Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město průběžně pracuje na rozšiřování infrastruktury pro všechny módy dopravy v souladu s principy dobré praxe. Vzhledem k tomu, že ve městě není provozována vlastní MHD (druhé největší město ČR bez vlastního provozu), jsou možnosti města ovlivnit provoz veřejné dopravy značně omezené a jejich nastavení závisí zejména na kraji, resp. krajském koordinátoru VHD.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vlastní MHD, nemůže tedy zásadně ovlivňovat obslužnost, pouze přes jednání s krajem, resp. jeho koordinátorem VHD. Byla však započata činnost na Plánu udržitelné mobility, který by měl odpovědět na otázky jakým způsobem se bude dále systém dopravy ve městě rozvíjet.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vlastní MHD, ta je suplována provozem regionální linkové dopravy a tak může jen obtížně ovlivňovat kvalitu vozového parku na svém území, ten je oblivněn zejména objednávkou kraje. K dispozici je plnička CNG, připravují se nabíjecí místa pro elektromobily Nově přibyla ve vozovém parku MP také vozidla na CNG.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se průběžně problematice věnuje na adekvátní úrovni a v souladu s běžnou praxí měst obdobné velikosti. Chybí sledování statistik o nehodovosti.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vhodné dokumenty doposud zpracovány, ale jejich příprava právě probíhá. Tyto dokumenty by měly také nastavit systém sledování dopadů dopravy na ŽP vč. návrhu indikátorů, metodiky sledování a nastavení cílových hodnot.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město průběžně pracuje na rozšiřování infrastruktury pro všechny módy dopravy v souladu s principy dobré praxe. Vzhledem k tomu, že ve městě není provozována vlastní MHD (druhé největší město ČR bez vlastního provozu), jsou možnosti města ovlivnit provoz veřejné dopravy značně omezené a jejich nastavení závisí zejména na kraji, resp. krajském koordinátoru VHD.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vlastní MHD, nemůže tedy zásadně ovlivňovat obslužnost, pouze přes jednání s krajem, resp. jeho koordinátorem VHD. Byla však započata činnost na Plánu udržitelné mobility, který by měl odpovědět na otázky jakým způsobem se bude dále systém dopravy ve městě rozvíjet.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vlastní MHD, ta je suplována provozem regionální linkové dopravy a tak může jen obtížně ovlivňovat kvalitu vozového parku na svém území, ten je oblivněn zejména objednávkou kraje. K dispozici je plnička CNG, připravují se nabíjecí místa pro elektromobily Nově přibyla ve vozovém parku MP také vozidla na CNG.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se průběžně problematice věnuje na adekvátní úrovni a v souladu s běžnou praxí měst obdobné velikosti. Chybí sledování statistik o nehodovosti.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vhodné dokumenty doposud zpracovány, ale jejich příprava právě probíhá. Tyto dokumenty by měly také nastavit systém sledování dopadů dopravy na ŽP vč. návrhu indikátorů, metodiky sledování a nastavení cílových hodnot.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Město ve většině dílčích problematik postupně řádně v souladu s běžnou praxí v městech této velikosti. Specifikem je, že město neprovozuje vlastní MHD a je tak v oblasti veřejné dopravy závislé na krajské objednávce. Jako pozitivum vidím, že i takto menší město se pustilo do zpracování PUMM. Důležité v něm bude zejména stanovení měřitelných cílových hodnot zejména s ohledem na dopady dopravy na ŽP.
Dílčí doporučení ke zlepšení stavu v jednotlivých oblastech byla dána v komentářích hodnotitele k jednotlivým návodným otázkám.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno