Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Zřizovatel podporuje aktivity, metody a formy VUR na svých školských zařízeních, což je v případě Valašských Klobouk Mateřská a Základní škola a Dům dětí a mládeže.

Podpora je především finanční ve formě ročního příspěvku na provoz zařízení nebo spolufinancování nejrůznější projektů a aktivit. Zřizovatel nabízí také metodickou a odbornou podporu školským zařízením svými odborníky nebo zpostředkováním nebo pořádáním kurzů, školení, seminářů, workshopů a podobně.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě působí velké množství NNO a spolků, které se zabývají vzděláváním, volnočasovými aktivitami - folklórnímu, chovatelstvím, technickým atd. Město je podporuje v grantovvém programu Spolupráce, kde je jim každoročně poskytován příspěvek jak na celoroční činnost, tak na konkrétní akce.
Dále funguje program podpory rady města, která na základě žádosti může podpořit konkrétní akci nebo instituci či spolek.
Velmi podstatnou formou podpory jsou finanční částky zapracované přímo v rozpočtu města na podporu konkrétních spolků nebo institucí, dále tzv. technické zabezpečení akcí, což je částka v rozpočtu měyta, určená pro platbu technickým službám, které pak pomáhají s realizací a zabezpečením akcí a projektů spolků. Jedná se o dovoz a odvoz materiálu, laviček, podia, odvoz odpadků, ozvučení, připojení k EE, pořadatelská služba atd.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje ve městě zaveden není.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obyvatelé města i místních částí mají poměrně široké možnosti sportovního a volnočasového vyžití. Ve městě je velká sportovní hala, tělocvičny na Základní škole a v místní TJ Sokol, venkovní sportovní areály u Základní školy, a v areálu TJ Spartak, za příznivých klimatických podmínek se zřizují kluziště nebo dětský lanový vlek, svoji činnosti obnovuje klub lyžařů. Vynikající podmínky pro volnočasové aktivity nabízí kroužky domu dětí a mládeže nebo školní družiny a klubu místí ZŠ. Výborně pracují s mládeží početné spolky a sportovní nebo folklorní sdružení. Nedostatkem j absence vlastního plaveckého krytého bazénu a špatný technický a morální stav místního venkovního plaveckého areálu.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Zřizovatel podporuje aktivity, metody a formy VUR na svých školských zařízeních, což je v případě Valašských Klobouk Mateřská a Základní škola a Dům dětí a mládeže.

Podpora je především finanční ve formě ročního příspěvku na provoz zařízení nebo spolufinancování nejrůznější projektů a aktivit. Zřizovatel nabízí také metodickou a odbornou podporu školským zařízením svými odborníky nebo zpostředkováním nebo pořádáním kurzů, školení, seminářů, workshopů a podobně.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě působí velké množství NNO a spolků, které se zabývají vzděláváním, volnočasovými aktivitami - folklórnímu, chovatelstvím, technickým atd. Město je podporuje v grantovvém programu Spolupráce, kde je jim každoročně poskytován příspěvek jak na celoroční činnost, tak na konkrétní akce.
Dále funguje program podpory rady města, která na základě žádosti může podpořit konkrétní akci nebo instituci či spolek.
Velmi podstatnou formou podpory jsou finanční částky zapracované přímo v rozpočtu města na podporu konkrétních spolků nebo institucí, dále tzv. technické zabezpečení akcí, což je částka v rozpočtu měyta, určená pro platbu technickým službám, které pak pomáhají s realizací a zabezpečením akcí a projektů spolků. Jedná se o dovoz a odvoz materiálu, laviček, podia, odvoz odpadků, ozvučení, připojení k EE, pořadatelská služba atd.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Program vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje ve městě zaveden není.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Obyvatelé města i místních částí mají poměrně široké možnosti sportovního a volnočasového vyžití. Ve městě je velká sportovní hala, tělocvičny na Základní škole a v místní TJ Sokol, venkovní sportovní areály u Základní školy, a v areálu TJ Spartak, za příznivých klimatických podmínek se zřizují kluziště nebo dětský lanový vlek, svoji činnosti obnovuje klub lyžařů. Vynikající podmínky pro volnočasové aktivity nabízí kroužky domu dětí a mládeže nebo školní družiny a klubu místí ZŠ. Výborně pracují s mládeží početné spolky a sportovní nebo folklorní sdružení. Nedostatkem j absence vlastního plaveckého krytého bazénu a špatný technický a morální stav místního venkovního plaveckého areálu.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno