Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Šárka Řechková
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

10 – Globální odpovědnost

Hodnocení oblasti

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné době město Týnec nad Sázavou nemá uzavřené partnerství se zahraniční obcí.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V podoblasti 10.1 má město značné rezervy, které na druhou stranu skýtají mnoho možností pro další rozvoj. Pro příznivější hodnocení je třeba zaměřit se především na naplňování hlavních indikátorů. Možnosti zlepšení v hlavních podoblastech spatřuji ve spolupráci s NNO a jinými subjekty (na území města), které se zaobírají rozvojovou spoluprací či přispívají ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, podporou etického obchodu různými formami od vzdělávacích/osvětových akcí zaměřených na problematiku FT, přes podporu místních podnikatelů specializujících se na FT produkty až po využívání FT produktů na vlastních akcích a jednáních města.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou pro širokou veřejnost pořádá osvětové akce Den Země a Den pohybu a zdraví. Dále město pořádá přednášku o udržitelném rozvoji, jak pro širokou veřejnost, tak pro pracovníky městského úřadu.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2 lze hodnotit jako uspokojivou. Město pořádá akce zaměřené na osvětu a vzdělávání svých obyvatel v oblasti změny klimatu a rovněž spolupracuje s několika partnery z řad NNO, kteří se zabývají environmentálním či globálním vzděláváním. Pro lepší hodnocení lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. Od března 2019 je zřízena funkce energetického manažera.

Město Týnec nad Sázavou postupně podniká aktivity ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Naplňování podoblasti 10.3 lze hodnotit jako uspokojivé, neboť se město snaží aktivně přistupovat ke zmírnění klimatických změn prostřednictvím zavádění energetického managementu u budov v majetku města a zřídilo rovněž pozici energetického manažera. Město dosud nevypočítává svoji ekologickou stopu, nedisponuje výpočtem emisí CO2 a chybí mu energetická koncepce.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

10 – Globální odpovědnost

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Oblast 10.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V současné době město Týnec nad Sázavou nemá uzavřené partnerství se zahraniční obcí.

Oblast 10.1
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

V podoblasti 10.1 má město značné rezervy, které na druhou stranu skýtají mnoho možností pro další rozvoj. Pro příznivější hodnocení je třeba zaměřit se především na naplňování hlavních indikátorů. Možnosti zlepšení v hlavních podoblastech spatřuji ve spolupráci s NNO a jinými subjekty (na území města), které se zaobírají rozvojovou spoluprací či přispívají ke globálnímu rozvojovému vzdělávání, podporou etického obchodu různými formami od vzdělávacích/osvětových akcí zaměřených na problematiku FT, přes podporu místních podnikatelů specializujících se na FT produkty až po využívání FT produktů na vlastních akcích a jednáních města.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Oblast 10.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou pro širokou veřejnost pořádá osvětové akce Den Země a Den pohybu a zdraví. Dále město pořádá přednášku o udržitelném rozvoji, jak pro širokou veřejnost, tak pro pracovníky městského úřadu.

Oblast 10.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podoblast 10.2 lze hodnotit jako uspokojivou. Město pořádá akce zaměřené na osvětu a vzdělávání svých obyvatel v oblasti změny klimatu a rovněž spolupracuje s několika partnery z řad NNO, kteří se zabývají environmentálním či globálním vzděláváním. Pro lepší hodnocení lze doporučit zvýšení počtu pořádaných osvětových a vzdělávacích akcí, do kterých bude zapojováno co nejvíce aktérů působících na místní či národní úrovni.

Celkové hodnoceni oblasti:
10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. Od března 2019 je zřízena funkce energetického manažera.

Město Týnec nad Sázavou postupně podniká aktivity ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města.

Oblast 10.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Naplňování podoblasti 10.3 lze hodnotit jako uspokojivé, neboť se město snaží aktivně přistupovat ke zmírnění klimatických změn prostřednictvím zavádění energetického managementu u budov v majetku města a zřídilo rovněž pozici energetického manažera. Město dosud nevypočítává svoji ekologickou stopu, nedisponuje výpočtem emisí CO2 a chybí mu energetická koncepce.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno