Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Darina Hanusková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Zdeňka Černá Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

2 – Životní prostředí

Hodnocení oblasti

2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
2.1 Kvalita vod, šetření vodou a efektivnější využívání vody
Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity společnosti v roce 2020 byly v souladu s předmětem podnikání zaměřeny na výrobu a dodávku pitné vody a na odvádění a čištění odpadních vod. V těchto základních činnostech nedošlo v průběhu minulého roku k žádným změnám či problémům. Společnost zajistila plynulý provoz ve všech těchto základních oblastech činnosti. Akciová společnost Vodovody a kanalizace Břeclav je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a je rovněž provozovatelem tohoto majetku, který vlastní. Dále na základě uzavřených smluv o provozování spravuje vodohospodářský majetek, který je ve vlastnictví měst a obcí, případně jiných vlastníků. Společnost Vodovody a kanalizace Břeclav provozuje tři vlastní úpravny vody, zdroje vody, vodojemy, čerpací stanice a 945 km vodovodních sítí. Pitnou vodu dodáváme téměř 36 tisícům smluvních odběratelů. V roce 2020 bylo fakturováno 5 mil. 245 tis. m3 pitné vody. Oproti roku 2019 byla fakturace nižší o 108 tis. m3 . Na relativně kvalitním ovzduší okresu se mimo jiné podílí také výstavba čističek odpadních vod a připojování kanalizace na tato zařízení. V posledních letech se tak zlepšuje kvalita vodních toků, což dokazuje také obnovený výskyt bobrů při toku řeky Dyje a Moravy. Ráz krajiny ovlivňuje nejen tok řeky Dyje, která směřuje od Břeclavi ke státní hranici a u Lanžhota se vlévá do Moravy, ale i chráněná krajinná oblast Pálava s reliéfem Pavlovských vrchů. V roce 1986 byla zapsána na listinu biosférických rezervací pod patronací UNESCO. Od roku 2003 je CHKO Pálava součástí biosférické rezervace Dolní Morava, do níž dále patří Lednicko-valtický areál a lužní lesy v oblasti soutoku Dyje a Moravy a podél Moravy směrem na Hodonín.

Oblast 2.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený