Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Štětí - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Josef Herink
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Lebdušková Štětí
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Štětí je zřizovatelem 7 příspěvkových organizací (3 základní školy, 1 mateřská škola, 1 základní umělecká škola, 1 dům dětí a mládeže a 1 centrální školní jídelna).

Město poskytuje všem školám a školským zařízením příspěvek na provoz, z něhož mohou školy a školská zařízení financovat projekty a aktivity spojené s VUR. Všem příspěvkovým organizacím město poskytuje zdarma prostory škol a školních zařízení. U všech objektů škol a školských zařízení je vždy v rámci plánovaných oprav kladen důkaz na snižování energetické náročnosti budov. U všech škol a školských zařízení je pravidelně sledována a vyhodnocována spotřeba energií energetickým manažerem města a navrhovány možnosti efektivnějšího uživatelského chování za účelem realizace úspor energií. Na školách probíhá separace odpadů dle jejich požadavků


Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ve Štětí existuje několik organizací, které se zabývají problematikou vzdělávání pro udržitelný rozvoj, globálního vzdělávání a osvětou v této oblasti. Tyto organizace jsou přístupné široké veřejnosti. Nabídka těchto programů je dostatečná.

Město tyto organizace podporuje formou finanční dotace - na provoz, dále pak materiálně, mediálně a umožňuje organizacím sídlít v objektech, které jsou ve vlastnictví města.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Město ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořadají osvětové akce pro základní a mateřské školy, ale i pro širokou veřejnost. Pořadané akce jsou cíleny na všechny cílové skupiny od nejmenších dětí až po seniory. Pracovníci městského úřadu a jeho organizačních složek nabízejí odbornou pomoc občanům v otázce urdžitelného rozvoje.  Město ale nemá systematický program na podporu vzdělávání a výchovy k UR.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Obyvatelé města mají možnost realizovat svou zájmovou činnost dle svých preferencí ze široké nabídky, která je připravena pro různé cíové skupiny.

Ve městě se nachází několik center, které se zaměřují na různé věkové skupiny. Nabídku vnímáme jako dostatečnou, jsou pokryty všechny cílové skupiny od nejmenších dětí až po seniory.

Ve městě i v místních častech je dostatečné  množství sportovišť, které je možné využívat pro neorganizované sportovní aktivity. 

Město Štětí také každoročně vyhlašuje Grantový program Města Štětí, kterým finančně podporuje sportovní kluby a zájmovou činnost na území města a v místních částech, nebo  je podporuje zapůjčením materiálu a prostor.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní