Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Kroměříž - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Ivo Dostál
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Michaela Jiříková Kroměříž
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží podporovat veřejnou dopravu i další druhy alternativní dopravy. V minulosti byla doprava ve městě výrazněji podporována, než za poslední stávající roky. Avšak tento trend se obrací k lepšímu, neboť město si nechalo zpracovat v roce 2019 strategický dokument Plán udržitelné městské mobility – zpracovatel UDIMO spol. s r.o., strategický dokument Strategie rozvoje bezpečnosti silničního provozu na území města Kroměříže na období 2021-2030 – zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., dále zadalo vypracovat Optimalizaci MHD v Kroměříži – zpracovatel CZECH Consult, spol. s r.o. Všechny tyto dokumenty by měly přispět ke zlepšení veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy na území města Kroměříže.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží přistupovat koncepčně k problému budování infrastruktury. Vznikly/vznikají příslušné dokumenty, zejména Plán udržitelné mobility. Infrastruktura není ještě plně rozvinutá, v mnohých částech města jsou nedostatky. Obecně lze konstatovat, že aktuální stav v oblasti odpovídá standardní praxi v podobně velkých městech u nás.

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prioritou města je podpořit linkovou dopravu MHD a zefektivnit její služby, čemuž nasvědčuje zadání města provést optimalizaci MHD. Z dosavadních průzkumů nevyšly najevo žádné stěžejní problémy, které by se musely radikálně měnit.  Provozování MHD a využívání ekonomických nástrojů považujeme za dobré.

Průzkum dopravního chování obyvatel města Kroměříže byl proveden v rámci optimalizace MHD. Výstup z tohoto průzkumu by se měl promítnout v rámci navrhovaných změn, které by se měly realizovat na přelomu roku 2020. Z dosavadních výsledků je patrné, že linky nejsou přetížené, mají dostatečnou přepravní kapacitu i rezervu.


Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Historicky je ve městě provozována MHD, posledních cca 20 let v prakticky nezměněném systému. Proto se připravuje projekt její reorganizace. Důležitým nástrojem pro řízení poptávky bude připravovaný PUMM.

4.3 Nízkoemisní vozidla

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město samo nevlastní žádná environmentálně šetrná vozidla, ani je doposud nezohledňovala při zajišťování služeb pro město

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace není doposud příliš pozitivní. V MHD se sice začaly postupně uplatňovat vozy na CNG, ve městě je základní infrastruktura pro alternativní pohony dostupná. V ostatních otázkách však město doposud příliš mnoho kroků neučinilo.

4.4 Bezpečnost silničního provozu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Preventivně bezpečnostní akce na území obce probíhají v uspokojivé míře, současně se postupně upravuje infrastruktura s cílem zvýšit bezpečnost provozu

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Město si v oblasti bezpečnosti počíná v souladu s praxí uplatňovanou i v jiných městech obdobné velikosti. Nehodovost  je víceméně stabilní, v rámci prevence probíhá velké množství akcí.

4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doprava z hlediska dopadů na ŽP nebyla ve městě doposud řešena. Město by se mělo v budoucnu zabývat zátěží dopravy na životní prostředí v rámci strategického dokumentu PUMM

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má PUMM. Není zřejmé, zda-li byl podroben procesu SEA. Ve strategické části jsou nastaveny indikátory pro sledování dopadů Plánu vč. cílových hodnot. Nicméně v rámci PUMM byly analyzovány imisní koncentrace znečištění ovzduší z dopravy. Kroměříž nesplňuje  legislativní podmínky pro možné zřízení nízkoemisní zóny. 

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

4 – Doprava

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží podporovat veřejnou dopravu i další druhy alternativní dopravy. V minulosti byla doprava ve městě výrazněji podporována, než za poslední stávající roky. Avšak tento trend se obrací k lepšímu, neboť město si nechalo zpracovat v roce 2019 strategický dokument Plán udržitelné městské mobility – zpracovatel UDIMO spol. s r.o., strategický dokument Strategie rozvoje bezpečnosti silničního provozu na území města Kroměříže na období 2021-2030 – zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., dále zadalo vypracovat Optimalizaci MHD v Kroměříži – zpracovatel CZECH Consult, spol. s r.o. Všechny tyto dokumenty by měly přispět ke zlepšení veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy na území města Kroměříže.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město se snaží přistupovat koncepčně k problému budování infrastruktury. Vznikly/vznikají příslušné dokumenty, zejména Plán udržitelné mobility. Infrastruktura není ještě plně rozvinutá, v mnohých částech města jsou nedostatky. Obecně lze konstatovat, že aktuální stav v oblasti odpovídá standardní praxi v podobně velkých městech u nás.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Prioritou města je podpořit linkovou dopravu MHD a zefektivnit její služby, čemuž nasvědčuje zadání města provést optimalizaci MHD. Z dosavadních průzkumů nevyšly najevo žádné stěžejní problémy, které by se musely radikálně měnit.  Provozování MHD a využívání ekonomických nástrojů považujeme za dobré.

Průzkum dopravního chování obyvatel města Kroměříže byl proveden v rámci optimalizace MHD. Výstup z tohoto průzkumu by se měl promítnout v rámci navrhovaných změn, které by se měly realizovat na přelomu roku 2020. Z dosavadních výsledků je patrné, že linky nejsou přetížené, mají dostatečnou přepravní kapacitu i rezervu.


Oblast 4.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Historicky je ve městě provozována MHD, posledních cca 20 let v prakticky nezměněném systému. Proto se připravuje projekt její reorganizace. Důležitým nástrojem pro řízení poptávky bude připravovaný PUMM.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.3 Nízkoemisní vozidla
Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město samo nevlastní žádná environmentálně šetrná vozidla, ani je doposud nezohledňovala při zajišťování služeb pro město

Oblast 4.3
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Situace není doposud příliš pozitivní. V MHD se sice začaly postupně uplatňovat vozy na CNG, ve městě je základní infrastruktura pro alternativní pohony dostupná. V ostatních otázkách však město doposud příliš mnoho kroků neučinilo.

Celkové hodnoceni oblasti:
4.4 Bezpečnost silničního provozu
Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Preventivně bezpečnostní akce na území obce probíhají v uspokojivé míře, současně se postupně upravuje infrastruktura s cílem zvýšit bezpečnost provozu

Oblast 4.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Město si v oblasti bezpečnosti počíná v souladu s praxí uplatňovanou i v jiných městech obdobné velikosti. Nehodovost  je víceméně stabilní, v rámci prevence probíhá velké množství akcí.
Celkové hodnoceni oblasti:
4.5 Snižování vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
Oblast 4.5
Hodnoceni:
-1
Špatná
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Doprava z hlediska dopadů na ŽP nebyla ve městě doposud řešena. Město by se mělo v budoucnu zabývat zátěží dopravy na životní prostředí v rámci strategického dokumentu PUMM

Oblast 4.5
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má PUMM. Není zřejmé, zda-li byl podroben procesu SEA. Ve strategické části jsou nastaveny indikátory pro sledování dopadů Plánu vč. cílových hodnot. Nicméně v rámci PUMM byly analyzovány imisní koncentrace znečištění ovzduší z dopravy. Kroměříž nesplňuje  legislativní podmínky pro možné zřízení nízkoemisní zóny. 

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno