Hledat
Search
Audity Informačního systému místní Agendy 21
   Login

Benešov - 2020

Kategorie : C
Stav auditu Platný audit
Hodnocení Auditu k tématu Zatím nehodnoceno
Oponent Petra Kolínská
Konzultant Nejsou zadáni žádní konzultanti ...
Koordinátor Iva Lajpertová Benešov
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

AUDIT

1B – Územní rozvoj

Hodnocení oblasti

1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Územní plán města Benešov nabyl účinnosti 25. 1. 2010. Změna č. 1 ÚP Benešov nabyla účinnosti 22.10.2015. Aktuálně jsou pořizovány změny č. 2, 3 ÚP Benešov. Zpráva o uplatňování se nezpracovává pokud byl zpracován návrh změny ÚP.

Urbanistická koncepce v úrovni územního plánu, tj. řešení vzájemných vazeb ve využití území (ve smyslu systémového pojetí) a prostorových kompoziních vztah struktury sídla jako celku, je vydáním územního plánu stanovena jako závazná. Při uplatňování zásad urbanistické koncepce jsou důsledně respektovány jedinečné vlastnosti daného prostředí, limity a možnosti jeho využití – a to s cílem vytvořit harmonickou sídelní strukturu bez vzájemných střetových jevů. 


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Benešov v oblastech rozvojových ploch spolupracuje s kvalitními architektonickými kancelářemi. Veškeré projekty výstavby na území města jsou konzultovány jak s městským architektem, tak s orgánem územního plánování a zástupci města.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
V územním plánu jsou účelně vymezeny plochy brownfieldů, kde je navrženo další využití těchto lokalit. V rámci těchto ploch jsou ve velké míře uplatňovány podmínky využití zpracováním územní studie nebo regulačního plánu.
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu

STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Oponentura je povinná pouze pro kategorie A a B

OPONENTURA

1B – Územní rozvoj

1) Formální hodnocení Auditu udržitelného rozvoje

OTÁZKAHODNOCENÍ
Existují připomínky a náměty k přehlednosti a srozumitelnosti Auditu UR?
Vyjádření auditora
Je Audit UR kompletní, dává odpověď na všechny návodné otázky?
Vyjádření auditora
Využívá Audit UR povinné a doporučené indikátory?
Vyjádření auditora

2) Vyhodnocení stavu sledovaných oblastí udržitelného rozvoje

Rekapitulace auditu UR
STRUČNÝ POPIS DOSAVADNÍHO VÝVOJE A AKTUÁLNÍHO STAVUSEBEHODNOCENÍ MUNICIPALITYHODNOCENI OPONENTA
Celkové hodnoceni oblasti:
1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území
Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
1
Zlepšující se

Územní plán města Benešov nabyl účinnosti 25. 1. 2010. Změna č. 1 ÚP Benešov nabyla účinnosti 22.10.2015. Aktuálně jsou pořizovány změny č. 2, 3 ÚP Benešov. Zpráva o uplatňování se nezpracovává pokud byl zpracován návrh změny ÚP.

Urbanistická koncepce v úrovni územního plánu, tj. řešení vzájemných vazeb ve využití území (ve smyslu systémového pojetí) a prostorových kompoziních vztah struktury sídla jako celku, je vydáním územního plánu stanovena jako závazná. Při uplatňování zásad urbanistické koncepce jsou důsledně respektovány jedinečné vlastnosti daného prostředí, limity a možnosti jeho využití – a to s cílem vytvořit harmonickou sídelní strukturu bez vzájemných střetových jevů. 


Oblast 1.5
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený


Celkové hodnoceni oblasti:
1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií.
Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní

Město Benešov v oblastech rozvojových ploch spolupracuje s kvalitními architektonickými kancelářemi. Veškeré projekty výstavby na území města jsou konzultovány jak s městským architektem, tak s orgánem územního plánování a zástupci města.

Oblast 1.6
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený

Celkové hodnoceni oblasti:
1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
V územním plánu jsou účelně vymezeny plochy brownfieldů, kde je navrženo další využití těchto lokalit. V rámci těchto ploch jsou ve velké míře uplatňovány podmínky využití zpracováním územní studie nebo regulačního plánu.
Oblast 1.7
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství
Oblast 1.8
Hodnoceni:
1
Dobrá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.8
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnoceni oblasti:
1.9 Připravenost na důsledky globálních změn klimatu
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
0
Stabilní
Oblast 1.9
Hodnoceni:
0
Uspokojivá
Trend:
První audit
Trend nehodnocený
Celkové hodnocení oponenta k tématu udržitelného rozvoje
VNITŘNÍ PODMINKY
Silné stránky
VNITŘNÍ PODMINKY
Slabé stránky
VNĚJŠÍ PODMINKY
Příležitosti
VNĚJŠÍ PODMINKY
Hrozby
Závěry pro municipalitu – dílčí doporučení a návrhy hodnotitele
Závěr pro oblast:

3) Hodnotící výrok oponenta k tématu udržitelného rozvoje

Hodnotící výrok pro oblast:
Stav hodnocení:
Zatím nehodnoceno