Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Olomouc - 2022

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Radek Hloch Olomouc
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město je dlouhodobě nastaveno na podporu aktivních módů dopravy. Rozvíjí i dopravu veřejnou. Rezervy jsou zatím v řešení parkování, zejména chybí větší uplatnění parkovišť v režimu P+R, příp. B+R.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má zpracovaný PUMM, který je vázaný i na ostatní strategické dokumenty. Až do Covidu množství cestujících v MHD postupně rostlo, zatím nejsou k dispozici čísla, jestli se povedl jejich návrat. Podle uváděných průzkumů je vyšší podíl IAD, zejména o víkendech. Nedostatečný počet je parkovišť v režimu P+R.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V MHD je tradice provozu tramvají, které však mají menšinový podíl na výkonech. V autobusové dopravě je v provozu jediný elektrobus, zbytek vozidel jezdí na naftu. Ve městě je dostatek možností pro CNG i elektro nabíjení. Vozový park města a jeho organizací je převážně konvenční.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má kvalitní systém dopravní výchovy, realizuje i stavební akce ke zvýšení bezpečnosti. Na druhou stranu v posledním období vzrostl počet umrtí, i když celkový počet nehod se snížil.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má zpracovaný PUMM, který byl podroben procesu SEA. Každoročně je aktualizován formou Akčního plánu. Dlouhodobě je sledována kvalita ovzduší, i ve vazbě na dopravně ovlivněné lokality.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město je dlouhodobě nastaveno na podporu aktivních módů dopravy. Rozvíjí i dopravu veřejnou. Rezervy jsou zatím v řešení parkování, zejména chybí větší uplatnění parkovišť v režimu P+R, příp. B+R.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má zpracovaný PUMM, který je vázaný i na ostatní strategické dokumenty. Až do Covidu množství cestujících v MHD postupně rostlo, zatím nejsou k dispozici čísla, jestli se povedl jejich návrat. Podle uváděných průzkumů je vyšší podíl IAD, zejména o víkendech. Nedostatečný počet je parkovišť v režimu P+R.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V MHD je tradice provozu tramvají, které však mají menšinový podíl na výkonech. V autobusové dopravě je v provozu jediný elektrobus, zbytek vozidel jezdí na naftu. Ve městě je dostatek možností pro CNG i elektro nabíjení. Vozový park města a jeho organizací je převážně konvenční.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má kvalitní systém dopravní výchovy, realizuje i stavební akce ke zvýšení bezpečnosti. Na druhou stranu v posledním období vzrostl počet umrtí, i když celkový počet nehod se snížil.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má zpracovaný PUMM, který byl podroben procesu SEA. Každoročně je aktualizován formou Akčního plánu. Dlouhodobě je sledována kvalita ovzduší, i ve vazbě na dopravně ovlivněné lokality.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno