Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Valašské Klobouky - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Eva Fialová Valašské Klobouky
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Koncepce řešení změny územního plánu byla podřízena snaze o zachování  hodnot území při zohlednění širších souvislostí okolí. Celkový obraz města a jeho rozložení v krajině s územním plánem nezmění a nedojde ani k narušení krajinného rázu. Navržené řešení je v souladu s principy udržitelného rozvoje při respektování citlivého přístupu a vyváženého všestranného rozvoje tak, aby byly zachovány stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Navržená územní koncepce rozvoje jednotlivých urbanistických funkcí je koncipována tak, aby svým naplňováním bránila upadání okolní krajiny, požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje. 


https://www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=467224&n=uzemni%2Dplan%2Dvalasske%2Dklobouky%2Duplne%2Dzneni%2Dpo%2Dzmene%2Dc%2D1a&p1=905


Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Koncepce řešení změny územního plánu byla podřízena snaze o zachování  hodnot území při zohlednění širších souvislostí okolí. Celkový obraz města a jeho rozložení v krajině s územním plánem nezmění a nedojde ani k narušení krajinného rázu. Navržené řešení je v souladu s principy udržitelného rozvoje při respektování citlivého přístupu a vyváženého všestranného rozvoje tak, aby byly zachovány stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Navržená územní koncepce rozvoje jednotlivých urbanistických funkcí je koncipována tak, aby svým naplňováním bránila upadání okolní krajiny, požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje. 


https://www.valasskeklobouky.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=17631&id=467224&n=uzemni%2Dplan%2Dvalasske%2Dklobouky%2Duplne%2Dzneni%2Dpo%2Dzmene%2Dc%2D1a&p1=905


Oblast 1.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.7
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.9
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno