Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jitka Burianová
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

7 – Vzdělávání a výchova

Hodnocení oblasti

7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora vzdělávání ze strany zřizovatele se neustále zlepšuje. Finanční i metodická podpora je kladně hodnocena ze stran veřejnosti i ředitelů.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NNO, jež by spolupracovali v oblasti vzdělávání bohužel nejsou. Avšak provázanost mezi jednotlivými organizacemi je vysoká.

Jednotlivé organizace spolupracují a společně se podílejí na akcích či projektech obce

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Osvěta v obci ke svým občanům je na vysoké úrovni.

Každý měsíc vychází zpravodaj , fb je velmi dobře využíván nejenom na informace k občanům, ale i na podněty.

Další možnost informací je mobilní rozhlas.

Obec podporuje přednášky a další vzdělávání občanů- knihovna, MUD, školy, spolky

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Volnočasové aktivity jsou na vysoké úrovni.

Otevřeny sportovní areál Sladovka, velká finanční podpora sportovních , kulturních spolků, seniorů a zdravotně hendikepovaných občanů.


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

7 – Vzdělávání a výchova

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
7.1 Realizace a podpora vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem.
Oblast 7.1
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Podpora vzdělávání ze strany zřizovatele se neustále zlepšuje. Finanční i metodická podpora je kladně hodnocena ze stran veřejnosti i ředitelů.

Oblast 7.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.2 Podpora NNO a dalších institucí zajišťujících neformální vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje.
Oblast 7.2
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

NNO, jež by spolupracovali v oblasti vzdělávání bohužel nejsou. Avšak provázanost mezi jednotlivými organizacemi je vysoká.

Jednotlivé organizace spolupracují a společně se podílejí na akcích či projektech obce

Oblast 7.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.3 Vytvoření programu vzdělávání, výchovy a osvěty místních obyvatel (všech cílových skupin) v problematice udržitelného rozvoje a jeho realizace.
Oblast 7.3
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Osvěta v obci ke svým občanům je na vysoké úrovni.

Každý měsíc vychází zpravodaj , fb je velmi dobře využíván nejenom na informace k občanům, ale i na podněty.

Další možnost informací je mobilní rozhlas.

Obec podporuje přednášky a další vzdělávání občanů- knihovna, MUD, školy, spolky

Oblast 7.3
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
7.4 Volnočasové aktivity naplňující zdravý životní styl s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Oblast 7.4
Hodnoceni:
2
Velmi dobrá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Volnočasové aktivity jsou na vysoké úrovni.

Otevřeny sportovní areál Sladovka, velká finanční podpora sportovních , kulturních spolků, seniorů a zdravotně hendikepovaných občanů.


Oblast 7.4
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno