Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Jaroslav Martínek
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

4 – Doprava

Hodnocení oblasti

4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.1 Podpora veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy (pěší, cyklo) /infrastruktura/
Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov neustále vylepšuje dopravní infrastrukturu, snaží se rozšířit možnosti parkování a reaguje na požadavky občanů v oblasti MHD. Obecně jsou investice do dopravy v posledních letech nejvýznamnější kapitolou rozpočtu. Další rozvoj v oblasti dopravy určí připravovaný Generel dopravy.

Oblast 4.1
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Město Benešov přistupuje k podpoře veřejné dopravy a dalších druhů alternativní dopravy standardním způsobem – postupně realizuje opatření na podporu cyklistické dopravy, velmi dobře řeší podporu pěší dopravy, pamatuje na bezbariérová opatření (viz. otázka 4.1.1.), v rámci možnosti podporuje doprovodnou infrastrukturu (viz. otázka 4.1.2.), snaží se o zvyšování komfortu MHD (viz. otázka 4.1.3.) a řeší problematiku dopravy v klidu (viz. otázka 4.1.4.).

4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
4.2 Snižování nutnosti používat IAD a podpora alternativních druhů dopravy /řízení poptávky po dopravě/
Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Pro zvýšení počtu cestujících v MHD je doprava pro cestující zdarma, MHD se od září 2020 rozšíří o nové zastávky a linku pro dopravu dětí do škol. Benešov spolupracuje se středočeskými dopravci v rámci PID.

Oblast 4.2
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové hodnocení je uspokojivé. Od r 2019 jsou náklady na jízdné v MHD hrazeny z rozpočtu města. Město má promyšlenou koncepci veřejné dopravy, prvním krokem bylo zavedení jízdného zdarma, nyní pokračujeme celkovou modernizací provozu MHD, která tak bude mnohem lépe sloužit Benešákům při svých cestách nejen do škol a nádraží, ale také k lékařům nebo volnočasovým vyžitím. Dvě stávající linky budou rozšířeny na tři s možností přestupu. Zároveň budou linky obsluhovat i  okrajové osady pro cestující směřující do centra Benešova. Cílovou skupinou jsou zejména školáci a dojíždějící do Prahy s přestupem na vlakové a autobusové spoje.

Pro starší, handicapované cestující funguje ve městě služba Taxík Maxík, která dopravuje tyto občany např. k lékaři, do lékáren, na úřad apod.

https://www.ps-benesov.cz/sluzby/taxik-maxik/

Město spolupracuje se Středočeským krajem v oblasti integrované dopravy.