Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kopřivnice - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Pavel Nováček
Koordinátor Ivana Holubová Kopřivnice
Lenka Šimečková Kopřivnice

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je velice přehledně zpracovaný, doplněný odkazy. Oceňujeme, že byly uvedeny pouze relevantní informace k danému tématu.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní, všechny hlavní otázky i podotázky jsou velice detailně a komplexně zodpovězeny.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace se vyvíjí pozitivním směrem, dějí se dílčí kroky k jejímu zlepšení. V porovnání s ostatními členy NSZM ve vyšší kategorii ji vnímáme jako uspokojivou, byť jsme si vědomi svých rezerv.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově tuto oblast hodnotíme velice pozitivně. V povinných indikátorech je situace velice dobrá, stabilní trend a je vidět, že město je velice aktivní a především oceňujeme kontinuální a systematickou práci přibližovat svým občanům globální odpovědnost. Prostor je ještě u nepovinných indikátorů, ale i toho si je město vědomo.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice si uvědomuje důležitost této oblasti a podniká kroky k jejímu zlepšování a koncepčnosti. Jako důležité kroky vnímáme vytvoření pracovní skupiny pro globální odpovědnost, zapojení se do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II a další aktivity pracovní skupiny. Další důležitou aktivitou byla realizace kampaně "Klima se mění, změň se i Ty", která širokou škálou aktivit působila na širokou škálu cílových skupin. V neposlední řadě realizujeme několik kampaní, které se staly již tradicí a jsou navštěvovány širokou veřejností - Den Země, Férová snídaně, Dny zdraví a další.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V této oblasti má město Kopřivnice ukázkové aktivity - velice oceňujeme vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost. Je opravdu o unikátní aktivitu. Stejně tak počet akcí, kampaní je nadstandartní pro kategorii B. Jako expertní tým velice oceňujeme, že se město Kopřivnice věnuje tématu systematicky a ne jednorázově a namátkově, což dokazuje i zapojení do projektů ve spolupráce s ShineBean o.p.s., Charitou ČR a dalšími.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotíme jako dobrou. Město podniká dílčí kroky k jejímu zlepšení.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasíme se sebehodnocením města. Situace i v této oblasti je velice dobrá. Opravdu je vidět, že i oblast KZ město Kopřivnice řeší velice komplexně a systematicky.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Ve všech kategoriích je dobrá situace a stabilní nebo pozitivní trend.

Systematický přístup k řešení jednotlivých kategorií a jejich propojování.

Titul Zdravého města brán jako prestiž s dlouhou tradicí (v roce 2019 akce k 15ti letům).

Energetický management – opět systematický přístup –spolupráce s CI2, práce energetického managera a převedení přímo do praxe (viz  příklady dobré praxe).

Velký počet akcí, což svědčí o aktivitě týmu zastřešující MA21.

Spolupráce s neziskovým sektorem – CI2, ShineBean, Charita ČR a zapojení do jejich projektů.

Existuje a naplňuje se územní energetická koncepce města.

Vznik a působení skupiny pro Globální odpovědnost.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Vyloženě slabé stránky z Auditu nejsou patrné, všechny povinné indikátory jsou naplněny.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Navázat spolupráci s městem v rozvojovém regionu.

Vyčlenit konkrétní částku z rozpočtu města na rozvojovou spolupráci.

Zařadit nová globální témata – jako např. právě aktuální propojení světa a pandemie.

Zapojit se do nějaké mezinárodní organizace, platformy zaměřující se na udržitelný rozvoj měst a globální odpovědnost.

 U indikátorů, které mají stabilní trend se dá stále pracovat na zlepšení situace.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Jako největší hrozbu vnímáme především možnost ztráty zájmu vedení města podporovat MA 21 (např. v důsledku změny politické scény) nebo alokované prostředky a lidské zdroje směřovat na jinou oblast (např. jako v letošním roce v důsledku pandemie COVID-19).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Další doporučení - viz SWOT analýza a příležitosti. Myslíme si, že především zapojení do projektů s ShineBean a Charitou Vám může dát další náhled jaké dělat další akce a jak ještě více témat podpořit nebo propojit další oblasti. Z pohledu Auditu MA 21 máte velice dobrý trend a bude dobré si stávající aktivity udržet nebo můžete i např. adaptovat na aktuální témata (např. pandemie nebo nedostatek vody apod.)

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Jak již bylo několikrát zmíněno, u města Kopřivnice velice oceňujeme především systematický přístup ke kategorii Globální odpovědnosti. Audit byl zpracovaný velice pečlivě, experti měli pouze jednu doplňující otázku. Všechny povinné indikátory jsou naplněny a město samo cítí, že prostor pro zlepšení a další posunutí je i v naplnění nepovinných indikátorů.  Oceňujeme zapojení do projektů s názvem Návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice (2019 – 2021) a Udržitelná  města a obce pro rozvoj II a věříme, že  další aktivity a přesný plán dalšího rozvoje oblasti globální odpovědnosti by právě vytvořily prostor, aby se Kopřivnice mohla v této oblasti ucházet o další kategorii implementace MA 21.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace se vyvíjí pozitivním směrem, dějí se dílčí kroky k jejímu zlepšení. V porovnání s ostatními členy NSZM ve vyšší kategorii ji vnímáme jako uspokojivou, byť jsme si vědomi svých rezerv.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Celkově tuto oblast hodnotíme velice pozitivně. V povinných indikátorech je situace velice dobrá, stabilní trend a je vidět, že město je velice aktivní a především oceňujeme kontinuální a systematickou práci přibližovat svým občanům globální odpovědnost. Prostor je ještě u nepovinných indikátorů, ale i toho si je město vědomo.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Kopřivnice si uvědomuje důležitost této oblasti a podniká kroky k jejímu zlepšování a koncepčnosti. Jako důležité kroky vnímáme vytvoření pracovní skupiny pro globální odpovědnost, zapojení se do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II a další aktivity pracovní skupiny. Další důležitou aktivitou byla realizace kampaně "Klima se mění, změň se i Ty", která širokou škálou aktivit působila na širokou škálu cílových skupin. V neposlední řadě realizujeme několik kampaní, které se staly již tradicí a jsou navštěvovány širokou veřejností - Den Země, Férová snídaně, Dny zdraví a další.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

V této oblasti má město Kopřivnice ukázkové aktivity - velice oceňujeme vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost. Je opravdu o unikátní aktivitu. Stejně tak počet akcí, kampaní je nadstandartní pro kategorii B. Jako expertní tým velice oceňujeme, že se město Kopřivnice věnuje tématu systematicky a ne jednorázově a namátkově, což dokazuje i zapojení do projektů ve spolupráce s ShineBean o.p.s., Charitou ČR a dalšími.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situaci hodnotíme jako dobrou. Město podniká dílčí kroky k jejímu zlepšení.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Souhlasíme se sebehodnocením města. Situace i v této oblasti je velice dobrá. Opravdu je vidět, že i oblast KZ město Kopřivnice řeší velice komplexně a systematicky.