Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Hodonín - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Olga Starostová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Jana Holomčíková Hodonín
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na prevenci a zmírňování chudoby se město zaměřuje v různých oblastech, zejména

Oblast školství - projekty obědy do škol pro děti, jejichž rodiče pobírají dávky HN, školní psychologové ve všech ZŠ, program na podporu výuky anglického jazyka ve všech ZŠ, apod. - blíže oblast vzdělávání.

Oblast sociální - podpora registrovaných soc. služeb zaměřujících se na prevenci, rodinná politika a podpora rodin, dětí a seniorů, komunitní plánování a naplňování jednotlivých opatření střednědobého plánu.

Oblast volného času - podpora NO zaměřených na trávení volného času dětí, rodin, seniorů apod. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti a sebehodnocení municipality.

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Volnočasové aktivity na podporu dětí ze sociálně slabých rodin – dětem ze sociálně slabých rodin hradí město Hodonín zájmový kroužek, příměstský (max. 2.000,-Kč) nebo pobytový tábor (max. 4.000,-Kč) nebo lyžařský výcvikový. Částka je poukázána na základě žádosti rodiče na účet organizace, která kroužek nebo tábor poskytuje. 


Senior taxiposkytování přepravy seniorů bydlících na území města Hodonína za zvýhodněných podmínek - blíže viz příloha


Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení dané oblasti.

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci aktualizace koncepce bytové politiky bude řešena optimalizace a podpora bydlení pro podporované cílové skupiny. Budou jasně definovány cílové skupiny, pro které budou městské byty určeny z řad sociálně znevýhodněných, potřebných, seniorů, zdravotně postižených, mladých rodin. Těmto osobám je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení, a to zejména dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tzn. vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb jejich občanů. Tyto úkoly má obec plnit v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Přitom zákonem není definován způsob uspokojování těchto potřeb ani potřebný počet disponibilních bytů.

Město Hodonín se rozhodlo tyto potřeby svých občanů naplňovat, kdy prvním krokem je zpracování Koncepce bytové politiky města a realizace jednotlivých opatření, která povedou právě k zajištění dostatečného počtu bytů pro podporované cílové skupiny.Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti.

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni. Trend objasněnosti případů trestné činnosti má dle Policie ČR stále se zvyšující tendenci. Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti  a sebehodnocení.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Na prevenci a zmírňování chudoby se město zaměřuje v různých oblastech, zejména

Oblast školství - projekty obědy do škol pro děti, jejichž rodiče pobírají dávky HN, školní psychologové ve všech ZŠ, program na podporu výuky anglického jazyka ve všech ZŠ, apod. - blíže oblast vzdělávání.

Oblast sociální - podpora registrovaných soc. služeb zaměřujících se na prevenci, rodinná politika a podpora rodin, dětí a seniorů, komunitní plánování a naplňování jednotlivých opatření střednědobého plánu.

Oblast volného času - podpora NO zaměřených na trávení volného času dětí, rodin, seniorů apod. 

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti a sebehodnocení municipality.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Volnočasové aktivity na podporu dětí ze sociálně slabých rodin – dětem ze sociálně slabých rodin hradí město Hodonín zájmový kroužek, příměstský (max. 2.000,-Kč) nebo pobytový tábor (max. 4.000,-Kč) nebo lyžařský výcvikový. Částka je poukázána na základě žádosti rodiče na účet organizace, která kroužek nebo tábor poskytuje. 


Senior taxiposkytování přepravy seniorů bydlících na území města Hodonína za zvýhodněných podmínek - blíže viz příloha


Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení dané oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V rámci aktualizace koncepce bytové politiky bude řešena optimalizace a podpora bydlení pro podporované cílové skupiny. Budou jasně definovány cílové skupiny, pro které budou městské byty určeny z řad sociálně znevýhodněných, potřebných, seniorů, zdravotně postižených, mladých rodin. Těmto osobám je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení, a to zejména dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tzn. vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb jejich občanů. Tyto úkoly má obec plnit v souladu s místními předpoklady a zvyklostmi. Přitom zákonem není definován způsob uspokojování těchto potřeb ani potřebný počet disponibilních bytů.

Město Hodonín se rozhodlo tyto potřeby svých občanů naplňovat, kdy prvním krokem je zpracování Koncepce bytové politiky města a realizace jednotlivých opatření, která povedou právě k zajištění dostatečného počtu bytů pro podporované cílové skupiny.Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti.

Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky spolupráci se zainteresovanými subjekty a vzájemným aktivitám se nám daří udržovat kriminalitu ve městě na poměrně nízké úrovni. Trend objasněnosti případů trestné činnosti má dle Policie ČR stále se zvyšující tendenci. Existují vzdělávací programy zabývající se problematikou prevence kriminality.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prosím o doplnění celkového hodnocení oblasti  a sebehodnocení.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno