Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Kateřina Janovská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň strategického plánování v oblasti zdraví obyvatel je pro město Valašské Klobouky v rámci kategorie C na dobré úrovni. Přiložený strategický dokument Zdravotní koncepce města Val. Klobouky dokazuje, že město má zájem o zlepšování zdraví a životní pohody obyvatel, a to přesto, že uvedený materiál se zabývá pouze vybranými oblastmi, které město vyhodnotilo jako zásadní. Podle mého názoru by bylo v rámci strategického plánování vhodné zaměřit pozornost i na další oblasti, které mají na zdraví obyvatel vliv. Předpokládám, že další dokumenty, související se zdravím obyvatel, kterými město disponuje (v sociální oblasti, životním prostředí, školství a výchově, dopravě či sportu) jsou doloženy v jiných částech auditu. Celkově hodnotím část 5.1 jako profesionálně zpracovanou a je pro audit typu C zcela dostačující.       

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Valašské Klobouky podporuje dotačními prostředky - Program Spolupráce https://www.valasskeklobouky.cz/informace-pro-zadatele/d-458476/p1=36371 akce a aktivity na podporu   zdraví a preventivní programy.

Pohybová aktivita dětí a mládeže i dospělých je podporována prostřednictvím dotací z Programu Spolupráce a finanční podporou přímo z rozpočtu města.

Ve městě je vybudováno několik dětských hřišť, sportovišť, sauna, venkovní bazén, pumptracková dráha, fit stezka. Město tyto občanské vybavení pravidelně kontroluje, udržuje, opravuje. Plánuje vybudování dalších hřišť.

Aktivity pro děti a mládež (podpora zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu) je realizována skrz mateřskou školu, základní školu, dům dětí a mládeže, spolkovou činnost.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány a podporovány prostřednictvím spolkové činnosti podporované městem a prostřednictvím komise 

https://www.valasskeklobouky.cz/komise-pro-zdrave-mesto-strategicke-planovani-a-mistni-agendu-21/os-8405/p1=36012


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.2 hodnotím jako kvalitně zpracovanou, s množstvím relevantních odkazů. Zpracovatel auditu dokládá širokou škálu aktiviti, které město organizuje nebo (častěji) samo podporuje a které odporující zdraví občanů a zvyšují jejich zdravotní gramotnost napříč všemi věkovými kategorie. Jako drobnou připomínku lze uvést chybějící (alespoň v textu) spolupráci s podnikatelským sektorem.  

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.3 auditu požaduje hodnocení vývoje ukazatelů zdraví, založeném na explicitních datech, především ze zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Po zásadních připomínkách k první verzi auditu v květnu 2021 zpracovatel nyní předkládá kvalitní  analýzu zdravotního stavu obyvatel SO ORP Valašských Klobouk, která z odborných zdrojů vychází a precizně odpovídá na všechny návodné otázky této části. Analýza tvoří zásadní přílohu auditu. V duchu analýzy zpracovatel také opravil většinu odpovědí na jednotlivé návodné otázky v textu auditu, i když např. u otázky 5.3.2 zůstal zřejmě opomenutý původní text. Návodná otázka 5.3.11 (úmrtnost a další problematika ve vztahu k alkoholu a dalším návykovým látkám) vyžaduje doplnění údajů a hodnocení z místních zdrojů. Zde autor překvapil originálním vyhodnocením situace ("zde se pije kontinuálně, zato s mírou").

Celkově vzhledem k přiložené analýze hodnotím část 5.3 jako vyhovující. Doporučuji z výsledků analýzy vycházet při dalším strategickém plánování zdravotní politiky a aktivit ve městě.     

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Úroveň strategického plánování v oblasti zdraví obyvatel je pro město Valašské Klobouky v rámci kategorie C na dobré úrovni. Přiložený strategický dokument Zdravotní koncepce města Val. Klobouky dokazuje, že město má zájem o zlepšování zdraví a životní pohody obyvatel, a to přesto, že uvedený materiál se zabývá pouze vybranými oblastmi, které město vyhodnotilo jako zásadní. Podle mého názoru by bylo v rámci strategického plánování vhodné zaměřit pozornost i na další oblasti, které mají na zdraví obyvatel vliv. Předpokládám, že další dokumenty, související se zdravím obyvatel, kterými město disponuje (v sociální oblasti, životním prostředí, školství a výchově, dopravě či sportu) jsou doloženy v jiných částech auditu. Celkově hodnotím část 5.1 jako profesionálně zpracovanou a je pro audit typu C zcela dostačující.       

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Valašské Klobouky podporuje dotačními prostředky - Program Spolupráce https://www.valasskeklobouky.cz/informace-pro-zadatele/d-458476/p1=36371 akce a aktivity na podporu   zdraví a preventivní programy.

Pohybová aktivita dětí a mládeže i dospělých je podporována prostřednictvím dotací z Programu Spolupráce a finanční podporou přímo z rozpočtu města.

Ve městě je vybudováno několik dětských hřišť, sportovišť, sauna, venkovní bazén, pumptracková dráha, fit stezka. Město tyto občanské vybavení pravidelně kontroluje, udržuje, opravuje. Plánuje vybudování dalších hřišť.

Aktivity pro děti a mládež (podpora zdraví, zdravý životní styl, výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu) je realizována skrz mateřskou školu, základní školu, dům dětí a mládeže, spolkovou činnost.

Aktivity pro seniory jsou zajišťovány a podporovány prostřednictvím spolkové činnosti podporované městem a prostřednictvím komise 

https://www.valasskeklobouky.cz/komise-pro-zdrave-mesto-strategicke-planovani-a-mistni-agendu-21/os-8405/p1=36012


Oblast 5.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.2 hodnotím jako kvalitně zpracovanou, s množstvím relevantních odkazů. Zpracovatel auditu dokládá širokou škálu aktiviti, které město organizuje nebo (častěji) samo podporuje a které odporující zdraví občanů a zvyšují jejich zdravotní gramotnost napříč všemi věkovými kategorie. Jako drobnou připomínku lze uvést chybějící (alespoň v textu) spolupráci s podnikatelským sektorem.  

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Část 5.3 auditu požaduje hodnocení vývoje ukazatelů zdraví, založeném na explicitních datech, především ze zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Po zásadních připomínkách k první verzi auditu v květnu 2021 zpracovatel nyní předkládá kvalitní  analýzu zdravotního stavu obyvatel SO ORP Valašských Klobouk, která z odborných zdrojů vychází a precizně odpovídá na všechny návodné otázky této části. Analýza tvoří zásadní přílohu auditu. V duchu analýzy zpracovatel také opravil většinu odpovědí na jednotlivé návodné otázky v textu auditu, i když např. u otázky 5.3.2 zůstal zřejmě opomenutý původní text. Návodná otázka 5.3.11 (úmrtnost a další problematika ve vztahu k alkoholu a dalším návykovým látkám) vyžaduje doplnění údajů a hodnocení z místních zdrojů. Zde autor překvapil originálním vyhodnocením situace ("zde se pije kontinuálně, zato s mírou").

Celkově vzhledem k přiložené analýze hodnotím část 5.3 jako vyhovující. Doporučuji z výsledků analýzy vycházet při dalším strategickém plánování zdravotní politiky a aktivit ve městě.     

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek