnost města lze hodnotit za velmi dobrou.

Město Týnec nad Sázavou se nachází mimo hlavní silniční tahy a je polohováno na silnici II. třídy.

Počet autobusových a vlakových spojů je rozložený do celého dne, dopolední a noční frekvence je nižší.

Komunikace pro pěší dopravu není v některých místních částech města zajištěna.

Ve městě v současné době chybí parkovací místa.

Město se nachází uprostřed krásné krajiny a na řece Sázavě, proto je velmi atraktivní pro vodáky a turisty, kteří hojně využívají dostatek turisticky značených tras na území města.

Ve městě je několik cyklostezek, město je na trase cyklotras. 

Při realizaci projektů město hledá způsoby, jak jednotlivé druhy dopravy propojovat.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkové hodnocení je dobře popsáno. Je identifikován problém s parkováním a chybějící strategie dopravy v klidu. I přes velikost města, by tento dokument bylo dobré zpracovat včetně akčního plánu a to především ve vztahu k turistickému rozvoji. Hodnocení je adekvátní.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

V minulých letech bylo postaveno 5 km cyklostezek a zmodernizován dopravní terminál s možností zaparkování auta či kola.

Dlouhodobě Týnec nad Sázavou požaduje navýšení četnosti veřejné dopravy, aby byla dostupná v kterémkoliv čase.

Před Prahou nastává dopravní zácpa i pro veřejnou dopravu.

Město neorganizuje sdílení volných míst v IAD.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Celkově je kapitola dobře uchopena a popsána. Nemám dalších připomínek. Hodnocení je adekvátní.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou je vlastníkem 5 automobilů a 9 hasičských aut. Žádné není nízkoemisní.

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Popis je dostatečný, pokud jsou zde zahrnuty i zřízené organizace. Hodnocení je adekvátní.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

V této oblasti město Týnec nad Sázavou podniká několik aktivit:

  • Dohled městské policie u přechodů před ZŠ.
  • Budování bezpečných chodníků a křižovatek.
  • Úprava a modernizace dopravního značení.
  • Využití ukazatelů rychlosti v rizikových úsecích.
  • Spolupráce městské policie s  PČR při měření rychlosti vozidel.
  • Dopravní výchova školáků - dopravní soutěž pořádaná městskou policií.
  • Kurz řidičů pro veřejnost pořádaný městem Týnec nad Sázavou.
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Shrnují informace jsou dostatečné.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou nemá aktuálně identifikované žádné problémy v oblasti životního prostředí.

Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Popis je dostačující. V případě žádosti o vyšší kategorii, by bylo potřebo probrat možnosti sledování stavu ŽP.
Hodnocení je adekvátní.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit byl zpracován v předepsané struktuře a rozsahu.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní a jsou odpovězeny relevantní otázky.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

V auditu jsou využity povinné indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Dopravní obslužnost města lze hodnotit za velmi dobrou.

Město Týnec nad Sázavou se nachází mimo hlavní silniční tahy a je polohováno na silnici II. třídy.

Počet autobusových a vlakových spojů je rozložený do celého dne, dopolední a noční frekvence je nižší.

Komunikace pro pěší dopravu není v některých místních částech města zajištěna.

Ve městě v současné době chybí parkovací místa.

Město se nachází uprostřed krásné krajiny a na řece Sázavě, proto je velmi atraktivní pro vodáky a turisty, kteří hojně využívají dostatek turisticky značených tras na území města.

Ve městě je několik cyklostezek, město je na trase cyklotras. 

Při realizaci projektů město hledá způsoby, jak jednotlivé druhy dopravy propojovat.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkové hodnocení je dobře popsáno. Je identifikován problém s parkováním a chybějící strategie dopravy v klidu. I přes velikost města, by tento dokument bylo dobré zpracovat včetně akčního plánu a to především ve vztahu k turistickému rozvoji. Hodnocení je adekvátní.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

V minulých letech bylo postaveno 5 km cyklostezek a zmodernizován dopravní terminál s možností zaparkování auta či kola.

Dlouhodobě Týnec nad Sázavou požaduje navýšení četnosti veřejné dopravy, aby byla dostupná v kterémkoliv čase.

Před Prahou nastává dopravní zácpa i pro veřejnou dopravu.

Město neorganizuje sdílení volných míst v IAD.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní