Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Zdeňka Černá Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace je stabilní, přesto by podpora města mohla být aktivnější. Pracuje se na strategickém dokumentu. Zvětší části se jedná o pozitivní vliv vývoje ekonomiky. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz komentáře níže. Město se dle možností snaží podporovat místní zaměstnanost a podnikání při zachování principů udržitelného rozvoje. Nicméně v řadě případů bylo a je pod vlivem makroekonomické situace Česka i kraje a různých událostí (např. covid a jeho důsledky apod.) a ne všechny trendy v oblasti podnikání a zaměstnanosti může město ovlivnit.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžná komunikace s firmami není ve městě zavedena. Ze sebehodnocení zástupců města není zřejmé, proč je zájem podnikatelů tak nízký, jestli došlo k vyhodnocení poptávky a jaké nástroje aktivní podpory jsou plánovány. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Komunikace s podnikateli probíhá, ale poptávka je evidentně nízká. Město dle poskytnutých informací neplánuje nějaké cílené aktivity k budoucí podpoře spolupráce s místními podnikateli.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Infocentrum obsloužilo v roce 2020 celkem 11.434 návštěvníků, což je výrazný pokles v porovnání s předcházejícími lety. Tento úbytek byl způsoben pandemií covid 19, kvůli které bylo na základě vládního nařízení TIC uzavřeno hned několikrát, a to nejdříve v období od 14. 3. do 30. 4. 2020, poté od 22. 10. do 2. 12. 2020 a také mezi vánočními svátky s pokračováním do nového roku 2021. Mimořádná opatření byla v létě rozvolněna, proto hlavní turistická sezóna proběhla téměř srovnatelně s minulými roky. Rozdíl byl pouze v počtu zahraničních turistů – jejich podíl se snížil, zato jsme obsloužili větší množství českých návštěvníků. V polovině srpna proběhlo na TIC hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery Shopping, které bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Asociací turistických informačních center České republiky. Jednotlivá infocentra byla hodnocena z pohledu běžného zákazníka, kdy se hodnotil například exteriér i interiér TIC, první dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), profesionální vystupování pracovníka TIC, schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivita pro zákazníka, vybavenost infocentra apod. Všechny tyto parametry byly poté celkově přepočteny tzv. indexem, ve kterém naše TIC získalo celkem 92,86 %, což je velmi dobrý výsledek. Dotazník s odpověďmi i celý výsledek Mystery Shoppingu je k nahlédnutí na TIC. Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, žádají si informace o turistických atraktivitách ve městě a regionu, nakupují suvenýry či sběratelské předměty, místní občané pak využívají zejména kancelářských služeb nebo předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce.  Existuje nevyužitý potenciál, zaměření na propagaci LVA se ukázal jako neefektivní. Dosud nebyl stanoven jasný koncept rozvoje.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Informace k cestovnímu ruchu, jeho koordinaci a konkértní empirická data jsou uvedeny v detailní podobě. Z toho je patrné, že město realizuje celou řadu aktivit v této oblasti a je nezbytné čakat, jak se to projeví v průběhu času na návštěvnosti tuzemských i zahraničních turistů a v návštěvnosti i obsazenosti místních místních institucí.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace je stabilní, přesto by podpora města mohla být aktivnější. Pracuje se na strategickém dokumentu. Zvětší části se jedná o pozitivní vliv vývoje ekonomiky. 

Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Viz komentáře níže. Město se dle možností snaží podporovat místní zaměstnanost a podnikání při zachování principů udržitelného rozvoje. Nicméně v řadě případů bylo a je pod vlivem makroekonomické situace Česka i kraje a různých událostí (např. covid a jeho důsledky apod.) a ne všechny trendy v oblasti podnikání a zaměstnanosti může město ovlivnit.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Průběžná komunikace s firmami není ve městě zavedena. Ze sebehodnocení zástupců města není zřejmé, proč je zájem podnikatelů tak nízký, jestli došlo k vyhodnocení poptávky a jaké nástroje aktivní podpory jsou plánovány. 

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Komunikace s podnikateli probíhá, ale poptávka je evidentně nízká. Město dle poskytnutých informací neplánuje nějaké cílené aktivity k budoucí podpoře spolupráce s místními podnikateli.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Infocentrum obsloužilo v roce 2020 celkem 11.434 návštěvníků, což je výrazný pokles v porovnání s předcházejícími lety. Tento úbytek byl způsoben pandemií covid 19, kvůli které bylo na základě vládního nařízení TIC uzavřeno hned několikrát, a to nejdříve v období od 14. 3. do 30. 4. 2020, poté od 22. 10. do 2. 12. 2020 a také mezi vánočními svátky s pokračováním do nového roku 2021. Mimořádná opatření byla v létě rozvolněna, proto hlavní turistická sezóna proběhla téměř srovnatelně s minulými roky. Rozdíl byl pouze v počtu zahraničních turistů – jejich podíl se snížil, zato jsme obsloužili větší množství českých návštěvníků. V polovině srpna proběhlo na TIC hodnocení kvality služeb pomocí metody Mystery Shopping, které bylo provedeno ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Asociací turistických informačních center České republiky. Jednotlivá infocentra byla hodnocena z pohledu běžného zákazníka, kdy se hodnotil například exteriér i interiér TIC, první dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), profesionální vystupování pracovníka TIC, schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivita pro zákazníka, vybavenost infocentra apod. Všechny tyto parametry byly poté celkově přepočteny tzv. indexem, ve kterém naše TIC získalo celkem 92,86 %, což je velmi dobrý výsledek. Dotazník s odpověďmi i celý výsledek Mystery Shoppingu je k nahlédnutí na TIC. Turisté stále projevují zájem o propagační materiály a mapy, žádají si informace o turistických atraktivitách ve městě a regionu, nakupují suvenýry či sběratelské předměty, místní občané pak využívají zejména kancelářských služeb nebo předprodeje vstupenek na vybrané kulturní a společenské akce.  Existuje nevyužitý potenciál, zaměření na propagaci LVA se ukázal jako neefektivní. Dosud nebyl stanoven jasný koncept rozvoje.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Informace k cestovnímu ruchu, jeho koordinaci a konkértní empirická data jsou uvedeny v detailní podobě. Z toho je patrné, že město realizuje celou řadu aktivit v této oblasti a je nezbytné čakat, jak se to projeví v průběhu času na návštěvnosti tuzemských i zahraničních turistů a v návštěvnosti i obsazenosti místních místních institucí.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno