Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity města v oblasti podnikatelských subjektů jsou opravdu skvělé a je vidět aktivní a cílený přístup v této oblasti.

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity v oblasti komunikace s podnikatelskými subjekty se zdají být korektní a vhodné. Samozřejmě není vidět pohled podnikateslkých subjektů (jestli je intenzita dostatečná atd.), nicméně to není předmětem této analýzy.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozvoj cestovního ruchu je koordinován s ohledem na únosnost území a vzhledem k poloze a velikosti města vhodně. Nicméně mezery a možnosti zlepšení existují a zástupci města si je uvědomují.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity města v oblasti podnikatelských subjektů jsou opravdu skvělé a je vidět aktivní a cílený přístup v této oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Aktivity v oblasti komunikace s podnikatelskými subjekty se zdají být korektní a vhodné. Samozřejmě není vidět pohled podnikateslkých subjektů (jestli je intenzita dostatečná atd.), nicméně to není předmětem této analýzy.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 6.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Rozvoj cestovního ruchu je koordinován s ohledem na únosnost území a vzhledem k poloze a velikosti města vhodně. Nicméně mezery a možnosti zlepšení existují a zástupci města si je uvědomují.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek