Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2019

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Valta
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Helešicová Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se drobnými kroky posouvá k ekologičtějšímu fungování. Vhodné bude tyto kroky systematicky vést a vyhodnocovat, což se zatím neděje.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Třídění odpadu ve městě se neustále zlepšuje, zlepšují se i podmínky pro třídění. Město má řadu plánů na budoucnost a pojetí sběru a třídění odpadů, neexistuje však zatím shoda, jak dále postupovat.

https://breclav.eu/aktuality/sberna-mista-trideneho-odpadu-v-breclavi-na-374-mistech?highlightWords=odpad

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně hodnotím zpracování Studie optimalizace sběru KO ve městě. Doporučuji postupovat podle ní. Chybí zavedení sběru odpadů kategorie nebezpečný a velkoobjemových odpadů.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivnější hospodaření s energiemi je velké téma a priorita města. Městské budovy jsou systematicky zateplovány, sleduje se spotřeba energií a začínají se analyzovat další možné úspory. Trend je jednoznačně pozitiivní

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jsou realizována postupná technická opatření směřující k lepšímu hospodaření s energiemi. Doporučuji zpracování koncepce a zejména provedení analýzy srovnávající energetickou náročnost jednotlivých zdrojů a následně provedení prioritizace pro provádění dalších opatření.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Přístupy k udržitelné výstavbě (stavebnictví) jsou průběžně připravována. Chybí stanovení koncepce a příslušných předpisů.
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se drobnými kroky posouvá k ekologičtějšímu fungování. Vhodné bude tyto kroky systematicky vést a vyhodnocovat, což se zatím neděje.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Třídění odpadu ve městě se neustále zlepšuje, zlepšují se i podmínky pro třídění. Město má řadu plánů na budoucnost a pojetí sběru a třídění odpadů, neexistuje však zatím shoda, jak dále postupovat.

https://breclav.eu/aktuality/sberna-mista-trideneho-odpadu-v-breclavi-na-374-mistech?highlightWords=odpad

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně hodnotím zpracování Studie optimalizace sběru KO ve městě. Doporučuji postupovat podle ní. Chybí zavedení sběru odpadů kategorie nebezpečný a velkoobjemových odpadů.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Efektivnější hospodaření s energiemi je velké téma a priorita města. Městské budovy jsou systematicky zateplovány, sleduje se spotřeba energií a začínají se analyzovat další možné úspory. Trend je jednoznačně pozitiivní

Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jsou realizována postupná technická opatření směřující k lepšímu hospodaření s energiemi. Doporučuji zpracování koncepce a zejména provedení analýzy srovnávající energetickou náročnost jednotlivých zdrojů a následně provedení prioritizace pro provádění dalších opatření.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Přístupy k udržitelné výstavbě (stavebnictví) jsou průběžně připravována. Chybí stanovení koncepce a příslušných předpisů.
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno