Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek
Oponent Viktor Květoň
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

6 – Místní ekonomika a podnikání

Hodnocení oblasti

6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace na území města Týnce nad Sázavou je stabilní. Růst ekonomiky zajišťuje nízkou míru nezaměstnanosti. 


Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ano, souhlasím se sebehodnocením. U dílčích ukazatelů (viz níže) jsem uvedl několik návrhů/požadavků na dílčí doplnění a zpřesnění. 

6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou spolupracuje především se Společenským centrem a infocentrem (v soukromém vlastnictví), které je jeho součástí. Dále spolupracuje s místní půjčovnou vodáckého vybavení Bisport, které pronajímá místní kemp.

Sál v místním společenském centrum si město Týnec nad Sázavou pronajímá na pořádání různých kulturně společenských akcí (např. Ples města, Podzimní koncert, Veřejné fórum, apod.).

Město Týnec nad Sázavou finančně přispívá na provoz místního infocentra, které spravuje kalendář akcí a napomáhá s propagací města.

Setkávání s podnikateli probíhá také na platformě místní akční skupiny Posázaví.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jaké aktivity jsou realizovány se Společenským centrem a infocentrem? (ve vztahu k podpoře místních podniků, což je předmětem tohoto hodnocení). Lze to nějak doložit/kvantifikovat? Děkuji za upřesnění.

6.3 Udržitelný místní cestovní ruch

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou je lokalizováno v rekreačně atraktivním prostředí. V Týnci nad Sázavou a blízkém okolí je několik atraktivních turistických cílů (muzeum Lešany, zámek Konopiště, Slapská přehrada, muzeum Týnec, zřícenina Kostelec, řeka Sázava).

Město se snaží zvelebit turisticky atraktivní místa. Umisťují se kolostavy, je vybudovaný orientační systém, naučná stezka, zpřístupňují se břehy Sázavy.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

6 – Místní ekonomika a podnikání

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
6.1 Oživení a podpora místní zaměstnanosti a vzniku nových podniků a firem při zachování principů udržitelného rozvoje
Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Situace na území města Týnce nad Sázavou je stabilní. Růst ekonomiky zajišťuje nízkou míru nezaměstnanosti. 


Oblast 6.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Ano, souhlasím se sebehodnocením. U dílčích ukazatelů (viz níže) jsem uvedl několik návrhů/požadavků na dílčí doplnění a zpřesnění. 

Celkové hodnoceni oblasti:
6.2 Spolupráce s místními podniky a firmami za účelem podpory výměny zkušeností z dobré podnikatelské praxe
Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou spolupracuje především se Společenským centrem a infocentrem (v soukromém vlastnictví), které je jeho součástí. Dále spolupracuje s místní půjčovnou vodáckého vybavení Bisport, které pronajímá místní kemp.

Sál v místním společenském centrum si město Týnec nad Sázavou pronajímá na pořádání různých kulturně společenských akcí (např. Ples města, Podzimní koncert, Veřejné fórum, apod.).

Město Týnec nad Sázavou finančně přispívá na provoz místního infocentra, které spravuje kalendář akcí a napomáhá s propagací města.

Setkávání s podnikateli probíhá také na platformě místní akční skupiny Posázaví.

Oblast 6.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Jaké aktivity jsou realizovány se Společenským centrem a infocentrem? (ve vztahu k podpoře místních podniků, což je předmětem tohoto hodnocení). Lze to nějak doložit/kvantifikovat? Děkuji za upřesnění.

Celkové hodnoceni oblasti:
6.3 Udržitelný místní cestovní ruch
Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Týnec nad Sázavou je lokalizováno v rekreačně atraktivním prostředí. V Týnci nad Sázavou a blízkém okolí je několik atraktivních turistických cílů (muzeum Lešany, zámek Konopiště, Slapská přehrada, muzeum Týnec, zřícenina Kostelec, řeka Sázava).

Město se snaží zvelebit turisticky atraktivní místa. Umisťují se kolostavy, je vybudovaný orientační systém, naučná stezka, zpřístupňují se břehy Sázavy.

Oblast 6.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Uspokojivý stav tématu z hlediska principů udržitelného rozvoje - bez podmínek