Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je situována do regionu, který má silnou zemědělskou tradici. V zemědělství má dominantní postavení rostlinná výroba,  především obilnářství. Tradiční plodinou pěstovanou na území okresu Kroměříž je sladovnický ječmen.

Kroměřížsko patří také k tradičním řepařským oblastem, i když plodinová struktura se v posledních letech mění v závislosti na poptávce trhu. Ve městě má dlouholetou tradici výzkumný ústav zabývající se šlechtěním polních plodin.

Oblast Hané nemá dostatek nerostných surovin, na území se těží pouze písek, cihlářské hlíny a štěrkopísek.

Kroměříž má několik desítek firem, zaměstnávajících více jak 50 zaměstnanců. Zaměření firem je velmi různorodé – strojírenská a plastikářská výroba, elektronika, automobilový průmysl, nábytkářství, stavebnictví apod. V sekundárním sektoru má významné postavení i průmysl potravinářský, neboť v Kroměříži sídlí několik potravinářských závodů. V posledních desetiletích se město výrazně orientuje na sektor poskytování služeb, zejména pak v oblasti cestovního ruchu (a to i prostřednictvím mikroregionální spolupráce).

V současné době dochází, díky zřízení Grémia podnikatelů, k navázání úzké spolupráce samosprávy a podnikatelského sektoru.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci. Nicméně z dílčích sebehodnocení není zřejmé, do jaké míry se jedná o vliv celkově pozitivní situace (konjunktury) v Česku a do jaké míry město svými aktivními kroky a podpůrnými nástroji k těmto trendům přispívá. Pro budoucí hodnocení doporučuji se více zaměřit na "evidence based" přístup, tj. vyhodnocovat si aktivity města tak, aby byla jednotlivá tvrzení podložená.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s místními podniky a firmami je do jisté míry ve zrodu. Dříve se jednalo o nahodilé řešení problémů subjektů, které se na vedení města obracely. V současné době se oboustranná spolupráce začala odehrávat i na formální úrovni, což bezesporu prospívá všem zúčastněným stranám.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jak zástupci města uvádějí, pokusy o koordinaci spolupráce s podniky je zatím na počátku. Níže popsané aktivity (např. Grémium podnikatelů) se jeví jako velmi nadějné a prospěšné. Nicméně není možné zatím doložit konkrétní výsledky těchto aktivit (resp. nebyly explicitně uvedeny/doloženy) Zejména v případě budoucího hodnocení doporučuji se na konkrétní výsledky zaměřit.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž je od nepaměti spjata s úrodnou hanáckou krajinou a mocí olomouckých biskupů.

Město nabízí skvosty světového umění a architektury, kulturní i přírodní památky a unikátní sbírky.

Historický odkaz se snoubí s nabídkou malebných hotelů a penzionů, kulturního, sportovního i turistického vyžití, což také dokazuje vzrůstající počet návštěvníků města.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má vynikající předpoklady pro realizaci cestovního ruchu na svém území a pro maximalizaci přínosů z cestovního ruchu a je velmi aktivní v podpoře různorodých akcí podporujících další rozvoj cestovního ruchu. Nicméně se nedaří dlouhodobě zvyšovat počet přenocování a vzhledem k počtu návštěvníků je počet přenocování spíše nižší. Město si zatím nezpracovalo žádnou evaluaci či hodnocení cestovního ruchu z pohledu firem, občanů a dalších aktérů ve městě.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je situována do regionu, který má silnou zemědělskou tradici. V zemědělství má dominantní postavení rostlinná výroba,  především obilnářství. Tradiční plodinou pěstovanou na území okresu Kroměříž je sladovnický ječmen.

Kroměřížsko patří také k tradičním řepařským oblastem, i když plodinová struktura se v posledních letech mění v závislosti na poptávce trhu. Ve městě má dlouholetou tradici výzkumný ústav zabývající se šlechtěním polních plodin.

Oblast Hané nemá dostatek nerostných surovin, na území se těží pouze písek, cihlářské hlíny a štěrkopísek.

Kroměříž má několik desítek firem, zaměstnávajících více jak 50 zaměstnanců. Zaměření firem je velmi různorodé – strojírenská a plastikářská výroba, elektronika, automobilový průmysl, nábytkářství, stavebnictví apod. V sekundárním sektoru má významné postavení i průmysl potravinářský, neboť v Kroměříži sídlí několik potravinářských závodů. V posledních desetiletích se město výrazně orientuje na sektor poskytování služeb, zejména pak v oblasti cestovního ruchu (a to i prostřednictvím mikroregionální spolupráce).

V současné době dochází, díky zřízení Grémia podnikatelů, k navázání úzké spolupráce samosprávy a podnikatelského sektoru.


Oblast 6.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci. Nicméně z dílčích sebehodnocení není zřejmé, do jaké míry se jedná o vliv celkově pozitivní situace (konjunktury) v Česku a do jaké míry město svými aktivními kroky a podpůrnými nástroji k těmto trendům přispívá. Pro budoucí hodnocení doporučuji se více zaměřit na "evidence based" přístup, tj. vyhodnocovat si aktivity města tak, aby byla jednotlivá tvrzení podložená.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s místními podniky a firmami je do jisté míry ve zrodu. Dříve se jednalo o nahodilé řešení problémů subjektů, které se na vedení města obracely. V současné době se oboustranná spolupráce začala odehrávat i na formální úrovni, což bezesporu prospívá všem zúčastněným stranám.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jak zástupci města uvádějí, pokusy o koordinaci spolupráce s podniky je zatím na počátku. Níže popsané aktivity (např. Grémium podnikatelů) se jeví jako velmi nadějné a prospěšné. Nicméně není možné zatím doložit konkrétní výsledky těchto aktivit (resp. nebyly explicitně uvedeny/doloženy) Zejména v případě budoucího hodnocení doporučuji se na konkrétní výsledky zaměřit.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž je od nepaměti spjata s úrodnou hanáckou krajinou a mocí olomouckých biskupů.

Město nabízí skvosty světového umění a architektury, kulturní i přírodní památky a unikátní sbírky.

Historický odkaz se snoubí s nabídkou malebných hotelů a penzionů, kulturního, sportovního i turistického vyžití, což také dokazuje vzrůstající počet návštěvníků města.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má vynikající předpoklady pro realizaci cestovního ruchu na svém území a pro maximalizaci přínosů z cestovního ruchu a je velmi aktivní v podpoře různorodých akcí podporujících další rozvoj cestovního ruchu. Nicméně se nedaří dlouhodobě zvyšovat počet přenocování a vzhledem k počtu návštěvníků je počet přenocování spíše nižší. Město si zatím nezpracovalo žádnou evaluaci či hodnocení cestovního ruchu z pohledu firem, občanů a dalších aktérů ve městě.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Celkové trendy v oblasti podnikání, místní ekonomiky a trhu práce mají dobrou tendenci. Prosím o zapracování dílčích připomínek uvedených v komentářích.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - s podmínkami