Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Lucie Holan
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Běží změna č. 5 územního plánu - kompletní revize stávajících ploch k výstavbě. Dopravní zátěž lokalit je jedno z kritérií při úpravě územního plánu. 

Město využívá své polohy, která je blízko hl. města, a zároveň má významné krajinné prvky (řeku, les) a z toho důvodu se snaží o funkční diferenciaci využití území.

Procento zastavitelného území se oproti předešlému sledovanému období zvýšilo o 1,3 %.

Za sledované období 2019-2021 bylo zkolaudováno o 16 bytů méně než v období 2015-2018.

V roce 2021 město vybudovalo stezku kolem řeky Sázavy a zpřístupnilo tím další část břehů řeky veřejnoti.

Zastavitelná plocha území se oproti předešlému sledovanému období snížila o 36 000 m2.Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město si udržuje přehled o využití ploch v rámci ÚPD.

Město nabízí součinnost při projednávání změn ÚPD a hledání průchozích variant s dotčenými orgány státní správy.

Město Týnec nad Sázavou není vlastníkem pozemků, které by bylo možné označit za brownfield.


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město je vlastníkem 37 budov občanské vybavenosti.

Město má zavedený energetický management, o všechny své budovy pečuje, provádí pravidelné údržby a revize. Ve sledovaném období proběhla regenerace v 8 budovách občanské vybavenosti, což je oproti předešlému sledovanému období o 2 budovy méně.

Město provádí systematickou obnovu technického vybavení města a inženýrských sítí. V rozpočtu jsou každoročně vyčleněny nezbytné finanční prostředky dle strategických dokumentů.

Ve sledovaném období bylo obnoveno o 2 343 m komunikací více než v předešlém sledovaném období. Dále bylo obnoveno o 768 m vodovodu více než v předešlém sledovaném období. Stejně jako v předešlém sledovaném období nebyla obnovována kanalizace. Ve sledovaném období přibylo 30 bodů veřejného osvětlení.Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se v této oblasti oproti předchozímu sledovanému období zlepšilo. Má zpracován Plán protipovodňových opatření, Adaptační strategii přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou, dále má zpracovanou dokumentaci na opatření v lokalitě Hlinka.

Město při přípravě a realizaci staveb zapracovává opatření na zadržení vody.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Běží změna č. 5 územního plánu - kompletní revize stávajících ploch k výstavbě. Dopravní zátěž lokalit je jedno z kritérií při úpravě územního plánu. 

Město využívá své polohy, která je blízko hl. města, a zároveň má významné krajinné prvky (řeku, les) a z toho důvodu se snaží o funkční diferenciaci využití území.

Procento zastavitelného území se oproti předešlému sledovanému období zvýšilo o 1,3 %.

Za sledované období 2019-2021 bylo zkolaudováno o 16 bytů méně než v období 2015-2018.

V roce 2021 město vybudovalo stezku kolem řeky Sázavy a zpřístupnilo tím další část břehů řeky veřejnoti.

Zastavitelná plocha území se oproti předešlému sledovanému období snížila o 36 000 m2.Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město si udržuje přehled o využití ploch v rámci ÚPD.

Město nabízí součinnost při projednávání změn ÚPD a hledání průchozích variant s dotčenými orgány státní správy.

Město Týnec nad Sázavou není vlastníkem pozemků, které by bylo možné označit za brownfield.


Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město je vlastníkem 37 budov občanské vybavenosti.

Město má zavedený energetický management, o všechny své budovy pečuje, provádí pravidelné údržby a revize. Ve sledovaném období proběhla regenerace v 8 budovách občanské vybavenosti, což je oproti předešlému sledovanému období o 2 budovy méně.

Město provádí systematickou obnovu technického vybavení města a inženýrských sítí. V rozpočtu jsou každoročně vyčleněny nezbytné finanční prostředky dle strategických dokumentů.

Ve sledovaném období bylo obnoveno o 2 343 m komunikací více než v předešlém sledovaném období. Dále bylo obnoveno o 768 m vodovodu více než v předešlém sledovaném období. Stejně jako v předešlém sledovaném období nebyla obnovována kanalizace. Ve sledovaném období přibylo 30 bodů veřejného osvětlení.Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se v této oblasti oproti předchozímu sledovanému období zlepšilo. Má zpracován Plán protipovodňových opatření, Adaptační strategii přizpůsobení se změnám klimatu města Týnec nad Sázavou, dále má zpracovanou dokumentaci na opatření v lokalitě Hlinka.

Město při přípravě a realizaci staveb zapracovává opatření na zadržení vody.

Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno