Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavla Lukešová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Hodonín přenesl poskytování většiny kulturních služeb na své příspěvkové organizace, které akce pořádají v závislosti na jeho   obsahu ve své režii. Město celkově nabízí široké spektrum kulturních programů pro své občany.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vztah k historickému a kulturnímu dědictví je ve městě velmi znatelný, díky geografickému umístění spadá Hodonín do oblasti kde jsou dodnes dodržovány folklórní tradice a také silný vztah k vinařství.

Město pečuje o historické památky a zároveň majitelům takových památek se snaží poskytnout potřebnou pomoc v případě potřeby.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu,

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Hodonín přenesl poskytování většiny kulturních služeb na své příspěvkové organizace, které akce pořádají v závislosti na jeho   obsahu ve své režii. Město celkově nabízí široké spektrum kulturních programů pro své občany.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Vztah k historickému a kulturnímu dědictví je ve městě velmi znatelný, díky geografickému umístění spadá Hodonín do oblasti kde jsou dodnes dodržovány folklórní tradice a také silný vztah k vinařství.

Město pečuje o historické památky a zároveň majitelům takových památek se snaží poskytnout potřebnou pomoc v případě potřeby.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město významně podporuje kulturní a umělecké aktivity, řadu z nich samo iniciuje a organizuje, nebo na ně přispívá finančně nezávislým subjektům. Kulturní aktivity jsou velmi rozmanité, jsou mezi nimi jak tradiční akce, tak nové projekty. 

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město systematicky pracuje na zlepšení vzhledu,

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno