Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Simona Škarabelová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov má velmi kladný vztah ke kultuře. Město poskytuje většinu svých služeb prostřednictvím příspěvkových organizací- Městská knihovna Benešov, Muzeum umění a designu, nebo Kulturní a informační centrum, s.r.o. Některé kulturní akce jsou pořádány společně s odborem školství, kultury a sportu a školami (ZUŠ, Dům dětí a mládeže, základní a mateřské školy). K těmto akcím patří například Benešovský Ámos, Vítání občánků, Vánoční koncert ZUŠ.

Vztah města k jiným kulturním organizacím se uskutečňuje formou dotací na kulturní akce nebo poskytováním záštity města či záštity starosty města. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako popis dostačující, dobré by bylo odstranit drobné překlepy, případně zmínit vztah k města k nezřizovaným kulturním organizacím.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov i jeho organizace si každoročně  připomínají kulturní a historické odkazy.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Upozorňuji opět na gramatiku a syntax. A to nejen v této části 8.2, ale i v dalších.

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora města divadelních spolků a amatérských ochotnických divadel. Podpora tradičních festivalů divadel a poezie, Dny české historie v Křivsoudově. Dotace se uznávají na úhradu nákladů spojených s pořádáním akcí.

Letní festival - Benešov City Live. Velmi navštěvovaná akce ze strany široké veřejnosti. Program je připraven tak, aby uspokojil zájem široké veřejnosti, od dětí a mládeže, až  po seniory. Festival se koná v období prázdnin, několik dnů v týdnu a vstup je zdarma. Neděle jsou vyhrazeny pro promítání filmů.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde bych čekala zmínku podpory divadelních spolků, tradičních akcí připomínajících historii, apod. Prosím doplňte. 

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Urbanistický a architektonický vývoj města Benešov po roce 1989 určují mimo jiné schválené strategické a plánovací dokumenty – Územní plány, Regulační plány, Územní studie, Strategický plán města a další (manuály, pasporty,…). V současnosti jsou pro město pořizovány generel dopravy a generel zeleně. Všechny tyto dokumenty vymezují základní funkční a prostorové regulativy, včetně limitů a možností rozvoje sídla.  Město Benešov mělo vždy k dispozici „městského architekta“, jehož pozice je zřízena v rámci úřadu. Městský architekt je součástí schvalovacích procesů především u důležitých a rozsáhlejších záměrů, které by mohly mít vliv na urbanistickou a architektonickou kvalitu území. Pro zvýšení kvality městské zeleně byl nově ustanoven také městský zahradník. Jako poradní orgány fungují i městské komise (Komise pro kulturu, Komise pro architekturu a územní rozvoj, Komise Zdravého města Benešov, MA21 a ŽP, Komise pro Konopiště, aj.). Město u významných projektů seznamuje veřejnost s průběhem projednávání návrhů pomocí webu (ankety), zpravodaje města, výstav návrhů, workshopů apod. Město např. zorganizovalo architektonickou soutěž na revitalizaci centrálního a přilehlého náměstí. Aktuálně dochází k rozsáhlé transformaci brownfieldů „Pražské kasárny“ a „Táborské kasárny“. Probíhá zde intenzivní výstavba a lokality se mění dle navržených regulačních plánů.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím doplňte!

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov má velmi kladný vztah ke kultuře. Město poskytuje většinu svých služeb prostřednictvím příspěvkových organizací- Městská knihovna Benešov, Muzeum umění a designu, nebo Kulturní a informační centrum, s.r.o. Některé kulturní akce jsou pořádány společně s odborem školství, kultury a sportu a školami (ZUŠ, Dům dětí a mládeže, základní a mateřské školy). K těmto akcím patří například Benešovský Ámos, Vítání občánků, Vánoční koncert ZUŠ.

Vztah města k jiným kulturním organizacím se uskutečňuje formou dotací na kulturní akce nebo poskytováním záštity města či záštity starosty města. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Jako popis dostačující, dobré by bylo odstranit drobné překlepy, případně zmínit vztah k města k nezřizovaným kulturním organizacím.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov i jeho organizace si každoročně  připomínají kulturní a historické odkazy.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Upozorňuji opět na gramatiku a syntax. A to nejen v této části 8.2, ale i v dalších.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora města divadelních spolků a amatérských ochotnických divadel. Podpora tradičních festivalů divadel a poezie, Dny české historie v Křivsoudově. Dotace se uznávají na úhradu nákladů spojených s pořádáním akcí.

Letní festival - Benešov City Live. Velmi navštěvovaná akce ze strany široké veřejnosti. Program je připraven tak, aby uspokojil zájem široké veřejnosti, od dětí a mládeže, až  po seniory. Festival se koná v období prázdnin, několik dnů v týdnu a vstup je zdarma. Neděle jsou vyhrazeny pro promítání filmů.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Zde bych čekala zmínku podpory divadelních spolků, tradičních akcí připomínajících historii, apod. Prosím doplňte. 

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Urbanistický a architektonický vývoj města Benešov po roce 1989 určují mimo jiné schválené strategické a plánovací dokumenty – Územní plány, Regulační plány, Územní studie, Strategický plán města a další (manuály, pasporty,…). V současnosti jsou pro město pořizovány generel dopravy a generel zeleně. Všechny tyto dokumenty vymezují základní funkční a prostorové regulativy, včetně limitů a možností rozvoje sídla.  Město Benešov mělo vždy k dispozici „městského architekta“, jehož pozice je zřízena v rámci úřadu. Městský architekt je součástí schvalovacích procesů především u důležitých a rozsáhlejších záměrů, které by mohly mít vliv na urbanistickou a architektonickou kvalitu území. Pro zvýšení kvality městské zeleně byl nově ustanoven také městský zahradník. Jako poradní orgány fungují i městské komise (Komise pro kulturu, Komise pro architekturu a územní rozvoj, Komise Zdravého města Benešov, MA21 a ŽP, Komise pro Konopiště, aj.). Město u významných projektů seznamuje veřejnost s průběhem projednávání návrhů pomocí webu (ankety), zpravodaje města, výstav návrhů, workshopů apod. Město např. zorganizovalo architektonickou soutěž na revitalizaci centrálního a přilehlého náměstí. Aktuálně dochází k rozsáhlé transformaci brownfieldů „Pražské kasárny“ a „Táborské kasárny“. Probíhá zde intenzivní výstavba a lokality se mění dle navržených regulačních plánů.


Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím doplňte!

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno