Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Linda Sokáčová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

9 – Sociální prostředí

Hodnocení oblasti

9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.1 Vytvoření a zavádění programů prevence a zmírňování chudoby
Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město má vyčleněné rezervy z rozpočtu pro podporu občanů v případě nenadálého neštěstí.

Město vyvíjí značné úsilí v zavádění programu prevence a zmírňování chudoby.

V rámci města působí řada neziskových organizací a dalších subjektů, které pomáhají lidem v nouzi a lidem předluženým. Na základě poptávky vznikají nové formy pomoci a služeb.

Město má nastaven systém podpory těchto organizací.

V současnosti připravujeme systém sociálního bydlení.

Ve městě dochází i přes růst ekonomiky k nárůstu počtu sociálně potřebných obyvatel a počtu předlužených domácností.

Město Benešov má celkem 1873 bytů, z toho 113 bytů se sníženým nájemným a 250 bytů v Domech s pečovatelskou službou.

Město má zavený systém prevence zadlužování domácností a řídí se materiálem  „Manuál k prevenci a řešení zadlužování domácností s nedostatečnou kompetencí pro udržení dlouhodobého nájemního bydlení“ Manuál nastavuje systém spolupráce Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví a Odboru rozvoje města a správy majetku, za účasti Úřadu práce v Benešově.

Město systematicky postupuje ve zvyšování ekonomické gramotnosti klíčových sociálních pracovníků v poradenství.

Město pořádá v rámci naplňování Plánu prevence kriminality akce pro zvyšování fiannční gramotnosti občanů.


Oblast 9.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.2 Zajištění rovného přístupu k veřejným službám a snižování sociálních nerovností
Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov se na své území snaží zajišťovat rovný přístup k veřejným službám a snižování bariér, ať již vlastní činností, spoluprací s dalšími aktéry či jejich podporou.

Oblast 9.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.3 Zajištění kvalitního a sociálně-integrovaného bydlení a životních podmínek
Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov vnímá otázku bydlení v jakékoliv jeho rovině jako velmi významnou a stejně tak i životní podmínky svých občanů a proto realizuje např. komunitní plánování, aby nejen postihl stávající problematiku a mohl stávající stav sanovat sociálními službami, ale vytvářel i nějakou predikci a mohl se na určitý trend vývoje připravit. Město Benešov má v této oblasti díky svému bytovému fondu cca 2000 bytů velmi stabilní základnu.

Oblast 9.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
9.4 Zlepšení jistoty, bezpečnosti a prevence kriminality v obci
Oblast 9.4
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov se prevencí kriminality zabývá dlouho dobu a intenzivně, nejen preventivními akcemi, ale zejména intenzivní spoluprací města a IZS. Město od roku 2013 v této oblasti realizovalo celou řadu akcí, kampaní a projektů, které mají pozitivní vliv na vývoj a prevenci kriminality ve městě.

Oblast 9.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený