Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Týnec nad Sázavou - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Nejsou zadáni žádní oponenti ...
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Alena Pivoňková Týnec nad Sázavou
Věra Velková Týnec nad Sázavou
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

Hodnocení oblasti

3.1 Udržitelná spotřeba města.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. V roce 2019 město Týnec nad Sázavou zřídilo funkci energetického manažera.

Město Týnec nad Sázavou každoročně pořádá osvětovou akci Den Země, kde se snaží informovat veřejnost o udržitelné spotřebě.

Obyvatelé města Týnec nad Sázavou se v třídění odpadu zlepšují. Město Týnec nad Sázavou se snaží občanům poskytnout vyhovující podmínky pro třídění odpadů (dostatek kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě).

Město Týnec nad Sázavou třídí 9 složek. V roce 2019 směsný komunální odpad vážil 287,520 tun a separovaný SKO vážil 136,41 tun. V roce 2019 bylo svezeno 362,24 tun biodpadu.

Město Týnec nad Sázavou nedisponuje předpisem pro udržitelné stavitelství. Obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce je stanovena Územním plánem a příslušnými regulativy.


Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město naplňuje principy USV. Další kroky je třeba směrovat zejmna na přípravu strategických dokumentů směřujících k udržitelné výstavbě a nakládání se stavebními a demoličními odpady.

3.2 Odpadové hospodářství (OH)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obyvatelé města Týnec nad Sázavou se v třídění odpadu zlepšují. Město Týnec nad Sázavou se snaží občanům poskytnout vyhovující podmínky pro třídění odpadů (dostatek kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě).

Město Týnec nad Sázavou informuje občany o správném třídění formou letáků pro dospělé (Nakládáte správně s odpadem?) a letáků pro děti (Kam patří odpadky?), které rozesílá vždy v březnu.

Dále město Týnec nad Sázavou pravidelně pořádá osvětovou akci Den Země a spolupracuje se společností Posázaví, o.p.s. při realizaci akce Čistá řeka Sázava.

Na území města probíhá třídění celkem 9 komodit odpadů. S odpady nakládají Technické služby Týnec s.r.o, které je shromažďují a vozí na skládku v Přibyšicích, BRKO se sváží na kompostárnu v Želivci.

Město Týnec nad Sázavou je 100% vlastníkem společnosti Technické služby Týnec s.r.o., které pro město zajišťují veškeré aktivity v odpadovém hospodářství.

Město Týnec nad Sázavou nemá v rámci městského systému nakládání s odpady zřízena mobilní zařízení. V rámci městského systému nakládání s odpady provozují Technické služby Týnec s.r.o. sběrný dvůr, který je otevřen každý všední den vyjma středy a každou sudou sobotu. Občan, který odpad přiveze ho musí roztřídit dle kódů odpadů.

Způsob likvidace jednotlivých složek odpadů je stanoven v obecně závazné vyhlášce města viz: http://www.mestotynec.cz/download/ozv_2015_1.pdf.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Systém nakládání s KO je zaveden. Zdarma se do něj mohou zapojit také živnostníci v rozsahu druhů odpadů zajišťovaných městem.

3.3 Hospodaření s energií

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. Od roku 2019 zřídilo funkci energetického manažera.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou veškerou novou výstavbu řeší v rámci Územního plánu a příslušných regulativů.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

3 – Udržitelná spotřeba a výroba

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
3.1 Udržitelná spotřeba města.
Oblast 3.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. V roce 2019 město Týnec nad Sázavou zřídilo funkci energetického manažera.

Město Týnec nad Sázavou každoročně pořádá osvětovou akci Den Země, kde se snaží informovat veřejnost o udržitelné spotřebě.

Obyvatelé města Týnec nad Sázavou se v třídění odpadu zlepšují. Město Týnec nad Sázavou se snaží občanům poskytnout vyhovující podmínky pro třídění odpadů (dostatek kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě).

Město Týnec nad Sázavou třídí 9 složek. V roce 2019 směsný komunální odpad vážil 287,520 tun a separovaný SKO vážil 136,41 tun. V roce 2019 bylo svezeno 362,24 tun biodpadu.

Město Týnec nad Sázavou nedisponuje předpisem pro udržitelné stavitelství. Obecné parametry pro novou výstavbu a rekonstrukce je stanovena Územním plánem a příslušnými regulativy.


Oblast 3.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město naplňuje principy USV. Další kroky je třeba směrovat zejmna na přípravu strategických dokumentů směřujících k udržitelné výstavbě a nakládání se stavebními a demoličními odpady.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.2 Odpadové hospodářství (OH)
Oblast 3.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Obyvatelé města Týnec nad Sázavou se v třídění odpadu zlepšují. Město Týnec nad Sázavou se snaží občanům poskytnout vyhovující podmínky pro třídění odpadů (dostatek kontejnerů na tříděný odpad rozmístěných po městě).

Město Týnec nad Sázavou informuje občany o správném třídění formou letáků pro dospělé (Nakládáte správně s odpadem?) a letáků pro děti (Kam patří odpadky?), které rozesílá vždy v březnu.

Dále město Týnec nad Sázavou pravidelně pořádá osvětovou akci Den Země a spolupracuje se společností Posázaví, o.p.s. při realizaci akce Čistá řeka Sázava.

Na území města probíhá třídění celkem 9 komodit odpadů. S odpady nakládají Technické služby Týnec s.r.o, které je shromažďují a vozí na skládku v Přibyšicích, BRKO se sváží na kompostárnu v Želivci.

Město Týnec nad Sázavou je 100% vlastníkem společnosti Technické služby Týnec s.r.o., které pro město zajišťují veškeré aktivity v odpadovém hospodářství.

Město Týnec nad Sázavou nemá v rámci městského systému nakládání s odpady zřízena mobilní zařízení. V rámci městského systému nakládání s odpady provozují Technické služby Týnec s.r.o. sběrný dvůr, který je otevřen každý všední den vyjma středy a každou sudou sobotu. Občan, který odpad přiveze ho musí roztřídit dle kódů odpadů.

Způsob likvidace jednotlivých složek odpadů je stanoven v obecně závazné vyhlášce města viz: http://www.mestotynec.cz/download/ozv_2015_1.pdf.

Oblast 3.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Systém nakládání s KO je zaveden. Zdarma se do něj mohou zapojit také živnostníci v rozsahu druhů odpadů zajišťovaných městem.

Celkové hodnoceni oblasti:
3.3 Hospodaření s energií
Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou od roku 2019 aktivně pracuje na zavádění energetického managementu. Od roku 2019 zřídilo funkci energetického manažera.

Oblast 3.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
3.4 Udržitelná výstavba (udržitelné stavebnictví)
Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Týnec nad Sázavou veškerou novou výstavbu řeší v rámci Územního plánu a příslušných regulativů.

Oblast 3.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno