Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Linda Krajčovič
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městu Týnec nad Sázavou záleží na tom, aby občané města měli dostatečně rozmanité kulturní vyžití. Svědčí o tom fakt, že město má komisi pro kulturu.

Komise pro kulturu se skládá ze šesti členů.

Kulturní akce jsou pořádány každoročně jako tradiční akce v obvyklých termínech.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V Týnci nad Sázavou se nachází celkem 20 nemovitých kulturních památek. Patří mezi ně např. kostel sv. Kateřiny v Chrástě nad Sázavou, Hrad s rotundou, kostel sv. Šimona a Judy, hrad Zbořený Kostelec-zřícenina a archeologické stopy, Měšťanský dům U Micků, vila Františka Janečka a v neposlední řadě továrna Jawa.

Kompletní výčet je uveden na str. 12-13 http://www.mestotynec.cz/download/ma21-skvc-01-analyticka-cast-text.pdf.pdf

Objekty ve vlastnictví města jsou pravidelně udržovány a mají v rozpočtu vyhrazenou vlastní položky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na základě výstupu ze strategických dokumentů město Týnec nad Sázavou pro obyvatele pořádá veřejné přednášky s odborníky, např. seminář zaměřený na sebeobranu, školení řidičů či seminář Klima se mění. Město Týnec nad Sázavou neopomíjí ani děti, pro které osvětu zprostředkovává skrze akci Den Země. Pro seniory město organizuje Univerzitu třetího věku, a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Dále město pořádá společenské a kulturní akce. Tyto akce zajišťuje kulturní referent spolu s kastelánem týneckého hradu a infocentrem v průběhu celého roku. V rozpočtu je na tyto akce vyhrazena stabilní kapitola.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou disponuje s územním plánem města, Strategickým plánem rozvoje města a Filozoficko-architektonickou koncepcí. Město spolupracuje s městským architektem. V rozpočtu jsou pravidelně vyhrazeny položky na údržbu a rozvoj majetku. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
0
Stabilní

Městu Týnec nad Sázavou záleží na tom, aby občané města měli dostatečně rozmanité kulturní vyžití. Svědčí o tom fakt, že město má komisi pro kulturu.

Komise pro kulturu se skládá ze šesti členů.

Kulturní akce jsou pořádány každoročně jako tradiční akce v obvyklých termínech.

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

V Týnci nad Sázavou se nachází celkem 20 nemovitých kulturních památek. Patří mezi ně např. kostel sv. Kateřiny v Chrástě nad Sázavou, Hrad s rotundou, kostel sv. Šimona a Judy, hrad Zbořený Kostelec-zřícenina a archeologické stopy, Měšťanský dům U Micků, vila Františka Janečka a v neposlední řadě továrna Jawa.

Kompletní výčet je uveden na str. 12-13 http://www.mestotynec.cz/download/ma21-skvc-01-analyticka-cast-text.pdf.pdf

Objekty ve vlastnictví města jsou pravidelně udržovány a mají v rozpočtu vyhrazenou vlastní položky.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Na základě výstupu ze strategických dokumentů město Týnec nad Sázavou pro obyvatele pořádá veřejné přednášky s odborníky, např. seminář zaměřený na sebeobranu, školení řidičů či seminář Klima se mění. Město Týnec nad Sázavou neopomíjí ani děti, pro které osvětu zprostředkovává skrze akci Den Země. Pro seniory město organizuje Univerzitu třetího věku, a to ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Dále město pořádá společenské a kulturní akce. Tyto akce zajišťuje kulturní referent spolu s kastelánem týneckého hradu a infocentrem v průběhu celého roku. V rozpočtu je na tyto akce vyhrazena stabilní kapitola.


Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou disponuje s územním plánem města, Strategickým plánem rozvoje města a Filozoficko-architektonickou koncepcí. Město spolupracuje s městským architektem. V rozpočtu jsou pravidelně vyhrazeny položky na údržbu a rozvoj majetku. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno