Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Jedlička
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Kapitola je zpracována přehledně a odpovídá na dotazy. Aktivity jsou popsány, ale mám pocit že zásadní progres oproti prvnímu auditu příliš není. Jsou zpracovány koncepční dokumenty, které je potřeba začít reallizovat.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město mám zpracovány koncepční dokumenty, které je potřeba začít naplňovat. Doporučuji aby byl zpracován interní akční plán aktivit pro následné monitorování realizací konkrétních aktivit.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Tato oblast není ve městě systematicky řešena. Doporučuji se zaměřit na možnost většího zohlednění ekologicky šetrných vozidel při zajišťování mobility v rámci města a jimi řízených organizací. Zároveň doporučuji zbudování veřejného dobíjecího místa pro elektrokola s možností využití i pro vozidla.


4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Bezepčnost silničního provozu není ve Valšských Kloboukách dobrá. V dopravní koncepci města je velká část věnována problematice nehodovosti a ze statistických dat vychází poměrně vysoký počet dopravních nehod. Způsobeny především nedodržení rychlosti, nevěnování se řízení a nerespektování dopravního značení.
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově není situace idelní, ale dílčí aktivity jsou popsány a realiizovány. Doporučuji zpracovat pasport kritických míst člověkem vzdělaným v dané oblasti a to především z poledu budoucích  navrhovaných opatření. Zvolená forma získávání dat je zajímavá, ale je potřeba zahrnout i názor odborníků.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Tato část není řešena do detailu, ale je řešena uspokojivě. Jako možnost zlepšení vidím v provázanosti např. na sledování kvality ovzduší, případně na rozvojový plány města, které projdou posouzením SEA.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně, využívá dostupné a vhodné indikátory. Popisy jsou jednotlivých částí jsou dostatečné.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit je kompletní. Po drobných připomínkách, které byly zapracovány, jsou zpracovány odpovědi na vhodné návodné otázky dostatečně.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Audit využívá vhodné indikátory, které jsou okomentovány.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Kapitola je zpracována přehledně a odpovídá na dotazy. Aktivity jsou popsány, ale mám pocit že zásadní progres oproti prvnímu auditu příliš není. Jsou zpracovány koncepční dokumenty, které je potřeba začít reallizovat.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město mám zpracovány koncepční dokumenty, které je potřeba začít naplňovat. Doporučuji aby byl zpracován interní akční plán aktivit pro následné monitorování realizací konkrétních aktivit.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Tato oblast není ve městě systematicky řešena. Doporučuji se zaměřit na možnost většího zohlednění ekologicky šetrných vozidel při zajišťování mobility v rámci města a jimi řízených organizací. Zároveň doporučuji zbudování veřejného dobíjecího místa pro elektrokola s možností využití i pro vozidla.


Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Bezepčnost silničního provozu není ve Valšských Kloboukách dobrá. V dopravní koncepci města je velká část věnována problematice nehodovosti a ze statistických dat vychází poměrně vysoký počet dopravních nehod. Způsobeny především nedodržení rychlosti, nevěnování se řízení a nerespektování dopravního značení.
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Celkově není situace idelní, ale dílčí aktivity jsou popsány a realiizovány. Doporučuji zpracovat pasport kritických míst člověkem vzdělaným v dané oblasti a to především z poledu budoucích  navrhovaných opatření. Zvolená forma získávání dat je zajímavá, ale je potřeba zahrnout i názor odborníků.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se
Oblast 4.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Tato část není řešena do detailu, ale je řešena uspokojivě. Jako možnost zlepšení vidím v provázanosti např. na sledování kvality ovzduší, případně na rozvojový plány města, které projdou posouzením SEA.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Podpora z vedení města. Aktivní přístup.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Struktura a poloha města.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Nové programovací období pro získání dotací.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Vysoká míra spolufinancování v rámci dostačních programů.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Audit je zpracová dobře. Popisuje všechny aspekty, které se dané problematiky týkají. Město zpracovalo strategické dokumenty, nyní je potřeba začít realizovat konkrétní aktivity. Pro jejich systematické řešení je vhodné zpracovat Akční plán, který napomůže nejen jejich realizaci, ale i monitorování.Z hlediska dopadů na životní doporučuji konzultovat možnost monitorinku kvality ovzduší, případně hlukové zátěže.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit v oblasti Dopravy je zpracován v přijatelné míře bez podmínek, pouze s drobnými doporučeními pro budoucí zlepšování

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek