Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Roman Haken
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou v současné době nevytváří ani nezavádí programy prevence a zmírňování chudoby.

Na území Týnce nad Sázavou působí sociální poradna a terénní sociální pracovník.

Město Týnec nad Sázavou je v případě dopadu koronakrize na místní zaměstnanost v omezené míře schopno pomoci lidem v nouzi. Město Týnec nad Sázavou nedisponuje sociálními byty, ale v místním Domě s pečovatelskou službou provozuje dva hotelové pokoje, zaměstnání může nabídnout u Technických služeb s.r.o. (úklid města). Město Týnec nad Sázavou vzhledem ke své velikosti nemá kapacitu a prostředky na to, aby mohlo suplovat úlohu vlády. V současné době sociální pracovník neřešil žádného člověka, který by se v důsledku koronakrize dostal do nouze. Naopak ve městě během koronakrize obchody s potravinami přijímali brigádníky z řad studentů, aby pomáhali balit pečivo, ovoce, zeleninu, apod. Sociální pracovník si chválí součinnost, kterou mu město poskytlo v době koronakrize.

Zkušenost z jara 2020 je taková, že město s lidmi  průběžně komunikovalo, obchodníkům poskytovalo dezinfekce, rukavice, roušky. Občanům město nabízelo pomoc s nákupy a zajištění lékařské péče. Probíhala koordinace mezi Technickými službami s.r.o., Vodovody a kanalizace s.r.o., místními zdravotníky a sbory dobrovolných hasičů. Byl zajištěn informační servis pro všechny zainteresované osoby.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou je zřízeno Mateřské centrum Motýlek. 

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní škola a mateřská škola, které zajišťují rovný přístup ke vzdělání.

Město Týnec nad Sázavou je postupně přetvářeno na bezbariérové město.

Město Týnec nad Sázavou každoročně vypisuje dotační programy pro místní spolky.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou proběhlo v roce 2018 dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že více než 76 % dotazovaných  uvedlo, že ve městě Týnec nad Sázavou chtějí žít v i příštích minimálně 5 letech. 94 % obyvatel se ve městě Týnec nad Sázavou cítí bezpečně.

Ve městě Týnec nad Sázavou se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. Sociální vyloučené lokality hledal Plán prevence kriminality. Tyto lokality nebyly nalezeny.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou bylo v roce 2018 provedeno dotazníkové šetření jako podklad pro Plán prevence kriminality. Z tohoto dotazníkového šetření vyplynulo, že 94 % obyvatel se v Týnci nad Sázavou cítí bezpečně za denního světla. A více jak dvě třetiny respondentů se ve městě Týnec nad Sázavou cítí bezpečně i za tmy.

Viz Plán prevence kriminality: http://www.mestotynec.cz/download/ma21-ppk-01-textova-cast.pdf

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

9 – Sociální prostředí

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou v současné době nevytváří ani nezavádí programy prevence a zmírňování chudoby.

Na území Týnce nad Sázavou působí sociální poradna a terénní sociální pracovník.

Město Týnec nad Sázavou je v případě dopadu koronakrize na místní zaměstnanost v omezené míře schopno pomoci lidem v nouzi. Město Týnec nad Sázavou nedisponuje sociálními byty, ale v místním Domě s pečovatelskou službou provozuje dva hotelové pokoje, zaměstnání může nabídnout u Technických služeb s.r.o. (úklid města). Město Týnec nad Sázavou vzhledem ke své velikosti nemá kapacitu a prostředky na to, aby mohlo suplovat úlohu vlády. V současné době sociální pracovník neřešil žádného člověka, který by se v důsledku koronakrize dostal do nouze. Naopak ve městě během koronakrize obchody s potravinami přijímali brigádníky z řad studentů, aby pomáhali balit pečivo, ovoce, zeleninu, apod. Sociální pracovník si chválí součinnost, kterou mu město poskytlo v době koronakrize.

Zkušenost z jara 2020 je taková, že město s lidmi  průběžně komunikovalo, obchodníkům poskytovalo dezinfekce, rukavice, roušky. Občanům město nabízelo pomoc s nákupy a zajištění lékařské péče. Probíhala koordinace mezi Technickými službami s.r.o., Vodovody a kanalizace s.r.o., místními zdravotníky a sbory dobrovolných hasičů. Byl zajištěn informační servis pro všechny zainteresované osoby.

Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou je zřízeno Mateřské centrum Motýlek. 

Na území města Týnec nad Sázavou se nachází základní škola a mateřská škola, které zajišťují rovný přístup ke vzdělání.

Město Týnec nad Sázavou je postupně přetvářeno na bezbariérové město.

Město Týnec nad Sázavou každoročně vypisuje dotační programy pro místní spolky.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou proběhlo v roce 2018 dotazníkové šetření, ze kterého vyplynulo, že více než 76 % dotazovaných  uvedlo, že ve městě Týnec nad Sázavou chtějí žít v i příštích minimálně 5 letech. 94 % obyvatel se ve městě Týnec nad Sázavou cítí bezpečně.

Ve městě Týnec nad Sázavou se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. Sociální vyloučené lokality hledal Plán prevence kriminality. Tyto lokality nebyly nalezeny.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Ve městě Týnec nad Sázavou bylo v roce 2018 provedeno dotazníkové šetření jako podklad pro Plán prevence kriminality. Z tohoto dotazníkového šetření vyplynulo, že 94 % obyvatel se v Týnci nad Sázavou cítí bezpečně za denního světla. A více jak dvě třetiny respondentů se ve městě Týnec nad Sázavou cítí bezpečně i za tmy.

Viz Plán prevence kriminality: http://www.mestotynec.cz/download/ma21-ppk-01-textova-cast.pdf

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno