Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Rožnov pod Radhoštěm - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Tereza Raabová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Lucie Janků Rožnov pod Radhoštěm
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

8 – Kultura a volný čas

Hodnocení oblasti

8.1 Vztah města ke kultuře

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, workshopy, apod. letní festivaly (hudební). Důležitá je činnost městských kulturních příspěvkových organizací, které je zřízeny právě za účelem realizace kulturních aktivit.  V neposlední řadě zde působí Valašské muzeum v přírodě se svými areály. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise paměti města.

Město aktivně přistupuje a řeší nedostatek / stáří kulturní infrastruktury formou nových projektů s plánovaným začátkem fyzické realizace v roce 2021. V tomto roce chce město také získat závazný dokument pro rozvoj kultury a umění: Kulturní strategii města pro období 2021-2030. 

Město aktivně řeší svoji vizuální identitu, v tomto roce by chtěla získat nový grafický manuál včetně značky. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má velmi dobré předpoklady pro špičkovou úroveň kultury díky VMP a živému folkloru. Finance vydávané na kulturu jsou adekvátní, dobře rozložené mezi p.o. a nezávislé subjekty. Město si je vědomo důležitosti všech kulturních aktérů ve městě - zřizovaných (městských, státních...) i nezávislých, stejně tak profeisonálních i amatérských, a je si také dobře vědomo významu kreativních průmyslů na pomezí kultury a byznysu. Velmi pozitivně hodnotím, že město má koncepci kultury a nyní pracuje participativně na nové, stejně tak připravuje participativně stavbu nového kulturního centra, které ve městě dlouhodobě chybí.

8.2 Vztah k historickému dědictví

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město bere na zřetel velmi důsledně historické dědictví i s ohledem na současnou památkovou péči. Sice nemá zpracované metodické materiály v oblasti péče o historické a kulturní dědictví, nicméně v této oblasti má jmenovaného vlastního odborného referenta. Navíc velmi úzce spolupracuje s celostátní památkovou správou NPÚ - územní pracoviště Kroměříž, jelikož ve městě má tato instituce detašované pracoviště. Na území města je v současnosti registrováno 12 památek (viz. ústřední seznam kulturních památek NPÚ). Vzhledem k tomu, že ve městě se nachází Národní kulturní památka - Valašské muzeum v přírodě, konzultujeme všechny akce, které se konají v zóně NKP s pracovníky NPÚ a jejich specialisty. Ostatní akce, které se konají v zónách kulturních památek konzultujeme s referentem - památkářem. 

Oblast památkové péče a péče o historické bohatství je oblastí, kterému bude věnována pozornost v dokumentu "Kulturní strategie města Rožnov p. R. pro období 2021-2030", a dané témata jsou pravidelně oblastí zajmu Komise paměti města, poradního orgánu rady města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky Valašskému muzeu v přírodě má město významnou roli v oblasti kulturního dědictví na celostátní úrovni. 

Přesto je i mimo areál muzea řada památek. Doporučuji zpracovat alespoň stručný koncepční materiál, který by řešil péči o celkový vzhled města (viz kapitola 8.4), soupis památek a péči o ně, dále by měl návzanost na další vámi zmiňované vznikající studie jako např. vizuální smog, pasportizace uměleckých děl ap.  

8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město každý rok vynakládá prostředky na podporu kulturních či uměleckých akcí a to formou Programové podpory pro oblast kultury nebo formou individuální dotace (4x ročně). Zvlášť náročné projekty (festivaly), na kterých má město zájem participovat jsou zařazeny přímo do rozpočtu na daný rok. Oddělení kultury a cestovního ruchu spolu s kulturní komisí a komisí paměti města připomíná důležitá jubilea v historii města, spolu s městskými kulturními příspěvkovými organizacemi podporuje nezávislé či veřejné iniciativy (např. happeningy u příležitosti připomínky 17. listopadu, okupace 21. 8.) a to formou participace např. ve formě technické podpory či formou podpory propagace. 

Komunikace podpory občanských aktivit (iniciativ, spolků) jsou v gesci oddělení kultury a cestovního ruchu, odboru kanceláře starosty.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má transparentní grantový systém, podporuje různorodé projekty. Do budoucna doporučujeme provázat grantový systém s budoucí koncepcí kultury a dál se zamýšlet nad podporou nezávislých subjektů v jejím kontextu. 

Oboustranná mobilita kulturních aktérů je velmi dobrá nejen díky mnoha folklorním souborům a nadregionálním akcím konaným ve městě a ve VMP.

8.4 Atraktivita a vzhled města

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má statut turistické destinace, kterou formují tyto faktory: blízkost přírody, absence velkých průmyslových firem, historie (lázeňství) a existence Národního muzea v přírodě. Město je atraktivní a aktivní v oblasti turistického ruchu, čemuž odpovídá i péče o veřejné prostranství, parky, cyklostezky, pěšiny, městské lesy apod. Město je chápáno jako "město lidského měřítka", všechny podniky a instituce jsou pohodlně dosažitelné pěší chůzí. Město aktivně rozšiřuje síť komunikací určenou pro cyklisty, fenoménem města jsou koloběžky. 

V poslední době ve městě přibývají prvky soudobé, kvalitní architektury. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně hodnotím snahu regulovat vizuální smog a vytvořit jednotný vizuální styl, ideálně i určitou snačku (slogan) města. Doporučuji zamýšlet se nad vzhledem města také z hlediska funkčnosti, vzdálenosti a návaznosti míst a infrastruktury podobného charakteru (např. přirozených kulturních center, zkušeben, sálů, kaváren ap.). S tímto také může pomoct právě tvořená kulturní strategie, příp. i městský architekt.

Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

8 – Kultura a volný čas

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
8.1 Vztah města ke kultuře
Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí širokou škálu kulturního vyžití: divadlo, kino, koncerty vážné i populární hudby, přednášky, workshopy, apod. letní festivaly (hudební). Důležitá je činnost městských kulturních příspěvkových organizací, které je zřízeny právě za účelem realizace kulturních aktivit.  V neposlední řadě zde působí Valašské muzeum v přírodě se svými areály. Město vyčleňuje každoročně v rozpočtu prostředky na provoz a investice do kulturních zařízení. Aktivní jsou také Kulturní komise a Komise paměti města.

Město aktivně přistupuje a řeší nedostatek / stáří kulturní infrastruktury formou nových projektů s plánovaným začátkem fyzické realizace v roce 2021. V tomto roce chce město také získat závazný dokument pro rozvoj kultury a umění: Kulturní strategii města pro období 2021-2030. 

Město aktivně řeší svoji vizuální identitu, v tomto roce by chtěla získat nový grafický manuál včetně značky. 

Oblast 8.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má velmi dobré předpoklady pro špičkovou úroveň kultury díky VMP a živému folkloru. Finance vydávané na kulturu jsou adekvátní, dobře rozložené mezi p.o. a nezávislé subjekty. Město si je vědomo důležitosti všech kulturních aktérů ve městě - zřizovaných (městských, státních...) i nezávislých, stejně tak profeisonálních i amatérských, a je si také dobře vědomo významu kreativních průmyslů na pomezí kultury a byznysu. Velmi pozitivně hodnotím, že město má koncepci kultury a nyní pracuje participativně na nové, stejně tak připravuje participativně stavbu nového kulturního centra, které ve městě dlouhodobě chybí.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.2 Vztah k historickému dědictví
Oblast 8.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město bere na zřetel velmi důsledně historické dědictví i s ohledem na současnou památkovou péči. Sice nemá zpracované metodické materiály v oblasti péče o historické a kulturní dědictví, nicméně v této oblasti má jmenovaného vlastního odborného referenta. Navíc velmi úzce spolupracuje s celostátní památkovou správou NPÚ - územní pracoviště Kroměříž, jelikož ve městě má tato instituce detašované pracoviště. Na území města je v současnosti registrováno 12 památek (viz. ústřední seznam kulturních památek NPÚ). Vzhledem k tomu, že ve městě se nachází Národní kulturní památka - Valašské muzeum v přírodě, konzultujeme všechny akce, které se konají v zóně NKP s pracovníky NPÚ a jejich specialisty. Ostatní akce, které se konají v zónách kulturních památek konzultujeme s referentem - památkářem. 

Oblast památkové péče a péče o historické bohatství je oblastí, kterému bude věnována pozornost v dokumentu "Kulturní strategie města Rožnov p. R. pro období 2021-2030", a dané témata jsou pravidelně oblastí zajmu Komise paměti města, poradního orgánu rady města.

Oblast 8.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Díky Valašskému muzeu v přírodě má město významnou roli v oblasti kulturního dědictví na celostátní úrovni. 

Přesto je i mimo areál muzea řada památek. Doporučuji zpracovat alespoň stručný koncepční materiál, který by řešil péči o celkový vzhled města (viz kapitola 8.4), soupis památek a péči o ně, dále by měl návzanost na další vámi zmiňované vznikající studie jako např. vizuální smog, pasportizace uměleckých děl ap.  

Celkové hodnoceni oblasti:
8.3 Kulturní a umělecké aktivity (akce), které reagují na potřeby a iniciativy občanů
Oblast 8.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město každý rok vynakládá prostředky na podporu kulturních či uměleckých akcí a to formou Programové podpory pro oblast kultury nebo formou individuální dotace (4x ročně). Zvlášť náročné projekty (festivaly), na kterých má město zájem participovat jsou zařazeny přímo do rozpočtu na daný rok. Oddělení kultury a cestovního ruchu spolu s kulturní komisí a komisí paměti města připomíná důležitá jubilea v historii města, spolu s městskými kulturními příspěvkovými organizacemi podporuje nezávislé či veřejné iniciativy (např. happeningy u příležitosti připomínky 17. listopadu, okupace 21. 8.) a to formou participace např. ve formě technické podpory či formou podpory propagace. 

Komunikace podpory občanských aktivit (iniciativ, spolků) jsou v gesci oddělení kultury a cestovního ruchu, odboru kanceláře starosty.

Oblast 8.3
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má transparentní grantový systém, podporuje různorodé projekty. Do budoucna doporučujeme provázat grantový systém s budoucí koncepcí kultury a dál se zamýšlet nad podporou nezávislých subjektů v jejím kontextu. 

Oboustranná mobilita kulturních aktérů je velmi dobrá nejen díky mnoha folklorním souborům a nadregionálním akcím konaným ve městě a ve VMP.

Celkové hodnoceni oblasti:
8.4 Atraktivita a vzhled města
Oblast 8.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má statut turistické destinace, kterou formují tyto faktory: blízkost přírody, absence velkých průmyslových firem, historie (lázeňství) a existence Národního muzea v přírodě. Město je atraktivní a aktivní v oblasti turistického ruchu, čemuž odpovídá i péče o veřejné prostranství, parky, cyklostezky, pěšiny, městské lesy apod. Město je chápáno jako "město lidského měřítka", všechny podniky a instituce jsou pohodlně dosažitelné pěší chůzí. Město aktivně rozšiřuje síť komunikací určenou pro cyklisty, fenoménem města jsou koloběžky. 

V poslední době ve městě přibývají prvky soudobé, kvalitní architektury. 

Oblast 8.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pozitivně hodnotím snahu regulovat vizuální smog a vytvořit jednotný vizuální styl, ideálně i určitou snačku (slogan) města. Doporučuji zamýšlet se nad vzhledem města také z hlediska funkčnosti, vzdálenosti a návaznosti míst a infrastruktury podobného charakteru (např. přirozených kulturních center, zkušeben, sálů, kaváren ap.). S tímto také může pomoct právě tvořená kulturní strategie, příp. i městský architekt.

Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno