Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Stanislav Wasserbauer
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

5 – Zdraví

Hodnocení oblasti

5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Strategický plán rozvoje města Benešov, Plán udržitelného rozvoje města Benešov, Komunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město zatím nemá kompletně zpracovaný Plán zdraví města Benešov, v současné době je již zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel.

Podrobné informace ohledně Plánu zdraví města Benešov jsou popsány v bodě 5.1.3.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tuto část auditu lze hodnotit jako poměrně kvalitně zpracovanou, případné připomínky jsou uvedeny v hodnocení u jednotlivých bodů této kapitoly. Zásadním nedostatkem je neexistence Plánu zdraví, ten se však v současnosti zpracovává a měl by být brzy jedním ze základních strategických dokumentů města.

5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o kvalitní spolupráci s organizacemi, a jak v textu uvádí zejména v oblasti spotu je podporuje. U některých částí chybí konkrétnější informace, např. o jakou konkrétní podporu se jedná. Postrádám někde i informace o vyhodnocení aktivit, možnostech ke zlepšení spolupráce s organizacemi, vize do budoucna apod.

5.3 Zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dokument Plán zdraví vč. analýzy zdravotního stavu obyvatel se teprve zpracovává. Dokončení a předání od vyhotovitele Plánu zdraví vč. analytické části má proběhnout ke konci tohoto roku. Uvedené grafy jsou pouze zdrojová data, která budou teprve vyhodnocována. Grafy jsme vyhodnocovali dle dlouhodobého horizontu (tečkovaná přímka), bez ohledu na výkyvy, které mohou nastat v jednotlivých letech.  Sociodemografická analýza dosud není zpracována. Několikrát jsme kontaktovali ÚZIS ohledně poskytnutí aktuálních dat, ale bohužel zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu. Stručnost odpovědí je dána především tím, že ještě nebyla zpracována analytická část. Důvodem je především zmiňované neposkytnutí dat ze strany ÚZIS.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes uvedenou skutečnost, že se analýza teprve zpracovává a není dokončena, zůstalo u otázek  slovní zhodnocení situace či vývoje bohužel velmi stručné, tj. nedostatečné a někdy i nepřesné. Chybí u mnohých otázek slovní zhodnocení srovnání s vývojem v ČR, případně i se Středočeským krajem, i přesto, že z vložených grafů je toto srovnání možno provést.

Některá hodnocení jsou dost nepřesná, např. u střední délky života při narození u mužů je uvedeno, že „roste“, nicméně v SO ORP Benešov od roku 2016 klesá a dostává se pod průměr ČR - je vidno z grafu. Podobně tomu je i u SDŽ mužů v 65 letech. Podobně u incidence pohlavních nákaz trend vývoje v Benešově ne zcela kopíruje trend zejména ve Středočeském kraji. U otázky 5.3.7 je uvedeno, že „úmrtnost způsobená úrazy je rovněž na nízké úrovni“, přitom v letech 2016 – 2018 je vyšší než v ČR i ve Středočeském kraji, a např. u mužů tvoří více než 8 % z celkové úmrtnosti. U 5.3.2 i u 5.3.7 nebylo doplněno požadované zhodnocení zvlášť pro ženy i muže. U 5.3.9 není uvedeno požadovaná informace, z jakých zdrojů jste zde čerpali?

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

5 – Zdraví

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

Připomínky i náměty existují, jsou uvedeny u jednotlivých kapitol či jejich částí, nebrání však kladnému vyhodnocení auditu UR.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
5.1 Integrace zdravotních hledisek do plánování a rozhodování
Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Problematika zdraví je zakomponována do strategických dokumentů města (Strategický plán rozvoje města Benešov, Plán udržitelného rozvoje města Benešov, Komunitní plán sociálních a návazných služeb na území ORP Benešov, Strategie rozvoje sportu pro město Benešov). Ve městě dochází k integraci zdravotních hledisek do plánování a rozhodování. Město zatím nemá kompletně zpracovaný Plán zdraví města Benešov, v současné době je již zpracovaná Analýza zdravotního stavu obyvatel.

Podrobné informace ohledně Plánu zdraví města Benešov jsou popsány v bodě 5.1.3.


Oblast 5.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Tuto část auditu lze hodnotit jako poměrně kvalitně zpracovanou, případné připomínky jsou uvedeny v hodnocení u jednotlivých bodů této kapitoly. Zásadním nedostatkem je neexistence Plánu zdraví, ten se však v současnosti zpracovává a měl by být brzy jedním ze základních strategických dokumentů města.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.2 Podpora zdraví a prevence nemocí
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oblast 5.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží o kvalitní spolupráci s organizacemi, a jak v textu uvádí zejména v oblasti spotu je podporuje. U některých částí chybí konkrétnější informace, např. o jakou konkrétní podporu se jedná. Postrádám někde i informace o vyhodnocení aktivit, možnostech ke zlepšení spolupráce s organizacemi, vize do budoucna apod.

Celkové hodnoceni oblasti:
5.3 Zdraví obyvatel
Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Dokument Plán zdraví vč. analýzy zdravotního stavu obyvatel se teprve zpracovává. Dokončení a předání od vyhotovitele Plánu zdraví vč. analytické části má proběhnout ke konci tohoto roku. Uvedené grafy jsou pouze zdrojová data, která budou teprve vyhodnocována. Grafy jsme vyhodnocovali dle dlouhodobého horizontu (tečkovaná přímka), bez ohledu na výkyvy, které mohou nastat v jednotlivých letech.  Sociodemografická analýza dosud není zpracována. Několikrát jsme kontaktovali ÚZIS ohledně poskytnutí aktuálních dat, ale bohužel zatím nemáme žádnou zpětnou vazbu. Stručnost odpovědí je dána především tím, že ještě nebyla zpracována analytická část. Důvodem je především zmiňované neposkytnutí dat ze strany ÚZIS.

Oblast 5.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

I přes uvedenou skutečnost, že se analýza teprve zpracovává a není dokončena, zůstalo u otázek  slovní zhodnocení situace či vývoje bohužel velmi stručné, tj. nedostatečné a někdy i nepřesné. Chybí u mnohých otázek slovní zhodnocení srovnání s vývojem v ČR, případně i se Středočeským krajem, i přesto, že z vložených grafů je toto srovnání možno provést.

Některá hodnocení jsou dost nepřesná, např. u střední délky života při narození u mužů je uvedeno, že „roste“, nicméně v SO ORP Benešov od roku 2016 klesá a dostává se pod průměr ČR - je vidno z grafu. Podobně tomu je i u SDŽ mužů v 65 letech. Podobně u incidence pohlavních nákaz trend vývoje v Benešově ne zcela kopíruje trend zejména ve Středočeském kraji. U otázky 5.3.7 je uvedeno, že „úmrtnost způsobená úrazy je rovněž na nízké úrovni“, přitom v letech 2016 – 2018 je vyšší než v ČR i ve Středočeském kraji, a např. u mužů tvoří více než 8 % z celkové úmrtnosti. U 5.3.2 i u 5.3.7 nebylo doplněno požadované zhodnocení zvlášť pro ženy i muže. U 5.3.9 není uvedeno požadovaná informace, z jakých zdrojů jste zde čerpali?

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Audit je poměrně kvalitně zpracovaný s určitými nedostatky, které však nebrání kladnému vyhodnocení. Připomínky a náměty jsou uvedeny v hodnocení u jednotlivých kapitol, případě jejich částí. 

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek