Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jednou ročně mohou předložit příspěvkové organizace města (školy a školská zařízení) žádosti zřizovateli na projekty v níže uvedených oblastech:


  • Žádost o navýšení provozního příspěvku na podporu sebevzdělávání učitelů ZŠ (oblasti - čtenářská/informační/digitální gramotnost a kritické myšlení, finanční gramotnost, moderní dějiny, lokální (po)vědomí, rozvoj emoční a sociální inteligence žáků, ostatní)

  • Žádost o navýšení provozního příspěvku škole (MŠ, ZŠ) nebo SVČ na projekt (oblasti – lokální povědomí, udržitelný rozvoj a projekt Zdravé město, mezigenerační spolupráce, informační a digitální gramotnost, jiné)

    Město poskytuje školám zřizovaným městem také prostředky na spolufinancování dotačních projektů (např. Podpora ekologických aktivit v kraji, Přírodní zahrady).


V rámci projektu MAP II je realizována řada vzdělávacích akcí (pro rodiče i pedagogy), probíhá také setkávání škol s místními podnikatelskými subjekty (za účelem např. poskytnutí přebytečných materiálů školám). Veškeré vzdělávací aktivity jsou zdarma (realizátorem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, projekt je spolufinancován obcemi ORP Rožnov pod Radhoštěm). Město Rožnov pod Radhoštěm poskytuje zdarma projektu prostory pro konání setkání pracovních skupin a zdarma propaguje akce projektu na Facebooku a webových stránkách města.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce dále funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Rožnově pod Radhoštěm funguje řada komunitních center pro různé cílové skupiny, některé z nich mají spíše povahu sociální služby.

Město Rožnov pod Radhoštěm má na svém území řadu dětských hřišť i sportovišť. Dále se zde nachází workoutová hřiště či skate park. Pro neorganizované sporty slouží i sportovní areály městských společností – krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion. Na území města není v současné době stabilní dopravní hřiště.

Při organizování akcí pro volnočasové aktivity ve volném prostoru v majetku města je nutný souhlas města – odboru správy majetku s vyjádřením, že nedojde k poškození okolního prostředí a po akci bude prostor uveden do původního stavu. Dále je nutné zajistit svoz odpadu. Je požadováno dodržení norem k ochraně zeleně, zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu.

Pro cyklisty jsou budovány cyklostezky a cyklotrasy, ty jsou využívány také pro jízdu na in-line bruslích. Podél tras jsou umístěny odpadkové koše. Dětská hřiště jsou opatřena provozními řády a odpadkovými koši.

Sportovní kluby jsou podporovány finančně formou každoročních dotací (programová podpora), město poskytuje záštitu nad konáním některých sportovních akcí.

T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace (příspěvková organizace zřízená městem) používá na veřejných akcích vratné kelímky, které by bylo možné zapůjčit i, v případě potřeby, na akce pořádané městem.


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jednou ročně mohou předložit příspěvkové organizace města (školy a školská zařízení) žádosti zřizovateli na projekty v níže uvedených oblastech:


  • Žádost o navýšení provozního příspěvku na podporu sebevzdělávání učitelů ZŠ (oblasti - čtenářská/informační/digitální gramotnost a kritické myšlení, finanční gramotnost, moderní dějiny, lokální (po)vědomí, rozvoj emoční a sociální inteligence žáků, ostatní)

  • Žádost o navýšení provozního příspěvku škole (MŠ, ZŠ) nebo SVČ na projekt (oblasti – lokální povědomí, udržitelný rozvoj a projekt Zdravé město, mezigenerační spolupráce, informační a digitální gramotnost, jiné)

    Město poskytuje školám zřizovaným městem také prostředky na spolufinancování dotačních projektů (např. Podpora ekologických aktivit v kraji, Přírodní zahrady).


V rámci projektu MAP II je realizována řada vzdělávacích akcí (pro rodiče i pedagogy), probíhá také setkávání škol s místními podnikatelskými subjekty (za účelem např. poskytnutí přebytečných materiálů školám). Veškeré vzdělávací aktivity jsou zdarma (realizátorem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko, projekt je spolufinancován obcemi ORP Rožnov pod Radhoštěm). Město Rožnov pod Radhoštěm poskytuje zdarma projektu prostory pro konání setkání pracovních skupin a zdarma propaguje akce projektu na Facebooku a webových stránkách města.


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Výchova, osvěta a vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje je řešena prioritně na jednotlivých MŠ a ZŠ v rámci vzdělávacích programů. Systematickou práci v přípravě vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti udržitelného rozvoje však obec nezajišťuje.

Na území obce dále funguje řada organizací, které se zabývají mj. problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, jejich činnost však není obcí vyhodnocována.

Město prostřednictvím programové podpory dle předem stanovených a jasných pravidel poskytuje finanční prostředky NNO a dalším institucím. Organizace na podporu neformálního vzdělávání pro UR mohou čerpat finanční prostředky z různých programů programové podpory a také tak činí.

Všechny školy jsou zapojeny do projektu MAP II (příjemcem projektu je Sdružení Mikroregion Rožnovsko) - V projektu funguje celkem 7 hlavních pracovních skupin (PS), které jsou složeny převážně z pedagogických pracovníků škol, jejich součástí je dalších 8 pracovních podskupin, které jsou tematicky zaměřeny.

Od roku 2017 je Město Rožnov pod Radhoštěm členem Národní sítě zdravých měst. V průběhu celého roku zajišťuje město řadu projektů a akcí, do kterých zapojuje veřejnost, NNO či občanská sdružení. Vedení města se setkává s občany, konají se různé osvětové kampaně a kulturní akce.


Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V Rožnově pod Radhoštěm funguje řada komunitních center pro různé cílové skupiny, některé z nich mají spíše povahu sociální služby.

Město Rožnov pod Radhoštěm má na svém území řadu dětských hřišť i sportovišť. Dále se zde nachází workoutová hřiště či skate park. Pro neorganizované sporty slouží i sportovní areály městských společností – krytý bazén, letní koupaliště, zimní stadion. Na území města není v současné době stabilní dopravní hřiště.

Při organizování akcí pro volnočasové aktivity ve volném prostoru v majetku města je nutný souhlas města – odboru správy majetku s vyjádřením, že nedojde k poškození okolního prostředí a po akci bude prostor uveden do původního stavu. Dále je nutné zajistit svoz odpadu. Je požadováno dodržení norem k ochraně zeleně, zajištění pořádku a uvedení ploch do původního stavu.

Pro cyklisty jsou budovány cyklostezky a cyklotrasy, ty jsou využívány také pro jízdu na in-line bruslích. Podél tras jsou umístěny odpadkové koše. Dětská hřiště jsou opatřena provozními řády a odpadkovými koši.

Sportovní kluby jsou podporovány finančně formou každoročních dotací (programová podpora), město poskytuje záštitu nad konáním některých sportovních akcí.

T klub - kulturní agentura, příspěvková organizace (příspěvková organizace zřízená městem) používá na veřejných akcích vratné kelímky, které by bylo možné zapůjčit i, v případě potřeby, na akce pořádané městem.


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno