Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Pavla Lukešová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž je nejen v regionu vnímáno jako město kultury a na této image dlouhodobě a cíleně pracuje

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vztah k historickému dědictví prakticky tvoří celou podstatu Kroměříže, z historického i soudobého hlediska. Město s památkami UNESCO, Městskou památkovou rezervací, kulturním dědictvím olomouckých biskupů a arcibiskupů, vnímá vztah ke kulturnímu dědictví jako svou přirozenou prioritu a podstatu.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka kulturních a uměleckých aktivit se do značné míry řídí poptávkou občanů. Nad rámec vztahu nabídka - poptávka město Kroměříž iniciativně podporuje oblasti tradic, folklóru, menšinových a nekomerčních uměleckých směrů, s cílem prohlubovat vztah ke svému městu a obecně uspokojovat potřeby občanů.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je atraktivní historické město, které s ohledem na svou historii, kulturní dědictví i kulturně společenský význam v maximální možné míře dbá na svůj vzhled, čistotu, údržbu, zdraví i bezpečnost.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Kroměříž je nejen v regionu vnímáno jako město kultury a na této image dlouhodobě a cíleně pracuje

Oblast 8.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Vztah k historickému dědictví prakticky tvoří celou podstatu Kroměříže, z historického i soudobého hlediska. Město s památkami UNESCO, Městskou památkovou rezervací, kulturním dědictvím olomouckých biskupů a arcibiskupů, vnímá vztah ke kulturnímu dědictví jako svou přirozenou prioritu a podstatu.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Nabídka kulturních a uměleckých aktivit se do značné míry řídí poptávkou občanů. Nad rámec vztahu nabídka - poptávka město Kroměříž iniciativně podporuje oblasti tradic, folklóru, menšinových a nekomerčních uměleckých směrů, s cílem prohlubovat vztah ke svému městu a obecně uspokojovat potřeby občanů.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Kroměříž je atraktivní historické město, které s ohledem na svou historii, kulturní dědictví i kulturně společenský význam v maximální možné míře dbá na svůj vzhled, čistotu, údržbu, zdraví i bezpečnost.

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno