Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Pálka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nesledujeme při nákupu spotřebního zboží a drobného hmotného majetku vliv na UR.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá  zvládnuté  předpisy nakupování v duchu UR. . Energetickou efektivnost zatím nesleduje.

Doporučuji  zpracovat  a schválit předpis s pravidly pro nakupování. V tomto předpisu bude vhodné se zaměřit na významné zdroje spotřeby energií a  začít  hledat   úspory.

Obecně by bylo vhodné, aby při nákupech byly zvýhodňovány výrobky s ekoznačením. 

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nutnost provádět kontroly zejména provozoven živnostníků, jak nakládají s odpady a zda-li nezneužívání obecní systém nakládání s odpady

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město v rámci OH separuje odpady na běžné složky. Díky vhodné vzdálenosti a dostatku kontejnerů se občané zapojují  do třídění odpadů.

Problémem  zůstává  směsný odpad, který každý rok roste. Aby se tento trend zastavil, je nutné rozklíčovat , jak  OH  ovlivňují  místní průmyslové podniky a drobní živnostníci.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město  Kroměříž nemá  vytvořen  systém  energetického managementu

Oblast 3.3
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město  Kroměříž nemá  vytvořen  systém  energetického managementu a nemá dostatečný přehled o množství spotřebovaných energií.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není známo, že by město mělo schválený vnitřní předpis  kterým se hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá  schválené předpisy, kterými by se hlásilo k principům udržitelného stavebnictví.  Není známo, jestli ve městě jsou postavené nebo ve výstavbě  nízkoenergetické, pasivní nebo nulové domy. Některé budovy ve vlastnictví města byly zatepleny, ale nejsou známé hodnoty úspor energií, které byly realizovány  na základě zateplení. Tato významná oblast není dostatečně podchycena

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nesledujeme při nákupu spotřebního zboží a drobného hmotného majetku vliv na UR.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá  zvládnuté  předpisy nakupování v duchu UR. . Energetickou efektivnost zatím nesleduje.

Doporučuji  zpracovat  a schválit předpis s pravidly pro nakupování. V tomto předpisu bude vhodné se zaměřit na významné zdroje spotřeby energií a  začít  hledat   úspory.

Obecně by bylo vhodné, aby při nákupech byly zvýhodňovány výrobky s ekoznačením. 

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nutnost provádět kontroly zejména provozoven živnostníků, jak nakládají s odpady a zda-li nezneužívání obecní systém nakládání s odpady

Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město v rámci OH separuje odpady na běžné složky. Díky vhodné vzdálenosti a dostatku kontejnerů se občané zapojují  do třídění odpadů.

Problémem  zůstává  směsný odpad, který každý rok roste. Aby se tento trend zastavil, je nutné rozklíčovat , jak  OH  ovlivňují  místní průmyslové podniky a drobní živnostníci.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město  Kroměříž nemá  vytvořen  systém  energetického managementu

Oblast 3.3
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město  Kroměříž nemá  vytvořen  systém  energetického managementu a nemá dostatečný přehled o množství spotřebovaných energií.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Není známo, že by město mělo schválený vnitřní předpis  kterým se hlásí k principům udržitelného stavitelství a nastavuje obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá  schválené předpisy, kterými by se hlásilo k principům udržitelného stavebnictví.  Není známo, jestli ve městě jsou postavené nebo ve výstavbě  nízkoenergetické, pasivní nebo nulové domy. Některé budovy ve vlastnictví města byly zatepleny, ale nejsou známé hodnoty úspor energií, které byly realizovány  na základě zateplení. Tato významná oblast není dostatečně podchycena

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno