Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Šárka Řechková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Valašské Klobouky má v oblasti mezinárodní spolupráce měst a obcí stále rezervy. Díky tomu lze do budoucna tuto oblast slibně rozvíjet.  Možnosti zlepšování spatřuji v navazování nové a prohlubování stávající spolupráce města s NNO a jinými subjekty (nejen na území města), které se zaobírají rozvojovou spoluprací, humanitární pomocí, přispívají ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, podpoře lidských práv a FT. Podrobněji viz hodnocení jednotlivých podoblastí. S navrženým sebehodnocením města souhlasím, neboť odpovídá praxi českých měst hodnocených v této oblasti obdobně.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Se sebehodnocením města v oblasti zvyšování povědomí o globálních souvislostech lze souhlasit. Město spolupracuje s několika partnery z řad NNO, které se zabývají environmentálním vzděláváním. Do budoucna lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí o globálních souvislostech, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Valašské Klobouky má zřízenou pozici energetického managera a zpracovanou strategii rozvoje energetiky, díky čemuž lze současný stav hodnotit jako uspokojivý. Avšak město zatím nesleduje celkovou ekologickou a uhlíkovou stopu, pouze dílčí indikátory. Pro postup v rámci kategorií MA21 doporučuji zvážit sledování alespoň celkové ekologické stopy.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Valašské Klobouky má v oblasti mezinárodní spolupráce měst a obcí stále rezervy. Díky tomu lze do budoucna tuto oblast slibně rozvíjet.  Možnosti zlepšování spatřuji v navazování nové a prohlubování stávající spolupráce města s NNO a jinými subjekty (nejen na území města), které se zaobírají rozvojovou spoluprací, humanitární pomocí, přispívají ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, podpoře lidských práv a FT. Podrobněji viz hodnocení jednotlivých podoblastí. S navrženým sebehodnocením města souhlasím, neboť odpovídá praxi českých měst hodnocených v této oblasti obdobně.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Se sebehodnocením města v oblasti zvyšování povědomí o globálních souvislostech lze souhlasit. Město spolupracuje s několika partnery z řad NNO, které se zabývají environmentálním vzděláváním. Do budoucna lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí o globálních souvislostech, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Valašské Klobouky má zřízenou pozici energetického managera a zpracovanou strategii rozvoje energetiky, díky čemuž lze současný stav hodnotit jako uspokojivý. Avšak město zatím nesleduje celkovou ekologickou a uhlíkovou stopu, pouze dílčí indikátory. Pro postup v rámci kategorií MA21 doporučuji zvážit sledování alespoň celkové ekologické stopy.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno