Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiří Pálka
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pracuje v režimu UR především v oblasti OH a energetiky. Díky zateplování budov dosahuje úspor energií. Přispívají k tomu i zavedené nové technologie a přístroje v rámci topení a využívání elektrické energie. Největší potenciál UR je v oblasti budov, které město vlastní.3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této kapitole není slovní hodnocení odpadového hospodářství . Doporučení: Stanovit si cíle pro OH v příštích letech a písemně je popsat. Jinak jsou výsledky práce v oblasti OH vcelku dobré.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá energetického manažera. Tuto funkci plní místostarosta.

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Udržitelná výstavba není řešena, ačkoliv v rámci stavebních úprav došlo ke zlepšení v rámci UR, např. při nakládání se srážkovou vodou v rámci ZŠ, vegetační úpravy vybraných lokalit, přírodní zahrady, zateplování budov apod.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město pracuje v režimu UR především v oblasti OH a energetiky. Díky zateplování budov dosahuje úspor energií. Přispívají k tomu i zavedené nové technologie a přístroje v rámci topení a využívání elektrické energie. Největší potenciál UR je v oblasti budov, které město vlastní.Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V této kapitole není slovní hodnocení odpadového hospodářství . Doporučení: Stanovit si cíle pro OH v příštích letech a písemně je popsat. Jinak jsou výsledky práce v oblasti OH vcelku dobré.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 3.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá energetického manažera. Tuto funkci plní místostarosta.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-2
Velmi špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Udržitelná výstavba není řešena, ačkoliv v rámci stavebních úprav došlo ke zlepšení v rámci UR, např. při nakládání se srážkovou vodou v rámci ZŠ, vegetační úpravy vybraných lokalit, přírodní zahrady, zateplování budov apod.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno