Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Pavel Nováček
Konzultant Šárka Řechková
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Nejsou připomínky, audit je srozumitelný a přehledný.

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit je kompletní.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Ano, audit využívá indikátory.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Velké Meziříčí tuto oblast zatím dlouhodobě systematicky neřeší, jsou zde činěny dosud jen izolované aktivity/kroky. Naším cílem je však se z dlouhodobé perspektivy tomuto tématu věnovat systematicky.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situaci považuji za uspokojivou. Nicméně město situaci systematicky neřeší, ve městě není Fair Trade prodejna a problematika je zatím řešena spíše okrajově.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace je dobrá, trend stabilní. Probíhá řada osvětových akcí, situace se mírně zlepšuje. Velmi dobrá je spolupráce se střediskem ekologické výchovy Chaloupky a s dalšími nevládními organizacemi v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ekologická stopa je jedním z ukazatelů UR. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy. Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera.Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji, že město vyhodnocuje pravidelně ekologickou stopu již od roku 2011 a že má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera. Druhou věcí samozřejmě je, jak postupně ekologickou stopu snižovat, případě biologickou kapacitu postupně navyšovat.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

U většiny indikátory je situace dobrá, nebo alespoň uspokojivá.

Vedení města podporuje směřování k dlouhodobě udržitelnému rozvoji.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Riziko nedostatku finančních prostředků na realizaci plánovaných aktivit, zejména po koronavirové krizi, kdy se dají očekávat velké ekonomické propady na národní i komunální úrovni.

Riziko "změny filozofie" rozvoje města po příštích volbách do zastupitelstva a případné obměně politické reprezentace.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Spolupráce s obcemi a s nevládními organizacemi, které řeší obdobné výzvy (např. s městy Litoměřice či Chrudim).

V případě přidělení kategorie "B" možná o něco lepší přístup ke grantům a dotacím (i když je to spíše v rovině vágní možnosti).

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Hospodářská stagnace či recese, především v souvislosti s pandemií koronaviru Covid 19.

Tlak ze strany občanů města na vedení řešit akutní, krátkodobé problémy (např. nezaměstnanost).

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Dle mého názoru město Velké Meziříčí splňuje všechny podmínky pro kategorii "B" v oblasti Globální odpovědnosti. Do budoucna vidím potřebu zlepšení situace v oblasti 10.1. (mezinárodní spolupráce měst a obcí), zejména v podoblasti podpory etického obchodu. Velmi dobrá se mi jeví situace v oblasti 10.2. (zvyšování povědomí o globálních souvislostech) a v rámci možností je dobrý (resp. rozumný) i přístup k oblasti 10.3. (přístup města ke zmírnění klimatických změn).

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Uspokojivý stav tématu vůči udržitelnému rozvoji, s jediným neformálním doporučením: do příštího hodnocení je žádoucí zlepšit situaci v podoblasti 10.1.1. (podpora etického obchodu a osvěta v této oblasti).

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Město Velké Meziříčí tuto oblast zatím dlouhodobě systematicky neřeší, jsou zde činěny dosud jen izolované aktivity/kroky. Naším cílem je však se z dlouhodobé perspektivy tomuto tématu věnovat systematicky.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situaci považuji za uspokojivou. Nicméně město situaci systematicky neřeší, ve městě není Fair Trade prodejna a problematika je zatím řešena spíše okrajově.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Velké Meziříčí zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.


Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Situace je dobrá, trend stabilní. Probíhá řada osvětových akcí, situace se mírně zlepšuje. Velmi dobrá je spolupráce se střediskem ekologické výchovy Chaloupky a s dalšími nevládními organizacemi v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Ekologická stopa je jedním z ukazatelů UR. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy. Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera.Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Oceňuji, že město vyhodnocuje pravidelně ekologickou stopu již od roku 2011 a že má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera. Druhou věcí samozřejmě je, jak postupně ekologickou stopu snižovat, případě biologickou kapacitu postupně navyšovat.