Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží neustále zlepšovat odpadové hopodářství. V roce 2016 vybudovalo nový sběrný dvůr, kromě dříve občanům poskytnutých kompostérů rozšířilo možnosti likvidace bioodpadu o svoz bioodpadu z rodinné zástavby (biopopelnice) i bytové zástavby (biokontejnery).

Pravidelně pořádá osvětové akce věnující se této tématice - Den Země, Ukliďmě česko apod.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zpracován a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství. Vývoj v produkci odpadů je průběžně sledován. Upozorňuji, že odděleně sbírané komodity musí být od 1.1.20 rozšířeny také o jedlé oleje a tuky. 

Doporučuji se zaměřit na zapojení firem, živnostníků, do městského systému nakládání s komunálními odpady. V rámci sebehodnocení municipality jsem k této oblasti neměl dostatek informací a prosím o jejich doplnění.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se oblasti hospodaření energií dlouhodobě věnuje. Má zateplenou většinu budov ve svém majetku, zřídilo pozici energetika města jenž zavádí energetický management, průběžně realizuje a plánuje další energetická opatření - ve veřejném osvětlení, regulace vytápění, atd.

Město má nyní veškeré připravované novostavby v pasivním standardu.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nejsou poskytnuty žádné informace, např. o využívání recyklovaných stavebních materiálů, apod. Prosím o doplnění.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží neustále zlepšovat odpadové hopodářství. V roce 2016 vybudovalo nový sběrný dvůr, kromě dříve občanům poskytnutých kompostérů rozšířilo možnosti likvidace bioodpadu o svoz bioodpadu z rodinné zástavby (biopopelnice) i bytové zástavby (biokontejnery).

Pravidelně pořádá osvětové akce věnující se této tématice - Den Země, Ukliďmě česko apod.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Je zpracován a vyhodnocován Plán odpadového hospodářství. Vývoj v produkci odpadů je průběžně sledován. Upozorňuji, že odděleně sbírané komodity musí být od 1.1.20 rozšířeny také o jedlé oleje a tuky. 

Doporučuji se zaměřit na zapojení firem, živnostníků, do městského systému nakládání s komunálními odpady. V rámci sebehodnocení municipality jsem k této oblasti neměl dostatek informací a prosím o jejich doplnění.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se oblasti hospodaření energií dlouhodobě věnuje. Má zateplenou většinu budov ve svém majetku, zřídilo pozici energetika města jenž zavádí energetický management, průběžně realizuje a plánuje další energetická opatření - ve veřejném osvětlení, regulace vytápění, atd.

Město má nyní veškeré připravované novostavby v pasivním standardu.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nejsou poskytnuty žádné informace, např. o využívání recyklovaných stavebních materiálů, apod. Prosím o doplnění.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno