Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

město se již dlouhodobě zabývá podporou FairTrade a tuto myšlenku postupně ve městě šíří, pořádáním osvětových akcí , férové snídaně a medializací

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend nehodnocený.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cílem města za pomoci osvěty a enviromentálních programů, je podpořit podmínky udržitelné rozvoje a tak zkvalitnit životní podmínky pro obyvatele města a jejich budoucí generaci. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

i když se nyní město částečně potýká s problémem zpracování strategických dokumentů v rámci energetiky, snaží se alespoň v dílčích programech přístup ke zmírnění klimatických změn zlepšit, v rámci osvěty a dobré praxe. Od konce roku 2019 se město začalo zabývat udržitelnou mobilitou a nyní se zaměřuje na tvorbu strategických dokumentů v této oblasti.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

město se již dlouhodobě zabývá podporou FairTrade a tuto myšlenku postupně ve městě šíří, pořádáním osvětových akcí , férové snídaně a medializací

Oblast 10.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Trend nehodnocený.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Cílem města za pomoci osvěty a enviromentálních programů, je podpořit podmínky udržitelné rozvoje a tak zkvalitnit životní podmínky pro obyvatele města a jejich budoucí generaci. 

Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

i když se nyní město částečně potýká s problémem zpracování strategických dokumentů v rámci energetiky, snaží se alespoň v dílčích programech přístup ke zmírnění klimatických změn zlepšit, v rámci osvěty a dobré praxe. Od konce roku 2019 se město začalo zabývat udržitelnou mobilitou a nyní se zaměřuje na tvorbu strategických dokumentů v této oblasti.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno