Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Opava - 2021

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Adéla Kozelková Opava
Jitka Koščáková Opava
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ano

9.1.2.

Kolik bytů poskytuje Opava klientům azylového bydlení Armády spásy ročně?

Jakým způsobem probíhá spolupráce s Armádou spásy Opava? Poskytuje Opava byty nebo jinou formu podpory?

9.1.3.

Odpověď by měla přinášet informace o počtu sociálně potřebných na území obce (nejen v oblasti sociálního bydlení) a jejich vývoji, případně o způsobu zjišťování počtu a skupiny, které jsou na území obce potřebné. V současné době nejsou tyto údaje uvedeny.

9.1.4

Je možné, že odpověď na otázky 9.3 patří do 9.4.

Jak na situaci osob v obtížné sociální situaci spojené s bydlením reaguje Opava v rámci projektu prevence bezdomovectví a sociálního bydlení?

Jaké služby mohou tyto osoby získat pro svou podporu?

Jak specificky jsou podporovány rodiny s dětmi či senioři?

9.1.5.

Prosím o doplnění počtu osob v situaci předlužení v obci (nebo odhad počtu těchto osob, či počet osob, kterým jsou služby prostřednictvím NNO poskytovány). Vyvíjí se tento počet na území obce nějak?

Jakou konkrétní podporu poskytuje obec?

9.2.1.

Podporuje město jiné aktivity zaměřené na rodiny s malými dětmi, které nahrazují působení mateřských center? Nabízí svým občanům potřebné služby jinak, když ne formou mateřských center?

9.2.2.

Obec se nezaměřuje ani na sledování rovného přístupu dětí se zdravotním postižením? Realizuje na podporu rovného přístupu ke vzdělávání této cílové skupiny nějaké aktivity?

9.2.3.

Došlo v posledních letech k vývoji v této oblasti? Zlepšuje se situace?

9.3.1.

Existuje nějaký plán obce na snížení počtu těchto lokalit a integraci jejich obyvatel do kvalitního sociálního života?

9.3.2.

Chystá se opakování výzkumu mezi obyvateli? Pracovalo se nějak s výsledky výzkumu?

9.3.3.

Organizuje Opava jiné možnosti pro celoobecní diskuzi, když už nevyužívá služeb Sítě zdravých měst?

9.3.4.

Podporuje obec nějakým způsobem mezigenerační spolupráci?

9.3.5.

Prosím o stručné shrnutí situace a potom teprve následný odkaz na další odpovědi.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ne

9.1.2.

Kolik bytů poskytuje Opava klientům azylového bydlení Armády spásy ročně?

Jakým způsobem probíhá spolupráce s Armádou spásy Opava? Poskytuje Opava byty nebo jinou formu podpory?

9.1.3.

Odpověď by měla přinášet informace o počtu sociálně potřebných na území obce (nejen v oblasti sociálního bydlení) a jejich vývoji, případně o způsobu zjišťování počtu a skupiny, které jsou na území obce potřebné. V současné době nejsou tyto údaje uvedeny.

9.1.4

Je možné, že odpověď na otázky 9.3 patří do 9.4.

Jak na situaci osob v obtížné sociální situaci spojené s bydlením reaguje Opava v rámci projektu prevence bezdomovectví a sociálního bydlení?

Jaké služby mohou tyto osoby získat pro svou podporu?

Jak specificky jsou podporovány rodiny s dětmi či senioři?

9.1.5.

Prosím o doplnění počtu osob v situaci předlužení v obci (nebo odhad počtu těchto osob, či počet osob, kterým jsou služby prostřednictvím NNO poskytovány). Vyvíjí se tento počet na území obce nějak?

Jakou konkrétní podporu poskytuje obec?

9.2.1.

Podporuje město jiné aktivity zaměřené na rodiny s malými dětmi, které nahrazují působení mateřských center? Nabízí svým občanům potřebné služby jinak, když ne formou mateřských center?

9.2.2.

Obec se nezaměřuje ani na sledování rovného přístupu dětí se zdravotním postižením? Realizuje na podporu rovného přístupu ke vzdělávání této cílové skupiny nějaké aktivity?

9.2.3.

Došlo v posledních letech k vývoji v této oblasti? Zlepšuje se situace?

9.3.1.

Existuje nějaký plán obce na snížení počtu těchto lokalit a integraci jejich obyvatel do kvalitního sociálního života?

9.3.2.

Chystá se opakování výzkumu mezi obyvateli? Pracovalo se nějak s výsledky výzkumu?

9.3.3.

Organizuje Opava jiné možnosti pro celoobecní diskuzi, když už nevyužívá služeb Sítě zdravých měst?

9.3.4.

Podporuje obec nějakým způsobem mezigenerační spolupráci?

9.3.5.

Prosím o stručné shrnutí situace a potom teprve následný odkaz na další odpovědi.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní


Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se


Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno