Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Lenka Mařincová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Helešicová Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s obcemi z regionu střední Evropy funguje dlouhodobě a dobře a odpovídá i zaměření města. V současné době počet partnerských měst mimo ČR optimální a město Břeclav nemá v úmyslu v nejbližší době hledat další partnerská města.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově tuto podoblast hodnotím spíše jako "-1". Je vidět, že město začíná organizovat první akce a o témata se zajímat, ale celkově bych pro vyšší kategorie doporučila systematičtější přístup a více aktivit, zapojení více subjektů a spolupráci s NNO sektorem.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se tématům věnuje a podporuje aktivity organizací, které připravují akce pro širokou veřejnost.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2. hodnotím jako uspokojivou. Ale jak je zmíněno v jednotlivých komentářích - doporučuji systematickou práci s veřejností a to především vzhledem k aktuálnosti tématu. Pro vyšší kategorie MA bych doporučila více akcí a práci v napojení na NNO a veřejnost.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má v této oblasti rezervy.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3. hodnotím jako špatnou a to vzhledem k tomu, že ani jedna podotázka nemá kladné hodnocení. Město si je vědomo prostoru a možností ke zlepšení. Doporučuji tedy na dané oblasti aktivně pracovat.
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Spolupráce s obcemi z regionu střední Evropy funguje dlouhodobě a dobře a odpovídá i zaměření města. V současné době počet partnerských měst mimo ČR optimální a město Břeclav nemá v úmyslu v nejbližší době hledat další partnerská města.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkově tuto podoblast hodnotím spíše jako "-1". Je vidět, že město začíná organizovat první akce a o témata se zajímat, ale celkově bych pro vyšší kategorie doporučila systematičtější přístup a více aktivit, zapojení více subjektů a spolupráci s NNO sektorem.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se tématům věnuje a podporuje aktivity organizací, které připravují akce pro širokou veřejnost.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2. hodnotím jako uspokojivou. Ale jak je zmíněno v jednotlivých komentářích - doporučuji systematickou práci s veřejností a to především vzhledem k aktuálnosti tématu. Pro vyšší kategorie MA bych doporučila více akcí a práci v napojení na NNO a veřejnost.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má v této oblasti rezervy.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3. hodnotím jako špatnou a to vzhledem k tomu, že ani jedna podotázka nemá kladné hodnocení. Město si je vědomo prostoru a možností ke zlepšení. Doporučuji tedy na dané oblasti aktivně pracovat.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Podpora myšlenky FT

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Chybí ekologická stopa

Zastaralá energetická koncepce

Spolupráce s NNO v oblasti globální odpovědnosti

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

-        Více důraz vzdělávání a osvětových akcí na klimatické změny a globální problémy

-        Možnost navázat spolupráci se zahraničními městy z relevantních regionů

-        Vyčlenění částky na rozvojovou spolupráci

-        Celková podpora města ke zmírnění klimatických změn

-        Spolupráce s NNO zaměřenou na globální otázky

-        Větší systematická práce s veřejností

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Ztráta politické podpory

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Celkově audit města Břeclav dokazuje, že se město začíná v oblasti Globální odpovědnosti aktivně zapojovat. Bohužel tato aktivita není úplně dostačující. Dvě kategorie jsou hodnoceny jako „špatně“. Jednotlivá doporučení jsou u konkrétních podotázek. Především ale doporučuji začít systematicky pracovat na podoblasti 10.3. - klimatických změn – zde bych doporučila zvýšit aktivitu. Především v posledních měsících je toto téma více než aktuální, a to od protestů studentů a žáků nebo po vyhlašování klimatické krize některými městy a MČ – můžete např. navázat spolupráci se základními školami apod.  Stejně tak bych doporučila více akcí s globálním přesahem a spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti globálního vzdělávání. Každopádně právě slabé stránky mohou vést naopak k příležitostem.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek