Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Břeclav - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Lucie Holan Pavlištíková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Zdeňka Černá Břeclav
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav se snaží nadále rozvíjet funkční využití a prostorné uspořádání území. Tomu napomáhá územní plán. Územní plán je však určitou regulí, která v území vzniká a která na základě požadavků iniciátorů z území. Dále zde zasahuje řada regulí, jako ochranná pásma, chráněné oblasti, limity v území a tak dále. To vše se odráží v konečném řešení funkčního využití a prostorového uspořádání území. 


Pátá aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav (SO ORP Břeclav) kontinuálně navazuje na předchozí aktualizace zpracované v předchozích letech.

Aktualizace Územně analytických podkladů SO ORP Břeclav 2020 obsahuje dvě na sebe navazující části. Část A – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území). Na část A navazuje část B – vlastní rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Břeclav.  A_Podklady pro RURU_ORP_Břeclav2020 (3).pdf


 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav v případě dobré praxe spolupracuje i opakovaně s osvědčenými projektanty. Město má městského architekta. Město se začíná zlepšovat v architektonických soutěžích. O záměrech se snaží komunikovat s veřejností (především formou anket, sbírky podnětů).

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Brownfieldy na území města existují, převážně se jedná o historické objekty a dále pak plochu s ekologickou zátěží (cukrovar). Na tyto brownfieldy se těžko hledají investoři, čemuž nepřidává ani období pandemie Covidu. Záměry se město snaží konzultovat s Czechinvestem a RRAJM. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má k dispozici digitální technickou mapu, která je průběžně aktualizována, město má tedy k dispozici relevantní informace. Město se snaží optimalizovat svůj majetek - postupně obnovuje bytové fondy, řešena je problematika vyhovující občanské a technické vybavenosti, město se snaží  revitalizovat veřejná prostranství. Velké akce jsou koordinovány s dotčenými správci tak, aby byly zásahy do rekonstruovaných ploch minimální.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zatím nejsou řešeny žádné komplexnější projekty, které by řešili zachytávání vod pro pozdější využití zpomalení odtoku vod, hospodaření s vodou. Tuto problematiku chce však město co nejdříve vyřešit. Je již zaběhnutou praxí, že parkovací plochy josu v projektech již řešeny ze zasakovací dlažby či propustných povrchů. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav se snaží nadále rozvíjet funkční využití a prostorné uspořádání území. Tomu napomáhá územní plán. Územní plán je však určitou regulí, která v území vzniká a která na základě požadavků iniciátorů z území. Dále zde zasahuje řada regulí, jako ochranná pásma, chráněné oblasti, limity v území a tak dále. To vše se odráží v konečném řešení funkčního využití a prostorového uspořádání území. 


Pátá aktualizace územně analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností Břeclav (SO ORP Břeclav) kontinuálně navazuje na předchozí aktualizace zpracované v předchozích letech.

Aktualizace Územně analytických podkladů SO ORP Břeclav 2020 obsahuje dvě na sebe navazující části. Část A – Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území (zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území). Na část A navazuje část B – vlastní rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Břeclav.  A_Podklady pro RURU_ORP_Břeclav2020 (3).pdf


 

Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Břeclav v případě dobré praxe spolupracuje i opakovaně s osvědčenými projektanty. Město má městského architekta. Město se začíná zlepšovat v architektonických soutěžích. O záměrech se snaží komunikovat s veřejností (především formou anket, sbírky podnětů).

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Brownfieldy na území města existují, převážně se jedná o historické objekty a dále pak plochu s ekologickou zátěží (cukrovar). Na tyto brownfieldy se těžko hledají investoři, čemuž nepřidává ani období pandemie Covidu. Záměry se město snaží konzultovat s Czechinvestem a RRAJM. 

Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má k dispozici digitální technickou mapu, která je průběžně aktualizována, město má tedy k dispozici relevantní informace. Město se snaží optimalizovat svůj majetek - postupně obnovuje bytové fondy, řešena je problematika vyhovující občanské a technické vybavenosti, město se snaží  revitalizovat veřejná prostranství. Velké akce jsou koordinovány s dotčenými správci tak, aby byly zásahy do rekonstruovaných ploch minimální.

Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zatím nejsou řešeny žádné komplexnější projekty, které by řešili zachytávání vod pro pozdější využití zpomalení odtoku vod, hospodaření s vodou. Tuto problematiku chce však město co nejdříve vyřešit. Je již zaběhnutou praxí, že parkovací plochy josu v projektech již řešeny ze zasakovací dlažby či propustných povrchů. 

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno