Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jiřina Vargová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá zpracovanou koncepci k řešení této problematiky. Jsou realizovány pouze dílčí aktivity. Naším cílem je se v budoucnu této oblasti věnovat systematičtěji a důkladněji.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má Město Štětí v této tématické části GO značné rezervy (viz. jednotlivé podkapitoly).

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelně organizujeme osvětové kampaně na podporu udržitelného rozvoje ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem. Tyto akce jsou určeny jak pro žáky základních a mateřských škol, tak pro širokou veřejnost všech věkových kategorii.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě hodnocení podkapitol této části, je možné dosavadní snahy veřejné správy Štětí směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a globální odpovědnosti mezi místní veřejností hodnotit úrovní „uspokojivou“. Mezi subjekty místní komunity je vytvořen síťový potenciál ke spolupráci při systematickém rozšiřování osvěty UR a GO, vč. ochrany klimatu, a to jak v rámci vzdělávacích organizací na území města (školy, školky), tak vůči místní široké veřejnosti. Slibným okamžikem pro další zvyšování povědomí o GO je rozšíření a zintenzivnění kvalifikované spolupráce škol, školek s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou, s litoměřickou neziskovkou GRVaO ShineBean či s jinými organizacemi zaměřenými na GRVaO.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vypočítanou ekologickou stopu a neměří emise CO2.
Energetickým managementem se zabývá pracovník odboru majetku a investic jen částí pracovního úvazku.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí informuje o svých aktivitách a dobrých praxích přispívajících k udržitelnému rozvoji, vč. opatření pomáhajících ke zmírňování klimatických změn, na webových stránkách města + na tematickém webu NSZM ČR Dobrá praxe. Má zpracovány energetické audity budov v majetku města a podle nich realizuje potřebná energetická úsporná opatření. Pravidelně jsou v těchto budovách monitorovány a vyhodnocovány nejen následné spotřeby energií, ale také snižování emisí CO2 v souvislostech s dosahovaním energetických úspor. Město má zřízenu pozici energetického manažera města tvořící 1/3 pracovního úvazku stálého zaměstnance MěÚ. Avšak Štětí zatím nesleduje svoji celkovou uhlíkovou stopu a ani stopu ekologickou. Nemá zpracovánu energetickou koncepci města, ani koncepci ochrany klimatu. U prvního auditu municipality kategorie C MA21, lze hodnotit takovouto úroveň stavu celé tématické části A.3 za uspokojivou.


Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ne

úroveň odpovídá možnostem municipality v kategorii C 

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá zpracovanou koncepci k řešení této problematiky. Jsou realizovány pouze dílčí aktivity. Naším cílem je se v budoucnu této oblasti věnovat systematičtěji a důkladněji.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V porovnání s jinými municipalitami, má Město Štětí v této tématické části GO značné rezervy (viz. jednotlivé podkapitoly).

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pravidelně organizujeme osvětové kampaně na podporu udržitelného rozvoje ve spolupráci s neziskovým a podnikatelským sektorem. Tyto akce jsou určeny jak pro žáky základních a mateřských škol, tak pro širokou veřejnost všech věkových kategorii.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na základě hodnocení podkapitol této části, je možné dosavadní snahy veřejné správy Štětí směřující ke zvyšování povědomí o globálních souvislostech a globální odpovědnosti mezi místní veřejností hodnotit úrovní „uspokojivou“. Mezi subjekty místní komunity je vytvořen síťový potenciál ke spolupráci při systematickém rozšiřování osvěty UR a GO, vč. ochrany klimatu, a to jak v rámci vzdělávacích organizací na území města (školy, školky), tak vůči místní široké veřejnosti. Slibným okamžikem pro další zvyšování povědomí o GO je rozšíření a zintenzivnění kvalifikované spolupráce škol, školek s Ekologickým centrem Kralupy nad Vltavou, s litoměřickou neziskovkou GRVaO ShineBean či s jinými organizacemi zaměřenými na GRVaO.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město nemá vypočítanou ekologickou stopu a neměří emise CO2.
Energetickým managementem se zabývá pracovník odboru majetku a investic jen částí pracovního úvazku.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Štětí informuje o svých aktivitách a dobrých praxích přispívajících k udržitelnému rozvoji, vč. opatření pomáhajících ke zmírňování klimatických změn, na webových stránkách města + na tematickém webu NSZM ČR Dobrá praxe. Má zpracovány energetické audity budov v majetku města a podle nich realizuje potřebná energetická úsporná opatření. Pravidelně jsou v těchto budovách monitorovány a vyhodnocovány nejen následné spotřeby energií, ale také snižování emisí CO2 v souvislostech s dosahovaním energetických úspor. Město má zřízenu pozici energetického manažera města tvořící 1/3 pracovního úvazku stálého zaměstnance MěÚ. Avšak Štětí zatím nesleduje svoji celkovou uhlíkovou stopu a ani stopu ekologickou. Nemá zpracovánu energetickou koncepci města, ani koncepci ochrany klimatu. U prvního auditu municipality kategorie C MA21, lze hodnotit takovouto úroveň stavu celé tématické části A.3 za uspokojivou.


Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno