Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Velké Meziříčí - 2020

Kategorie : B
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Jiří Valta
Konzultant Pavel Růžička
Koordinátor Lucie Brožová Velké Meziříčí

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Ne

Audit je zpracován přehledně a srozumitelně. Pozitivně hodnotím doplňující informace a data. 

Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Ano

Audit UR je kompletní, poskytuje odpovědi na návodné otázky. Informace jsou podloženy konkrétními daty a jejich vývojem v čase.

Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora
Ano

Indikátory jsou využívány.

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kladně hodnotím přístup města k USV a snahy o další rozvoj a zlepšování.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Dochází ke zvyšování podílu vytříděného odpadu na obyvatele. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu. Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaní. Informace jsou umístěny na webových stránkách města a jednou ročně v tištěném měsíčníku, který obdrží každá rodina.

Velmi dobré výsledky v oblasti s nakládáním s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "My třídíme nejlépe".

http://www.novinyvm.cz/15067-mesto-velke-mezirici-ziskalo-3-misto-v-soutezi-obci-my-tridime-nejlepe.html


Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský systém nakládání s komunálními odpady je dobře nastaven. Co bych doporučil je zaměřit se na kontroly "černých pasažérů" z řad podnikatelských subjektů tak, aby se také zapojili do systému.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování nebo sběr (údaje od školníků a domovníků) a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energií.

Našim cílem je ve spolupráci s městem Litoměřice (v prosinci roku 2019 proběhla návštěva Ing. Klusáka v našem městě a došlo k ústní dohodě o další spolupráci) přistoupit k tomuto problému ještě sofistikovaněji a v roce 2020 podat projektovou žádost MPO do programu "EFEKT".


Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci územního plánu a příslušných regulativů. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek je obtížné hodnotit původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, bytů v majetku města, apod.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji zaměření nejen na použití recyklovaných stavebních materiálů, kde je s ohledem na zákon o veřejných zakázkách problém s doplňováním dalších kriterií. Cestou k principům udržitelného stavitelství může být také materiálové využití stavebních a demoličních odpadů přímo na lokalitě stavby ve formě zásypů, apod. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky

Přístup k řízení problematiky tématu udržitelného rozvoje. Shromažďování a práce s daty jak v oblasti nakládání s odpady, tak v oblasti spotřeb energií, apod.

VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky

Možnosti působení na ostatní subjekty ve městě (soukromí vlastníci, podnikatelské subjekty, apod.)

VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti

Možnosti využití dotačních programů pro posílení oblasti v tématu udržitelného rozvoje a přechodu k oběhovému hospodářství.

VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby

Připravovaná právní úprava oblasti nakládání s odpady a stanovení povinných cílů, kterých musí být do roku 2030 dosaženo.

Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

Doporučuji se zaměřit na oblast udržitelného rozvoje ve stavebnictví a to nejen v oblasti používání recyklovaných materiálů, ale také v oblasti produkci a materiálového využití stavebních a demoličních odpadů.

Doporučuji začít přípravy na změnu systému pro nakládání s komunálními odpady ve smyslu povinnosti dosažení recyklačních cílů stanovených v připravovaných právních předpisech. Doporučuji zvážit možnosti vybudování zařízení pro nakládání s odpady (třídící linky, kompostárna, recyklace stavebních materiálů, apod.) a to buď individuálně nebo v rámci svazku měst a obcí.

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:

Téma udržitelného rozvoje je v uspokojivém stavu s výhledem na další postupné zlepšování.

Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město se v rámci své činnosti snaží o ekonomické i ekologické hospodaření s financemi i energiemi.

Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Kladně hodnotím přístup města k USV a snahy o další rozvoj a zlepšování.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Je zaveden celoplošný komplexní systém třídění komunálního odpadu. Dochází ke zvyšování podílu vytříděného odpadu na obyvatele. Dále došlo k navýšení počtu složek separovaného odpadu. Osvěta a popularizace třídění odpadů probíhá v rámci kampaní. Informace jsou umístěny na webových stránkách města a jednou ročně v tištěném měsíčníku, který obdrží každá rodina.

Velmi dobré výsledky v oblasti s nakládáním s odpady byly potvrzeny umístěním města v soutěži "My třídíme nejlépe".

http://www.novinyvm.cz/15067-mesto-velke-mezirici-ziskalo-3-misto-v-soutezi-obci-my-tridime-nejlepe.html


Oblast 3.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
1
Zlepšující se

Městský systém nakládání s komunálními odpady je dobře nastaven. Co bych doporučil je zaměřit se na kontroly "černých pasažérů" z řad podnikatelských subjektů tak, aby se také zapojili do systému.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V rámci městského úřadu je zřízena pozice energetického manažera od roku 2014. Mezi jeho hlavní činnost patří sledování nebo sběr (údaje od školníků a domovníků) a vyhodnocování spotřeby energie s cílem dlouhodobého snižování spotřeby energií.

Našim cílem je ve spolupráci s městem Litoměřice (v prosinci roku 2019 proběhla návštěva Ing. Klusáka v našem městě a došlo k ústní dohodě o další spolupráci) přistoupit k tomuto problému ještě sofistikovaněji a v roce 2020 podat projektovou žádost MPO do programu "EFEKT".


Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
0
Stabilní

Veškerá nová výstavba je řešena v rámci územního plánu a příslušných regulativů. Vzhledem k zákonu o zadávání veřejných zakázek je obtížné hodnotit původ stavebních hmot, jejich energetickou náročnost při výrobě, ani využívání recyklovatelných materiálů. Pozitivně je však třeba hodnotit zateplování objektů v majetku města, tzn. základních a mateřských škol, bytů v majetku města, apod.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Doporučuji zaměření nejen na použití recyklovaných stavebních materiálů, kde je s ohledem na zákon o veřejných zakázkách problém s doplňováním dalších kriterií. Cestou k principům udržitelného stavitelství může být také materiálové využití stavebních a demoličních odpadů přímo na lokalitě stavby ve formě zásypů, apod.