Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Denisa Vrbická Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní a mateřská škola. Obě jsou zřizovány městem. Dále se na území Týnce nad Sázavou nachází soukromá montessori škola.

Žáci v ZŠ a v MŠ jsou pravidelně seznamováni s principy udržitelného rozvoje. 

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových akcí jako je Den Země, Čistá řeka Sázava a Dopravní soutěž.

SRPDŠ pravidelně pořádá přednášku pro rodiče o kyberšikaně.

Probíhají pravidelná setkání mezi vedením škol se zřizovatelem a zástupci SRPDŠ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnce nad Sázavou působí spolek Vlastivědný klub, který se soustředí mimo jiné na přednáškovou činnost v oblasti historie, rozvoje města. Město Týnec nad Sázavou poskytuje každoročně spolku příspěvek na činnost.

V minulosti proběhl společný projekt: Naučná stezka. V rámci tohoto projektu byly umístěny edukativní tabule s informacemi o přírodě, historii města. V rámci stezky byl řešen geocaching.

Dále na území města Týnec nad Sázavou působí skautský oddíl TYSAN a rybářský spolek.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou pořádá pro své obyvatele přednášky v oblasti udržitelného rozvoje (např. Klima se mění, změň se i ty). Dále město pořádá osvětovou akci Den Země a podílí se na akci Čistá řeka Sázava.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území Týnce nad Sázavou se nachází  26 volně přístupných sportovišť. 

V Týnci nad Sázavou se nenachází komunitní centrum. Avšak se plánuje vybudování spolkového domu.

Členové místních spolků se scházejí v klubovnách města.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní a mateřská škola. Obě jsou zřizovány městem. Dále se na území Týnce nad Sázavou nachází soukromá montessori škola.

Žáci v ZŠ a v MŠ jsou pravidelně seznamováni s principy udržitelného rozvoje. 

Žáci MŠ a ZŠ se pravidelně účastní osvětových akcí jako je Den Země, Čistá řeka Sázava a Dopravní soutěž.

SRPDŠ pravidelně pořádá přednášku pro rodiče o kyberšikaně.

Probíhají pravidelná setkání mezi vedením škol se zřizovatelem a zástupci SRPDŠ.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území města Týnce nad Sázavou působí spolek Vlastivědný klub, který se soustředí mimo jiné na přednáškovou činnost v oblasti historie, rozvoje města. Město Týnec nad Sázavou poskytuje každoročně spolku příspěvek na činnost.

V minulosti proběhl společný projekt: Naučná stezka. V rámci tohoto projektu byly umístěny edukativní tabule s informacemi o přírodě, historii města. V rámci stezky byl řešen geocaching.

Dále na území města Týnec nad Sázavou působí skautský oddíl TYSAN a rybářský spolek.

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou pořádá pro své obyvatele přednášky v oblasti udržitelného rozvoje (např. Klima se mění, změň se i ty). Dále město pořádá osvětovou akci Den Země a podílí se na akci Čistá řeka Sázava.

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Na území Týnce nad Sázavou se nachází  26 volně přístupných sportovišť. 

V Týnci nad Sázavou se nenachází komunitní centrum. Avšak se plánuje vybudování spolkového domu.

Členové místních spolků se scházejí v klubovnách města.

Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno